Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Flytta isär, skilja sig & separera

    Bodelning mellan sambor

    Bodelning sambor!
    Hej!
    Jag och min sambo skall separera! Vi har lite olika uppfattning om huset! Vi köpte min morfars hus 1995 till ett "släktpris" för att huset skulle stanna i släkten! Vi står båda som ägare på huset! Jag står ensam på lånet! Vi har alltid haft egen ekonomi! Våran uppdelning har varit att hon betalat mat, städ osv! Medan jag har betalat alla kostnader på huset, vitvaror osv! Det är även jag som betalat all renovering av huset, även gjort allt arbete, medan hon lagat mat ,städat osv! Lånet är i nuläget obefintligt!
    Sambolagen säger ju att vi skall dela 50/50 av värdet på huset! Men dilemmat blir ju att huset helt plötsligt för mig har blivit dyrare än vad det skulle kosta att köpa det själv!
    Ex: Vi köpte huset för 200,000:- Jag lägger ner ca 400,000:- + eget arbete + maskiner och verktyg för jobbet!
    Vid värderingen så värderas huset till ca 700,000:-. Enligt sambolagen så skall hon då ha 350,000:-
    Om jag nu slår ihop mina kostnader ( det är ju jag som sparat, jobbat övertid för att slippa ta lån ) så blir det 200,000 + ränta ca 75,000:- + renoveringskostnad 400,000:- + utlösning 350,000:- vilket blir = 1,025,000:-
    vilket då gör att jag betalat 325,000 mer än vad huset är värt!
    Känns ju lite fel!
    Självklart skall hon ha del av vårat gemensamma hus!
    men 350,000:-!!!
    Finns det någon möjlighet att hävda en mindre summa?

    Rådgivarens svar

    2018-01-09

    Hej,

    Stort tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga. Jag ska nedan redogöra för vad lagen säger om bodelning mellan sambor.

    Sambors egendom
    Sambors gemensamma bostad och bohag utgör samboegendom om egendomen förvärvats för gemensam användning. Med sambors gemensamma bostad avses bl.a. fast egendom som samborna, eller någon av er, äger om det finns en byggnad på egendomen som är avsedd för sambornas gemensamma hem. Har du däremot fått egendomen i gåva eller genom testamente med föreskriften om att egendomen ska vara din enskilda ska samboegendomen inte ingå, inte heller om fastigheten används huvudsakligen till fritidsändamål eller om ni upprättat ett avtal som stadgar annat. Se 3-5 och 7 § sambolagen.

    Enligt angivna förutsättningarna i frågan verkar bostaden utgöra samboegendom och ska således ingå i en bodelning mellan er.

    Till vilket värde?
    Lagtexten ger ingen vägledning i hur egendom ska värderas men en fastighet ska enligt praxis tas upp till marknadsvärde. Från detta värde ska avdrag för latent skatt och mäklarkostnader göras (NJA 1975 s. 288). Latent skatt beräknas med avdrag för anskaffningsutgift, förbättringsutgifter, reparationer och försäljningsutgift. I ditt fall skulle det kunna få följande utfall:

    Uppskattat markandsvärde: 700 000 kr
    Uppskattad latent skatt: 50 000 kr
    Uppskattat mäklararvode: 50 000 kr
    Summa: 600 000 kr att fördela

    Enligt 13 § sambolagen har du även rätt att få avdrag för din skuld som har förmånsrätt i bostaden.

    Sammanfattning
    Även om du lagt ned både tid och pengar på bostaden förändrar det inte faktumet att bostaden utgör samboegendom och att bodelningsreglerna ska tillämpas annorlunda. Det är möjligt att avtala om att viss egendom inte ska ingå i bodelningen, med förutsättning att ni båda är överens om det, se 9 § sambolagen. Dock kommer ni från marknadsvärdet göra avdrag för vissa latenta kostnader och bostaden kommer inte tas upp till dess fulla marknasvärde. Jag kan även påpeka att det faller ytterst tveksamt om verktyg och maskiner utgör samboegendom, då det förmodligen inte är att anse som inre lösöre om de förvaras i t.ex. ett garage på tomten. Dessa kommer du således med största sannolikhet inte behöva dela med din fd., se 6 § sambolagen.

    Jag hoppas du har fått svar på din fråga och har fått kännedom om vad som gäller vid bodelning mellan sambos. Behöver ni hjälp med att upprätta en fullständig bodelning kan någon av våra erfarna jurister på Familjens Jurist hälpa er, klicka här för att boka tid på ett kontor nära er. Lycka till!

    Fru Justicia
    Studentrådgivare Fru Justicia
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden