Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Flytta isär, skilja sig & separera

    Aktier vid skilsmässa

    Hej,

    Jag skilde mig 2015 efter ca 12 års förhållande varav 9 år som gifta. Vi hade inget giltigt äktenskapsförord. Min exmake fick option eller konvertibler att köpa aktier i företaget där han arbetar men han har inte tagit upp det som tillgång i bodelningen. Min fråga är om det ska tas upp och i så fall, hur tar jag reda på beloppet om han själv inte redovisar det?

    Rådgivarens svar

    2017-12-22

    Hej, och stort tack för att du vänder dig till oss med din fråga! Nedan kommer en redogörelse för vad som gäller för aktier vid bodelning.

    Av 10 kap. 1 § Äktenskapsbalken (ÄktB) framgår att makarnas giftorättsgods ska ingå i bodelningen. Giftorättsgods är allt som inte är enskild egendom, vilket går att utläsa av 7 kap 2 § ÄktB. Det är även möjligt att avtala om att viss egendom ska betrakta som enskild egendom genom äktenskapsförord. Aktierna som du och din fd. make förvärvat utgör förmodligen inte enskild egendom enligt 7 kap 2 § ÄktB, varför de ska ingå i bodelningen.

    Bodelningen ska göras med utgångspunkt i de egendomsförhållanden som förelåg vid dagen för talan om äktenskapsskillnad väcktes, den så kallade brytdagen, se 9 kap. 2 § ÄktB. Detta innebär att egendomen som du och din make hade innan äktenskapets ingående och allt som har införskaffats ska ingå i bodelningen. Vad gäller värderingen av aktierna framgår av praxis att den dag då boet är utrett ska ligga till grund för värderingen. Om du och din make inte kan enas om hur aktierna ska värderas kommer aktiernas marknadsvärde att läggas till grund för hur aktierna ska värderas. Värdet kan sedan komma att justeras av eventuella latenta kapitalvinstskatteskulder.

    Vidare följer det av 9 kap. 3 § ÄktB att varje make är skyldig att lämna de uppgifter som kan vara av betydelse vid bodelningen. Om detta inte görs kan maken bli skyldig att kompensera sin f.d. med ersättning som motsvarar den andel som i annat fall hade blivit den andres vid en bodelning. 

    Det ska alltså i sammanhanget noteras att aktierna inte nödvändigtvis behöver delas 50/50, utan endast värdet av dem vid tiden för talan om äktenskapsskillnad. Om det är din man som äger aktierna skulle han kunna önska att få dem på sin lott enligt 11 kap. 7 § och kompensera dig med motsvarande belopp i pengar (11 kap 9 § ÄktB). På samma sätt kan du med stöd av 11 kap. 7 § ÄktB önska att dina aktier i bolaget ska läggas på din lott.

    Hoppas att du fått svar på din fråga. Om du skulle behöva ytterligare upplysningar eller hjälp är du välkommen att boka tid hos en av våra familjejurister

    Fru Justicia
    Studentrådgivare Fru Justicia
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden