Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Flytta isär, skilja sig & separera

    Barns boende vid en separation

    Jag och sambon fick ett barn ihop som nu är 3 år. Vi har gemensam vårdnad. Plötsligt gjorde sambon slut och flyttade till en annan kommun några mil bort, där han arbetar heltid. Jag, mamman, har sjukersättning och är alltså hemma. Sonen bor hos hos mig. Sonen har allmän förskola i min kommun 15h/v men han vill helst vara hemma. Han är inte ett barn som trivs i dagismiljö. Initialt yrkade exsambon på växelvis boende med varannan vecka (heltid på dagis i hans kommun) för sonen. Jag påtalade att detta inte är bäst för barnet och då gick han med på att ha sonen varannan helg MEN även med tillgång till att komma till mig och sonen 3 ggr/v SAMT att ha sonen varje ons kväll-tors morgon också. Jag känner att detta blir mycket hit och dit för sonen och att det är jobbigt för mig att exsambon vill komma hit hela tiden, när han valde att flytta men inte verkar ta konsekvenserna. Jag är samtidigt orolig att säga nej till exsambon, då han ju kan säga att jag vägrar honom umgänge. Vad för umgänge är bäst för oss alla, med barnet i fokus? Och hur mycket kan exsambon begära? I nuläget kan jag inte föreslå samarbetssamtal då exsambon verkar helt inställd på att jag vill förstöra för honom. Han skulle bli arg. Han verkar vilja ha sonen för sig själv och vänder det jag säger till att jag begränsar och förstör för honom i sitt umgänge med sonen. Han har dessutom pengar och det har inte jag så jag är rädd för en rättsprocess! Vad kan vara ett bra, lagom och rimligt umgänge?

    Rådgivarens svar

    2017-11-22

    Hej och tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga!

    Frågor om barns vårdnad, boende och umgänge är väldigt komplexa och det är ofta svårt att svara i exakta termer. Reglerna kring barn och barnets boende hittar du i föräldrabalken, FB. Dessa reglerna kommer vara min utgångspunkt i mitt svar till dig. Jag tänkte här nedanför börja med att gå igenom utgångspunkterna och lite riktlinjer som kan vara till hjälp för dig för att sedan avsluta med lite råd. 

    Barnets bästa

    Till att börja med kan det vara bra att ha lite koll på vad som ligger till grund för besluten som fattas kring barn och unga. I alla beslut som fattas domstol som rör barn och ett barns vårdnad, umgänge eller boende så är det en och samma målsättning som alltid ska vara avgörande, och det är barnets bästa. I lagtext hittar vi detta i 6 kap. 2 a § FB. Vad som är ett barns bästa är svårt att fastställa objektivt, alla fall ser olika ut och därför ska alltid en individuell helhetsbedömning göras i varje enskilt fall.

    Boende och umgänge

    Om föräldrarna inte bor ihop måste ett beslut tas om barnets boende. Antingen kan ena föräldern utses till boendeförälder eller så kan man bestämma att barnet ska bo växelvis hos föräldrarna. Om föräldrarna inte kan enas om var och hur barnet ska bo kan man låta domstolen avgöra detta, se 6 kap. 14 a § FB. Då domstolen fattar beslut om ett barns boende är det som sagt barnets bästa som är utgångspunkten. Andra saker som domstolen brukar ta hänsyn till är barnets ålder, barnets vilja, barnets behov av trygghet och en stabil tillvaro. Kontinuitetsprincipen är också något som man bör beakta. Principen innebär att man ibland bör vara försiktig med att placera ett barn i nya miljöer då detta skulle kunna vara till skada för barnets utveckling och hota barnets trygghet och stabilitet. Viktigt att komma ihåg är att den här bedömningen alltid ska ske utifrån ett barnperspektiv, och alltså inte utifrån vad som är rättvist för föräldrarna eller liknande. 

    Sammanfattning

    Det är väldigt svårt för mig att avgöra vilket boende och umgänge som är lämpligt för er son. Att fatta beslut kring ett barns boende innebär alltid svåra avvägningar mellan olika faktorer och vad som är ett lämpligt schema för boende för ett barn kanske inte är det för ett annat. Det jag kan säga till dig är  att det som jag nämnt ovan är sådant som en domstol skulle ha beaktat om den skulle ha beslutat om din sons boende. Även om du inte vill att det blir någon rättslig process av er situation kan det vara skönt att veta vad en domstol hade tagit fasta på och du kan kanske använda dessa punkterna i fortsatta diskussioner med din exsambo. 

    Så länge du för en diskussion utifrån vad som är bäst för din son kan din exsambo inte påstå att du förstör hans umgänge med sonen. Jag tycker att du trots allt ska överväga att föreslå ett samarbetssamtal för din exsambo. Ett sådant samtal har som syfte att eventuellt leda till en överenskommelse om samarbete. Om han vägrar detta så skulle tvärtom du kunna hävda att han genom att ställa sig passiv till ett samarbete inte prioriterar er sons bästa.

    Jag kan också varmt rekommendera att du bokar en tid med någon av våra jurister som kan ge dig ytterligare synpunkter kring detta och som kan ge ännu tydligare råd kring vad som är ett lämpligt boende då de har erfarenhet kring fall som liknar ditt. Du bokar en tid med en av våra jurister här.

    Jag hoppas att du har fått lite vägledning i din fråga! Jag önskar dig all lycka till!

    Vänligen, 

    Emma Andersson.

     

    Fru Justicia
    Studentrådgivare Fru Justicia
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden