Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Flytta isär, skilja sig & separera

    Äktenskapsskillnad i internationella förhållanden

    Hej!
    Jag har planer på att skilja mig från min man men det är lite problematiskt för han är fransos och bor kvar i Frankrike. Vi har i snart två år levt åtskilda eftersom jag valde att flytta tillbaka till Sverige då min mor blev sjuk. Vi gifte oss i Frankrike men jag undrar nu om jag kan begära äktenskapsskillnad här i Sverige?

    Rådgivarens svar

    2017-07-06

    Hej, stort tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din frågeställning! 

    Internationella rättsförhållanden

    När det kommer till internationella förhållanden så är det tre frågor som behöver besvaras. Dels vill man ha svar på i vilket land som tvisten ska lösas. Detta benämns såsom domsrätt eller jurisdiktion. Man vill även få svar på frågan vilket lands lag som ska tillämpas något som kallas lagvalsfrågan. Den sista frågan rör huruvida en meddelad dom senare kan verkställas i andra länder.

    För att få svar på dessa frågor finns det traktat, vilket är avtal som länder ingår mellan varandra där just dessa frågeställningar besvaras. I din situation är Frankrike, precis som Sverige, medlem i EU. Även EU har en förmåga att lagstifta inom området och det är just en av deras akter som blir relevant i ditt fall.

    Domsrätt

    Den första frågan vi behöver svara på är i vilket land en domstolsprocess kan föras. Till vår hjälp finns det en förordning av EU benämnd Bryssel II som är relevant i mål rörande äktenskapsskillnad. I dess artikel 3 tas den allmänna behörigheten upp och med utgångspunkt i att du vill att svensk domstol ska vara behörig finns det möjligheter för dig att få processen på hemmaplan.

    Enligt art. 3 har sökandes hemviststat (vilket är Sverige för dig) behörighet att ta upp frågor om äktenskapsskillnad om sökanden har varit bosatt där minst ett år omedelbart innan ansökan gjordes. Det kan även räcka med att du varit bosatt i Sverige i 6 månader innan ansökan om du fortfarande är svensk medborgare.

    Förutsatt att ett av dessa två kriterium är uppfyllda har Sverige behörighet att ta upp frågan om äktenskapsskillnad.

    Sammanfattning

    Som du ser har du alltså möjlighet att ansöka om äktenskapsskillnad här i Sverige. En sak till som är bra att veta rörande äktenskapsskillnad i internationella situationer är att om din nuvarande make hinner ansöka om äktenskapsskillnad i Frankrike innan du gör det i Sverige så förlorar Sverige sin behörighet att ta upp målet. Så om du vill vara säker på att processen ska ske i Sverige råder jag dig att snarast ansöka om äktenskapsskillnad här i Sverige.

    Slutligen kan det vara stressigt att gå igenom en process likt denna och då kan det vara skönt att ha med sig ett juridiskt ombud. Genom den här länken kan du enkelt komma i kontakt med någon som kan hjälpa dig.

    Om du har några fler frågor exempelvis angående lagval eller verkställighet av domen är du mer än välkommen att höra av dig igen. Hoppas det här var svar på din fråga.

    Med vänliga hälsningar

    Gabriel

    Fru Justicia
    Studentrådgivare Fru Justicia
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden