Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Flytta isär, skilja sig & separera

    Bodelning tio år efter skilsmässa?

    Hej. jag undrar om det ä möjligt o ta upp något som har avslutats för cirka 10 år sen? Då var jag gift, vi köpte ett hus tsammans o bodde i det huset i cirka 2 år. Mycket har börjat o gå snett mellan oss så vi bestämde oss att skiljas. Han ville behålla huset o skrev över det på honom  o hans föräldrar för de skulle bo allihopa i huset. Vilket de lyckades med, vi träffades på banken, jag skrev under en  massa papper , ville bara få slut på allting, inte ha något med huset att göra, så länge han tar över alla lån oxå. Det blev så, ja, men ändå fick jag ta över ett lån hos Konsumentkredit för hans jävla jordvärme som Vi tsammans har tagit fast det stod på mitt namn. Så när vi skildes betalade jag av det lånet i flera år efter dess. Plus att vi inte har delat nåt från huset, jag menar även om De har tagit över hus o lån hade inte jag mer rättigheter till det huset med tanke på att det var vårt hus, o att vi medverkade lika mycket. så nu undrar jag om han skulle betala ut mig för något? för när mäklaren var hos oss innan vi skulle separeras så hade jo huset stigit i värde. Tror ni detta ä något o ta upp nu efter 10 år o vem kan jag vända mig till? Med vänlig hälsning, Selma

    Rådgivarens svar

    2017-12-07

    Hej!

    Tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga. Jag förstår din fråga som att du dels undrar om det är möjligt att 10 år efter äktenskapsskillnad påkalla bodelning, dels om du får ta del av bostadens värdeökning. Nedan ska jag redogöra för vad som gäller.

    När ska bodelning ske?
    Bodelning ska ske vid äktenskapsskillnad (9 kap. 1 § äktenskapsbalken). Det finns dock ingen tidsfrist inom vilken bodelning måste äga rum. En makes krav på giftorättsgods är således inte föremål för preskription och det är för makar möjligt att vänta åratal efter äktenskapsskillnad. 

    Det finns avgöranden på området. I NJA 2009 s. 437 ansågs det inte vara för sent att påkalla bodelning tio år efter äktenskapsskillnad och i NJA 1993 s. 570 ansågs det för sent att påkalla bodelning 24 år efter äktenskapsskillnad. 

    Det bör således vara möjligt för dig att påkalla en bodelning då det saknas en i lag stadgad tidsfrist samt att Högsta Domstolen i avgörande har ansett att en tioårsperiod inte vara för lång tid. 

    Brytdag
    Bodelning ska göras med utgångspunkt i egendomsförhållandena dagen då talan och äktenskapsskillnad väcktes (9 kap. 2 § äktenskapsbalken) och de skulder som maken hade då talan om äktenskapsskillnad väcktes ska dras av (11 kap. 2 § äktenskapsbalken).  

    Vilken är då den relevanta tidpunkten för egendomsvärdering? Frågan har viss ovisshet. Brytdagen är dagen då talan om äktenskapsskillnad väcktes, medan den relevanta tidpunkten anses vara dagen då bodelning sker (se prop. 86/87:1 s. 159)Att det förflutit så pass lång tid kan innebära att du inte har rätt till att ta del av värdeökningen under dessa år. 

    Hur kan du gå vidare? 
    Du har möjlighet att boka tid med våra erfarna jurister på ett kontor nära dig för att få hjälp att upprätta en bodelning, det kan du göra här. Du har även möjlighet att ansöka om förordnade av bodelningsförrättare för bouppteckning hos behörig tingsrätt (9 kap. 7 § och 17 kap. 2 § äktenskapsbalken). 

    Jag hoppas du har fått svar på din fråga och nu vet vad som gäller! Lycka till!

    Vänligen, 
    Maria

    Fru Justicia
    Studentrådgivare Fru Justicia
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden