Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Flytta isär, skilja sig & separera

    Äktenskapsskillnad och bodelning

    Jag ligger i skilsmässa och behöver ta tag i bodelningen. Min make vill inte skiljas och vill inte göra bodelning vilket försvårar det hela. Egentligen är det bara ett fåtal saker som jag anser att vi skulle behöva hjälp med - vi har inga direkta besparingar eller värdesaker. Vi sålde vårt hus i höstas och har fördelat de pengar vi fick över efter detta. Han har en del musikinstrument som jag inte känner något behov av att få ut värdet av. Då återstår två bilar som båda står i mitt namn (vi har avbetalningsplaner på båda bilar) - han använder den ena och jag den andra. Vi har också ett familjeabonnemang på telefonerna som står i hans namn. För min del vill jag bara sära på telefonabonnemanget och skriva över en bil på honom. Hur gör vi detta på enklast möjligaste sätt? Kan man boka tid hos jurist för att få hjälp med detta och att sedan skriva på att vi är överens om resten. Eller är det så om vi bokar tid hos jurist att vi måste gå igenom allting i detalj? Om vi kommer överens om bilarna och telefonabonnemanget kan vi då skriva eget avtal?

    Rådgivarens svar

    2019-02-15

    Hej! Stort tack för att du vänder dig till oss på Fråga Juristen med din fråga.

    Din fråga handlar om äktenskapsskillnad (skilsmässa) och bodelning. Regler om detta finns i äktenskapsbalken (ÄktB). Nedan kommer en redogörelse för vad som gäller och svaret på din fråga.

    Om äktenskapsskillnad
    Makar som är överens om att äktenskapet ska upplösas har enligt 5 kap 1 § ÄktB rätt till äktenskapsskillnad. Om det endast är en av makarna som vill skiljas, har den maken enligt 5 kap 2 § rätt till äktenskapsskillnad efter betänketid. Betänketiden är sex månader och börjar löpa den dagen då andra maken delges ansökan om äktenskapsskillnad. Om båda eller någon av makarna bor med eget barn som är under 16 år måste äktenskapsskillnaden alltid föregås av betänketid, även om makarna är överens om att de vill skiljas. När betänketiden är över måste någon av eller båda makarna, enligt 5 kap 3 § ÄktB, inom ett år från betänketidens start återigen kontakta tingsrätten och framställa ett yrkande om att äktenskapsskillnad ska meddelas. Det finns inga krav på att makarna måste ha bott isär för att kunna begära äktenskapsskillnad, utan efter betänketiden har du rätt att få äktenskapet upplöst. Enligt 5 kap 4 § gäller dock att om makarna har levt åtskilda sedan minst två år, har vardera make rätt till äktenskapsskillnad utan någon betänketid.

    Om bodelning
    I ett äktenskap har makarna giftorätt i varandras egendom. Det innebär att när ett äktenskap upplöses ska makarnas egendom enligt 9 kap 1 § ÄktB fördelas mellan dem genom bodelning. Det sammanlagda värdet av makarnas tillgångar, efter att varje make har fått avräkna sina skulder, läggs då samman och fördelas lika mellan dem. Undantaget från bodelning är det som, i enlighet med 7 kap 2 § ÄktB, genom äktenskapsförord, gåva, arv (eller avkastning av sådan egendom) har gjorts till enskild egendom. En makes enskilda egendom ska inte ingå i bodelning utan förblir den makens egendom även efter skilsmässan.

    En bodelning genomförs stegvis. Först ska bouppteckning göras där makarna utreder och upprättar vilka tillgångar och skulder de har. De tillgångar och skulder som tagits upp i bouppteckningen ska sedan värderas. Bouppteckningen ska ske med utgångspunkt i egendomsförhållandena vid den tidpunkt då makarna, eller någon av makarna, ansökte om äktenskapsskillnad. Därefter sker lottläggningen. Makarna bestämmer då rent konkret hur tillgångarna ska fördelas mellan dem så att värdet av vardera makes lott blir lika stor. Slutligen fastställs bodelningen och lottläggningen genom bodelningsavtal.

    Bodelningshandlingarna kan registreras hos Skatteverket. Det finns dock inget krav på detta och det är alltså inget straffbelagt krav att genomföra bodelning.

    Svar
    Tanken med bouppteckningen är att den ska omfatta makarnas totala tillgångar och skulder. Hur detaljerat utformat bouppteckningen är kan dock variera. Fördelen med att vara noggrann och omfattande är att undvika framtida tvister. Det kan vara en god idé att ta hjälp av en jurist som har kunskap om förfarandet och de regler och lagar som finns. Juristen hjälper då till med bodelningsprocessen och kan rådgöra angående vad som behövs tas upp i bouppteckningen och hur detaljerad den bör vara.
     

    Jag hoppas du fick svar på din fråga. Om du önskar fortsatt hjälp eller rådgivning är du varmt välkommen att boka tid med en av våra duktiga jurister på Familjens Jurist. Det kan du göra här. Vi har jurister som är specialiserade på just bodelning och äktenskapsskillnad.

    Lycka till!
    Vänliga hälsningar,

    Hanna

     

    Fru Justicia
    Studentrådgivare Fru Justicia
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden