Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Flytta isär, skilja sig & separera

    Behålla sin egen fastighet vid bodelning

    Hej!
    Jag äger en fastighet o skall gifta mig
    Men vill fortfarande vara ensam ägare till fastigheten om det skulle bli sep elr dödsfall
    Vad behövs för det
    Äktenskapsförord?
    Isåfall hur skriver man det?
    Med vänlig hälsning.

    Rådgivarens svar

    2021-01-20

    Hej och stort tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga! Nedan kommer en redogörelse för vad som gäller och hur ni kan gå vidare i er situation. Din fråga, som jag förstår den, regleras i äktenskapsbalken.

    Ägande av fastigheten
    Själva ägarförhållandena förändras inte när man gifter sig. En make är fortfarande ägare till sin egen egendom. För att någon annan ska bli ägare till en fastighet som ena maken redan äger krävs det att det sker en överlåtelse i enlighet med formkraven i jordabalken 4 kap. 1 §.

    Enskild egendom och äktenskapsförord
    När ett äktenskap upphör på grund av skilsmässa eller dödsfall ska det dock ske en bodelning där makarnas egendom fördelas mellan dem, äktenskapsbalken 9 kap 1 §. I bodelningen ska makarnas giftorättsgods ingå. Giftorättsgodset består av all egendom som inte utgör enskild egendom. Enskild egendom kan bland annat skapas genom äktenskapsförord eller att man fått något genom en gåva eller ett testamente med villkor om att den utgör enskild egendom, äktenskapsbalken 7 kap. 2 §.

    Om du inte vill att du och din make ska dela på fastighetens värde vid en framtida bodelning kan ni alltså upprätta ett äktenskapsförord. I ett sådant kan ni avtala om att fastigheten ska din enskilda egendom. Äktenskapsförord ska upprättas skriftligen och undertecknas av makarna eller de blivande makarna, äktenskapsbalken 7 kap. 3 §. Det ska även vara daterat. Äktenskapsförordet måste sedan registreras hos Skatteverket. Viktigt vid utformningen av äktenskapsförordet är att det är tydligt och att det klart framgår vilken egendom som ska vara enskild.

    Er situation
    Om du inte vill att ni ska dela på värdet av fastigheten vid en eventuell bodelning så kan ni alltså upprätta ett äktenskapsförord där ni föreskriver att fastigheten ska vara din enskilda egendom, vari den andra maken inte har någon giftorätt. För att vara giltig måste handlingen uppfylla formkraven ovan samt registreras hos Skatteverket. Eftersom det är av stor vikt att det blir korrekt utformat för att det ska vara giltigt och för att det inte ska uppstå oklarheter i framtiden kan det vara en god idé att ta hjälp av jurist. Hos Familjens Jurist kan ni upprätta ett äktenskapsförord enkelt och smidigt online, till ett fast pris.

    Jag hoppas du känner att du har fått svar på din fråga! Uppkommer ytterligare funderingar så är du välkommen att återkomma till oss på Fråga Juristen med en ny fråga.

    Saga Väfors
    Rådgivare
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden