Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Flytta ihop & bli sambo

    Vilken egendom är samboegendom?

    Hej, tack för en snabb och enkel tjänst för juridiska frågeställningar!

    Jag undrar lite över hur det blir när jag och min sambo separerar. Jag köpte bostaden och det mesta av det som finns i bostaden. Därutöver köpte även jag bilen vi båda använder. Jag har försökt googla lite på vad som ingår i sambodelningen och det verkar som om allt ingår? Det verkar väldigt orättvist att min sambo kan få rätt till allt som jag har köpt, inklusive de saker jag köpte innan vi flyttade ihop men var tillsammans (bilen och lägenheten). Vi flyttade i och för sig ihop typ 1,5 månader efter det att jag köpte lägenheten och hade flyttat in i den. Hjälp tack!

    Rådgivarens svar

    2017-07-03

    Hej och tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din frågeställning!

    Din fråga kan besvaras med hjälp av reglerna i sambolagen, se här.

    Jag vill först redogöra lite för vad som krävs för att egendom ska kunna bli samboegendom, och således innefattas i den delning som görs efter ett samboförhållande. Detta är viktigt eftersom att om t.ex. bostaden inte är samboegendom kan ju din sambo inte ha någon rätt till den. Samma sak gäller bohaget (dvs. det i bostaden). För övrigt är det, som redogörs för nedan, bara bostaden och bohaget som kan bli samboegendom över huvud taget. Det stämmer inte, som du skriver, att ”allt ingår”. Bilen (ej bostad eller bohag) står således utanför och är helt exkluderad från delning, den behöver du inte oroa dig för.

    Vad är samboegendom?
    Enligt 3 § sambolagen är samboegendom bostad och bohag som har förvärvats för gemensam användning, om inte annat följer av 4 § eller 9 §. Det är alltså tre förutsättningar som ska vara för handen för att egendom ska bli samboegendom.

    1. Det ska vara fråga om bostad och bohag.
    2. Den ska ha förvärvats för gemensam användning.
    3. Den ska inte vara undantagen enligt 4 § eller 9 §.

    Angående första punkten kan sägas att bostaden och, som du skrivit, ”det som finns i bostaden” kan vara samboegendom. Däremot kan inte, som nämnt, bilen bli samboegendom då den inte är av sådant egendomsslag som krävs.

    Den andra punkten ställer upp ett krav på att egendomen ska ha förvärvats för gemensam användning. Detta innebär att egendomen ska ha införskaffats med samboförhållandet i åtanke. Egendom som den ene sambon köpte innan samboförhållandet inleddes kan i regel därför inte bli samboegendom. Då du anger att du köpte bostaden innan ni flyttade ihop är detta något som starkt talar för att bostaden inte är samboegendom. I lagens förarbeten har angetts att endast i fall där egendom inskaffats i nära anslutning till samboförhållandets inledning och att det dessutom är tydligt att avsikten med köpet var att egendomen skulle brukas gemensamt som egendom som skaffats innan samboförhållandets inledande kan bli samboegendom. 1,5 månader är visserligen inte en väldigt lång tid innan, men det är en klar indikator på att bostaden inte bör betraktas som samboegendom. Du har enligt min mening en stor fördel vid denna fråga om eventuell tvist uppkommer.

    Enligt den tredje och sista punkten heter det att egendomen inte ska vara undantagen enligt 4 eller 9 §§ sambolagen. Det som avses med detta är om det t.ex. har skrivits ett samboavtal som undantar egendom så ska egendomen naturligtvis inte bli samboegendom. Inte heller ingår egendom som av någon anledning är enskild egendom. I 4 § sambolagen finns det fyra sätt på vilken egendom kan bli enskild sådan. Titta gärna igenom dessa fyra punkter i följande länk.

    Det finns en möjlighet för din sambo att överta din bostad även om den inte är samboegendom. Den särskilda möjligheten finns reglerad i 22 § sambolagen. För att den ska kunna aktualiseras krävs dock att synnerliga skäl föreligger. Det är en undantagsregel och bör inte aktualiseras i ert fall. Jag nämner regeln här, men det är knappast något du behöver oroa dig för då det är väldigt ovanligt att den aktualiseras. Dessutom, om bostaden är en fastighet, gäller inte denna regel.

    Slutsatser utifrån det du angett
    Utifrån de omständigheter som du har angett gäller följande. Bilen är inte samboegendom då den inte är bostad eller bohag. Den kommer inte kunna bodelas. Bostaden kan visserligen vara samboegendom, men undgår troligen pga. att du har köpt bostaden innan samboförhållandet. Det enda som återstår är då bohaget. Bara bohaget som inköpts under samboförhållandet som kan bli samboegendom, och därmed bodelas. Ett typiskt exempel är en TV som inköpts under samboförhållandet.

    Om tvist uppstår om rätten att bo kvar i bostaden till dess bodelningen skett, bör du söka om kvarboenderätt hos tingsrätten. Kvarboenderätt borde du bli tilldelad eftersom att bostaden troligen inte ens kommer ingå i bodelningen.

    Jag hoppas att du fått svar på din fråga! Om du har någon ytterligare fundering får du gärna antingen återkomma till oss här via kommentarsfältet, eller boka en tid med en av våra jurister.

    Fru Justicia
    Fru Justicia är vår digitala rådgivare som besvarar juridiska frågor.
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden