Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Flytta isär, skilja sig & separera

    Bodelning mellan makar; hur gör man om ena parten har eget företag men vägrar bodelning?

    Hej, Jag har begärt skilsmässa och min make försöker dra ut på tiden med allt som går. Bland annat vägrar han medverka till bodelning utan tycker att jag ska börja med att upprätta listor på exakt allt vi väger (inga enskilda tillgångar, allt är giftorättsgods). Det fåniga är att det stora värdet vi har är hans bolag och vårt gemensamma hus. Huset är ju egentligen ganska enkelt - men blir svårt när han motverkar värdering mm. Han är advokat till yrket och har egen advokatfirma där han är ensam ägare.
    Hur ska jag kunna veta att tillgångarna där blir korrekt värderade? Han försökte först med att lura mig att jag inte har rätt till något alls i forman för den är hans - det är ju fel, det vet jag. Sedan sa han att det finns inget i företaget med värde - men senaste bokslutet hade han tillgångar på runt 1,5 miljoner så det är också fel. Det bokförda värdet är ju också ett helt annat än det faktiskt värdet om man räknar på vad det faktiskt skulle kosta mig att ersätta, till exempel all elektronik i hela huset, datorer, tv, högtalare, vissa möbler osv. Som han köpt på firman men som naturligtvis är avskrivet sedan många år tillbaka. Han hävdar att jag varken kan få dessa saker på min lott trots att vi endast använder dem privat och att jag heller inte kan bli ersatt värdet på dem genom värdering i bolaget. Stämmer verkligen det? Vad har jag rätt till av företaget tillgångar? Hur räknas saker som är köpta med helt avskrivna på firman och endast används privat? Är de firmans eller hushållets? Slutligen, jag antar att av firmans tillgångar dras skatt av när värdering görs - hur mycket skatt ska jag räkna med? 

    Rådgivarens svar

    2021-02-05

    Hej och tack att du vänder din fråga till oss på Fråga Juristen. Jag ska nedan försöka besvara den så väl som möjligt.

    Bodelning mellan makar 

    Kan ena makens företag vara giftorättsgods?

    Huvudregeln vid en bodelning vid skillsmässa är att vad som återstår av makarnas giftorättsgods, efter att avdrag har gjorts för skulderna, ska läggas samman och delas lika (Äktenskapsbalken, ÄB kap, 11 § 3). En makes egendom är giftorättsgods i den mån det inte enskild egendom (ÄB kap 7 § 1). På så vis finns det alltså en presumtion om all makars egendom är giftorättsgods, och för att din makes advokatfirma inte ska ingå i bodelningen krävs det därför att det framgår att firman är hans enskilda egendom. Makars egendom anses endast som enskild om det är stadgat så i äktenskapsförord eller maken har fått egendomen i gåva eller arv med villkor om att det ska vara makens enskilda eller om det är i fråga om egendom genom individuell försäkring eller pensionssparande (ÄB kap 7 § 2). Detta innebär alltså i ert fall att om inget av dessa kraven är uppfyllda, så är din makes firma att anse som giftorättsgods och ska därför ingå i en bodelning mellan er.

    Hur värderas giftorättsgods?

    Bodelning skall göras med utgångspunkt i egendomsförhållandena den dag då talan om äktenskapsskillnad väcktes (ÄB kap 9 § 2). Detta innebär att det är giftorättsgodsets värde vid tillfället då ansökan om skilsmässa inkom till tingsrätten som ska upptas (även kallat "den kritiska tidpunkten"). Dessutom råder redovisningsskydlighet från dess att talan om skilsmässa väcktes tills dess att bodelningen faktiskt skett, vilket innebär att makarna är skyldiga att kunna redovisa transaktioner och förändringar som skett i dennes egendoms värde under den perioden. Makarna är även i övrigt skyldiga att lämna de uppgifter som kan vara av betydelse vid bodelningen (ÄB kap 9 § 3). Redovisningsskyldigheten finns för att förhindra att makar förskingrar giftorättsgods inför bodelning för att gynna sin egen egendom, vilket självfallet är olagligt. Därutöver stadgar regeln en skyldighet för makar att lämna de uppgifter som är betydelse för bodelningen, vilket innebär att din make har en skyldighet att samarbeta i bodelningen enligt lag genom att lämna sanningsenliga uppgifter.

    Vad kan jag göra om vi inte kommer överens?

    Om det nu är så att din make, trots hans lagstadgade skyldighet, ändå inte samarbetar i bodelningen kan du ansöka om att få en bodelningsförrättare tillförordnad av tingsrätten (ÄB kap 9 § 7). En bodelningsförrättare kommer då att hjälpa er med er bodelning när ni inte är överens. Du kan ansöka om en bodelningsförrättare direkt via Sveriges Domstolars hemsida och klickar dig då vidare under rubriken "vi är inte överens om bodelningen". 

    Hur räknas saker som är köpta med helt avskrivna på firman och endast används privat?

    Du undrar också hur viss elektronik och vissa möbler ska värderas som din make köpt på företaget men som är avskrivna och dessutom placerade i ert hem. Att ett företag har avskrivna tillgångar innebär inte i sig att tillgångarna saknar värde, utan bara att de inte längre är upptagna i företagets balansräkning. Låt oss exempelvis säga att din make köpte en tv på företaget för 10 år sedan, och att han då räknande att tv:ns ekonomiska livslängd var 10 år. Detta innebär då att tv:ns värde har upptagits i balansräkningen med 10 % mindre för varje år sedan den inköptes, och att den nu efter 10 år inte finns med i balansräkningen alls - det vill säga är avskriven. Så din make har rätt i det att avskrivna tillgångar inte har något värde i företaget.

    Däremot uppger du ju att han har placerat tillgångarna i hemmet, och inte i företaget. Därför är det mycket troligt att denna elektronik och dessa möbler istället kommer att ses som ert gemensamma bohag som utgör giftorättsgods och som därför ska tas med i en bodelning. Här gäller precis samma regler som vid övrig egendom mellan makar - det vill säga att det ska anses som giftorättsgods om annat inte framgår av äktenskapsförord eller om det annars är enskild egendom m.h.t. t.ex. arv eller gåva med villkor att det ska vara makens enskilda egendom. Vad gäller värderingen av dessa tillgångar ska deras marknadsvärde vid den kritiska tidpunkten upptas. I och med att andrahandsvärdet för elektronik och bohag oftast är mycket lägre än deras inköpsvärde bör detta dock beaktas, och man bör göra en jämförelse av till vilket värde liknande produkter säljs på andrahandsmarknanden för. 

    Vad gäller företagets värde i övrigt så bör åtminstone årsomsättningen, årsresultatet och till och med eventuellt även företagets värde framgå av allabolag.se om det nu är så att din make inte vill förese dig med dessa uppgifter själv.

    Hur blir det med skatten?

    Vad gäller beskattningen så ska man vid bodelning av privata fastigheter tänka på att 22/30 delar av kapitalvinsten, alltså ca 73 %, ska beskattas (se Inkomstskattelagen, IL, kap 45 § 33). Detta innebär ju t.ex. att om er bostad har gått med 500 000 i vinst sedan ni köpte den, så ska ni i bodelningen räkna med att 365 000, det vill säga 182 500 var, ska avräknas från er del av bodelningen från huset. Vad gäller beskattning av företaget så beror denna skattesats bland annat på i vilken form din make bedriver sin verksamhet, och jag har därför inte tillräcklig information för att besvara på denna fråga. Däremot är det ju så att eftersom att avskrivna tillgångar inte tas upp i balansräkningen och därför inte heller ingår i företagets taxeringsvärde.

    Sammanfattning och råd till handling

    Sammanfattningsvis så är din make skyldig att redovisa hans tillgångar och att lämna den information som behövs för att en bodelning ska kunna komma till stånd och utföras på riktiga grunder. Om ni inte är överens om bodelningen så råder jag er dock att ansöka om en bodelningsförrättare hos Tingsrätten som kan hjälpa er vidare med att uppta ert giftorättsgods och att värdera era tillgångar.

    Behöver ni mer hjälp i ert ärende är ni varmt välkomna att kontakta våra duktiga och erfarna jurister på Familjens Jurist som har mångårig erfarenhet av bodelningar och skilsmässor. Lycka till!

    Lovisa Fransson
    Studentrådgivare
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden