Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Flytta isär, skilja sig & separera

    Bodelning enligt sambolagen trots olika folkbokföringsadresser

    Hej, jag undrar om jag har rätt till bodelning med min fd sambo trots att jag inte var folkbokförd på vår gemensamma adress när vi bodde tillsammans?

    Rådgivarens svar

    2017-07-03

    Hej och tack för att du valt att vända dig till oss på Fråga Juristen med din fråga.

    Såsom jag förstår din fråga så undrar du om ni omfattas av det som i sambolagen (2003:371) (SamboL) avses med sambos, och då även lagens bodelningsregler.


    Vad avses med sambo?
    Enligt sambolagen (2003:371) (SamboL) räknas man som sambo om man stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och med ett gemensamt hushåll, vilket framgår av 1 § första stycket SamboL. Den faktiska levnadssituationen med sin partner är alltså avgörande.

    Stadigvarande bor tillsammans - Uttrycket tar sikte på en längre förbindelse och vid bedömningen görs vanligen med utgångspunkt i att man åtminstone bör ha sammanbott i ca sex månader.

    Parförhållande - Bedömningen av begreppet tar sikte på den emotionella delen av en partsrelation. Här tas även hänsyn till om parterna har eller har haft ett sexuellt samliv.

    Gemensamt hushåll - Här förstås såväl sysslor i det gemensamma hemmet, men även andra ekonomiska samarbeten som kan hänföras till hem och hushåll. Det krävs alltså inte att samborna har gemensamma konton.

    Som ett gemensamt samlingsbegrepp talar man om äktenskapsliknande förhållanden, när man brukar tala om bland annat samboskap i andra lagar (ex. äktenskapsbalken (1987:230)).


    Olika folkbokföringsadresser och bodelning
    Gällande din fråga kring folkbokföringsadressen så hade en gemensam folkbokföringsadress endast fungerat som en presumtion för att du och din fd sambo levt i en samborelation, dvs att ni automatiskt betraktats som sambos. Det faktum att du inte varit folkbokförd på samma adress som din fd sambo har annars ingen avgörande betydelse för om ni enligt lagen betraktats som sambos. Kriterierna för att stadigvarande ha bott tillsammans kan nämligen uppfyllas på andra sätt.

    Jag vet tyvärr för lite om er faktiska situation för att kunna avgöra om ni varit att betrakta som sambos enligt lagen, men jag utgår från att SamboL är tillämplig på ert förhållande och att ni därför också omfattas av bodelningsreglerna i SamboL.

    I 8 § SamboL framgår det att när ett samboförhållande upphör av annat skäl än äktenskap så ska bodelning av samboegendom ske om någon av parterna begär detta. Det krävs alltså att du eller din fd sambo aktivt begär en bodelning och att begäran framställs inom ett år från att samboförhållandet upphörde. Du har alltså rätt att begära bodelning om det ligger inom tidsramen för relationens upphörande (se 2 § SamboL).

    Hoppas du fick svar på din fråga. 

    Med vänliga hälsningar, 
    Sara

     

    Fru Justicia
    Fru Justicia är vår digitala rådgivare som besvarar juridiska frågor.
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden