Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Flytta isär, skilja sig & separera

    Bodelningsreglerna ger ett resultat som vi båda känner är orättvist

    BAKGRUND
    För drygt 15 år sedan fick jag och min syster, genom ett gåvobrev, hälften vardera av en fastighet som enskild egendom. Fastigheten har funnits i vår släkt i flera generationer. Jag och min man köpte därefter gemensamt ut min syster. Innan vi flyttade in i huset gjorde vi en större renovering som vi också finansierade gemensamt. Under tiden vi bott i huset har vi löpande gjort både mindre och större renoveringar av huset och dessa har vi också finansierat gemensamt. Vi har idag inga äktenskapsförord.

    Om vi inte gör någon juridisk överenskommelse så tolkar jag det som att vi vid en eventuell skilsmässa först skulle värdera huset (och alla andra tillgångar och skulder). Därefter skulle 50% av husets värde ses som min enskilda egendom och därefter skulle vi dela resterande del lika (giftorättsgodset).

    FRÅGA
    Vi upplever att ovan princip inte blir helt rättvis. Vi har ju gjort renoveringar av fastigheten gemensamt - men vid en eventuell skilsmässa skulle jag få större del av den värdeökningen dessa bidragit till (eftersom 50% av fastigheten är min enskilda egendom). Hur brukar man hantera detta? En tanke är ett äktenskapsförord där min man också har en del av fastigheten som enskild egendom. Eller finns bättre sätt? En fråga är ju också hur man på ett objektivt sätt kan värdera hur en renovering påverkar huset värde över tid... finns någon vedertagen modell eller praxis för det?

    Rådgivarens svar

    2021-01-28

    Svar

    Hej, och stort tack för att du vänder dig till oss med din fråga!

    Till att börja med kan jag säga att din tolkning av vad som kommer ske om ingen särskild överenskommelse görs är helt korrekt. Jag kan dock förtydliga att en bodelning innebär en likadelning av det totala värdet av ert giftorättsgods. I praktiken innebär det att den som äger mest giftorättsgods blir skyldig att kompensera den andra så att båda når samma summa. Någon delning av specifik egendom sker inte.

    Nedan kommer jag nu redogöra för vad som gäller och hur du kan gå vidare i din situation.

    Enskild egendom

    Att egendom är enskild innebär att den inte ska ingå i en framtida bodelning. Hur makar går till väga om de själva vill omvandla egendom till enskild regleras i äktenskapsbalken (ÄktB). Enligt 7 kap. 3 § ÄktB kan egendom göras till enskild egendom genom äktenskapsförord. Det är enbart egendom som tillhör eller tillfaller maken som kan göras till dennes enskilda egendom. Med det menas att det inte är möjlig att ändra ägandeförhållandena genom ett äktenskapsförord. Det krävs alltså att maken äger 100 % av det som ska göras till dennes enskilda egendom.

    Genom äktenskapsförord kan viss specifik egendom göras till enskild, men det är även möjligt att besluta att all egendom ska vara enskild. Äktenskapsförord måste upprättas skriftligen, dateras och undertecknas av makarna.

    När egendom är enskild pga. av föreskrift från någon annan än makarna, t.ex. när ena maken erhållit egendomen i gåva med föreskrift från givaren att egendomen ska vara mottagarens enskilda, är det inte möjligt för makarna att ändra klassificeringen.

    Gemensamt ägd egendom

    När egendom ägs gemensamt av makarna är det av de skäl som beskrivits ovan inte möjligt att direkt genom äktenskapsförord göra hela egendomen till den ena makens enskilda egendom. Det är dock möjligt att göra den andel som man äger till ens enskilda egendom.

    För att göra en andel som ägs av ena maken till den andra makens enskilda egendom krävs därför att äganderätten överlåts till den make som ska inneha andelen som enskild egendom. Detta kan ske genom antingen köp eller gåva.

    Vid köp av fastighet gäller jordabalken (JB). Enligt 4 kap. 1 § JB måste överlåtelsen uppfylla vissa formkrav. Avtalet måste ske i skriftlig form, innehålla uppgift om pris och förklaring av säljaren att andelen i fastigheten överlåts till köparen. Avtalet måste även vara underskrivet av både köpare och säljare. Enligt 4 kap. 29 § JB gäller dessa krav även då andelen ges i gåva. Vid gåva finns dock inget pris, då anges istället att andelen överlåts i gåva.

    En gåva som uppfyller dessa krav är gällande mellan makarna. För att gåvan även ska vara gällande mot borgenärerna (dvs. banker och andra kreditgivare) krävs dessutom att gåvan registreras, 8 kap. 1 § ÄktB. Registrering sker hos Skatteverket.

    Rekommendation

    En enkel lösning är att ni genom äktenskapsförord anger att all eran egendom ska vara enskild. Då blir allt du äger din enskilda egendom och allt din make äger hans enskilda egendom. I ett sådant skede behövs ingen bodelning vid eventuell skilsmässa eftersom inget ska delas. Detta påverkar dock all er egendom och går utöver att reglera enbart frågan om fastigheten. Ni bör därmed se över vilka konsekvenser detta får om ni väljer den vägen.

    En annan lösning är den som du själv beskriver, nämligen att din make också har en andel av fastigheten som enskild egendom. Vill ni att ni båda har hälften av fastigheten som enskild egendom så måste du först överlåta den andel som du äger av vad som tidigare var din systers del. Det sker på det sätt som jag beskrivit ovan. Därefter kan ni genom äktenskapsförord göra den halvan till din makes enskilda egendom. Effekten av detta blir att fastigheten inte kommer ingå i en eventuell bodelning överhuvudtaget. Ni kan då lösa detta separat på ett sätt som känns rättvist för er.

    Väljer ni istället att göra enbart den del som din make redan idag äger till hans enskilda egendom blir effekten vid en bodelning att det enbart är din del av det som tidigare tillhörde din syster som kommer att ingå i bodelningen.

    Jag kan rekommendera er att använda er av Familjens jurist online-mallar för äktenskapsförord och/eller gåvobrev om ni väljer att gå vidare den vägen. Vill ni istället ha vidare rådgivning i vilken lösning som är bäst för er kan jag rekommendera er att boka tid hos Familjens jurists experter.

    Vad gäller frågan hur renoveringens värde ska beaktas så sker det helt enkelt genom att det är fastighetens marknadsvärde vid bouppteckningen som används vid bodelningen. Detta regleras inte i lag utan är en allmänt vedertagen princip. Om makarna kommer överens om en annan värdering kan den användas istället.

    Hoppas du fick svar på din fråga! Om du har fler frågor är du välkommen att höra av dig till oss igen.

    Tobias Bengtsson
    Studentrådgivare
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden