Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Flytta isär, skilja sig & separera

    Bodelning mellan sambos med inblandning av tredje part

    Vi ska separera och sälja vår gemensamma bostad. Min sambo och tillika förälder till våra gemensamma barn, står inte som ägare till bostaden då hen inte godkändes av banken. Lånet står till 50% på mig och till 50% på en släkting till min sambo. Släktingen har alltså Aldrig bott i bostaden, utan täckte upp för att min sambo inte fick lån. Släktingen har heller inte betalat någon ränta eller amortering. Nu när bostaden ska säljas hävdar min sambo att släktingen har rätt till 50% av vinsten samt att jag och sambon ska dela på resterande 50% av vinsten med hänvisning till sambolagen. Stämmer det verkligen?

    Jag har inte ekonomiska förutsättningar att köpa ut släktingen och om det dessutom stämmer att jag inte har rätt till 50% av vinsten, har jag inga möjligheter att köpa en ny bostad.
    Jag har betalat all ränta och amorterat samt gick in med hela kontantinsatsen vid köp.
    Finns det möjlighet att en rättslig process kan ge mig rätt till minst 50% av vinsten då sambons släktings andel är sambons skuld till släktingen?

    Rådgivarens svar

    2021-03-05

    Hej och stort tack att du vänder dig till oss på Fråga Juristen med din fråga! Jag ska nedan försöka besvara den så gott som möjligt genom att ge dig en allmän redogörelse över din situation och sedan praktiska tips på hur du kan gå vidare.

    Kan sambos skuld till släkting avräknas från bodelningen?

    Som jag har förstått din situation bor du och din sambo i en bostad där hans släkting har stått för hans del av lånet. Det problematiska i denna situationen, enligt min bedömning, är att denna släktingen även står på lånen gentemot banken. Detta gör att det i bankens ögon ser ut som att det är du och släkten som bor i bostaden tillsammans, och inte barnens pappa. Det bästa hade självfallet varit om din sambo hade tagit ett lån av sin släkting, upprättat ett skuldebrev till denne och sedan i sitt eget namn stått som lånetagare på banken. Dock känner jag inte till de exakta omständigheterna till varför banken inte godkände din sambo som låntagare, men inför framtiden kan det vara bra att tänka på detta.

    Sambolagen

    Du och din sambo omfattas av sambolagen, vari det framgår att er gemensamma bostad och bohag som är förvärvat för gemensam användning är att se som samboegendom (SamboL § 3). Sålänge du inte fått bostaden i gåva eller av testamente eller det står i ett samboavtal att bostaden är din enskilda egendom, har din sambo alltså rätt till hälften av bostadens värde i en bodelning. Däremot ska också skulder som är hänförliga till samboegendom dras från samboegendomen innan en likadelning görs (SamboL § 13-14). Detta innebär alltså att din sambos skulder gentemot hans släkting kan dras av direkt ifrån samboegendomen. Dock kan det ju framstå som oskäligt att din sambos skulder ska belasta er båda i bodelningen, så därför kan du begära att du ska få behålla en större andel än honom än vad som följer av en likadelning efter avdrag av skulder (SamboL § 15). För att göra anspråk på denna rätt bör du först och främst ta upp det förslaget med din sambo och se om ni kan lösa det utan rättslig inblandning. Kommer ni inte överens bör ni ansöka att få en bodelningsförrättare tillförordnad av tingsrätten som hjälper er vidare.

    Samäganderättslagen

    Det som din sambos släkting skulle kunna hävda i denna situationen är, precis som du skriver, att han har samäganderätt till bostaden eftersom att han står på banklånen. I en sådan situation aktualiseras samäganderättslagen. Däri stadgar bland annat att de olika delägarna har rätt att begära försäljning av det gemensamt ägda föremålet, och att var och en ska utfå sin lott vid försäljning. Som jag uppfattat dig ska däremot bostaden nödvändigtvis inte säljas. Dessutom är det som du säger din sambo som egentligen har en fordran mot hans släkting, och denna borde därför enligt min bedömning inte ha någon rätt att utfå vinst av bostaden vid försäljningen. I och med att han står på lånen gentemot banken finns det dock en risk att det råder ett samäganderättsförhållande och att han gör anspråk på sin andel.

    Sammanfattning och råd till handlande 

    Sammanfattningsvis bedömer jag att ni är i en klurig juridisk situation. Å ena sidan omfattas du och din sambo av sambolagen och ni ska därför dela lika samboegendomen mellan er efter avdrag av skulder, å andra sidan har du och din sambos släkting ett gemensamt ägande gentemot banken. Precis som du skriver är det dock högst orimligt att bostadens värde både ska tillfalla din sambo vid en bodelning, samtidigt som denne släktingen ska få rätt till vinst vid försäljning. En rimlig lösning skulle kunna vara att dra av släktingens andel i lånet som en skuld vid er bodelning, och sedan begära att du får behålla mer av samboegendomen än vad som följer av en likadelning. För att göra detta behöver du ansöka om en bodelningsförrättare hos tingsrätten. 

    I och med att släktingen står på lånen gentemot banken finns det dock en risk att han gör gällande att han har rätt enligt samäganderättslagen. Skulle det uppstå en tvist om detta, trots ditt anlitande av en bodelningsförrättare, skulle jag råda dig att ta hjälp an en jurist. Jag kan exempelvis rekommendera Familjens Jurist som har mångårig erfarenheter av familjerätt och tvister.

    Jag hoppas du har fått svar på din fråga! 

    Lycka till 

    Vänligen 

    Lovisa

    Lovisa Fransson
    Studentrådgivare
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden