Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Flytta isär, skilja sig & separera

    Bodelning och rätt till rättshjälp

     Vi har inte gjort någon Bodelning, min man och jag äger en lägenhet . Vi är skilda . Har barn 14 år. Jag vill bo kvar efter sonen bor med mig mest. Och nära till hans skola.Behöver jag papper på att jag äger lägenheten ?Kan jag söka rättshjälp till advokat?vill ta över lånen . Vad har jag för rättigheter?kan man skriva ett papper på att vi jag och sonen bor kvar tills han går ut skolan ?Sonen har särskilda behov i skolan , har extra stöd,  

    Rådgivarens svar

    2017-11-05

    Hej!

    Tack för att du ställer din fråga till oss på Fråga Juristen! Nedan kommer en redogörelse för vad som gäller när det kommer till bodelning och vem som har rätt till lägenheten, dessa regler hittar du i äktenskapsbalken. Jag kommer även redogöra för vad som krävs för att få rättshjälp.

    Bodelning och vem som har rätt till lägenheten
    Vid en skilsmässa bör man som huvudregel alltid göra en bodelning. Vid bodelningen ska makarnas egendom fördelas mellan dem, se 9 kap 1 § äktenskapsbalken. En make kan begära bodelning flera år efter en skilsmässa. Bodelningen ska dock göras med utgångspunkt i egendomsförhållanden den dag då skilsmässa begärdes, se 9 kap 2 § äktenskapsbalken.

    Om ni har en lägenhet tillsammans bör en bodelning göras för att fastställa vem som ska äga lägenheten. Eftersom en bodelning kan begäras långt efter en skilsmässa finns risken att din man gör anspråk på lägenheten i framtiden om ni inte upprättar ett bodelningsavtal som säger att du ska ta över lägenheten. Detta förutsätter ju dock att ni är överens om att lägenheten ska bli din, enligt lag har din man nämligen rätt till hälften av lägenheten.

    Om ni inte är överens kan du ansöka om en bodelningsförrättare. En bodelningsförrättare förhåller sig opartisk gentemot båda makarna och hjälper till med att fördela egendomen mellan er. Du kan ansöka om en bodelningsförrättare genom att skicka in en skriftlig ansökan till tingsrätten i den ort du eller din man är folkbokförd i.

    Även om din man inte vill att du ska ta över lägenheten har du rätt att ta över den om du behöver den bäst, se 11 kap 8 § äktenskapsbalken. För att avgöra vem som behöver lägenheten bäst görs en behovsprövning, hänsyn tas till en rad olika faktorer, t.ex. vem som ska ha vårdnad över barn och vem barnet ska bo med, ålder och hälsa samt vem som har lättast att skaffa en ny bostad. Det måste även vara skäligt att den ena maken tar över bostaden, vid denna bedömning tas hänsyn till ekonomiska förhållanden samt om bostaden har ett affektionsvärde för någon av makarna, t.ex. om det rör sig om en släktgård.

    Rättshjälp
    Rättshjälp är en skyddslagstiftning som hjälper personer som inte kan få rättslig hjälp på annat sätt och som har en begränsad inkomst. Om du har en hemförsäkring med rättskydd ska du utnyttja denna istället, jag rekommenderar dig därför att ta kontakt med ditt försäkringsbolag. I övrigt uppställs vissa krav för att rättshjälp ska beviljas,

    • du ska som huvudregel ha haft en timmes rådgivning enligt rättshjälpslagen,
    • du får inte ha ett ekonomiskt underlag (summan av inkomster, försörjningsbörda, förmögenhet och skulder) på mer än 260 000 kr per år,
    • det ska finnas behov av juridisk hjälp och
    • det ska vara rimligt att staten bidrar till kostnaderna i angelägenheten.

    Vidare ska ärendet röra ett värde som är över ett halvt prisbasbelopp (ca 22 400 kr). Rättshjälp ges oftast inte i ärenden som rör upprättande av handlingar, så som bodelningar. Se rättshjälpslagen

    Vad gäller i ditt fall?
    Om du och din man är överens bör ni göra en bodelning och upprätta ett bodelningsavtal som säger att du tar över lägenheten. Om ni inte är överens kan ni ansöka om en bodelningsförrättare som hjälper er. Du kan ha rätt att ta över lägenheten om du behöver den bäst, att er son ska bo hos dig talar för att du behöver lägenheten bäst.

    Eftersom rättshjälp oftast inte ges vid förrättande av bodelning ser dina chanser att beviljas rättshjälp små ut. Du kan dock vända dig till ditt försäkringsbolag och se vad som gäller avseende eventuellt rättskydd.

    Till att börja med ska ni dock göra en bodelning, det kan vara bra att ta hjälp av en jurist vid upprättandet av bodelningen för att vara säker på att allt blir rätt. Du är varmt välkommen att kontakta Familjens Jurist om du behöver hjälp med detta.

    Med vänlig hälsning,
    Sofia Berg

     

    Fru Justicia
    Studentrådgivare Fru Justicia
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden