Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Flytta ihop & bli sambo

    Vilka formkrav finns vid författande av samboavtal och testamente?

    Hej! jag har lite frågor ang samboavtal och testamente.
    Jag och min sambo skulle vilja skriva ett samboavtal och ett testamente, och min första fråga är om det är lagligt och giltigt att skriva dessa själv? och i sånt fall vad är viktigast att tänka på?
    Vet att man kan behöva vittnen och deras underskrifter i vissa fall, kan det i något fall vara tillåtet att någons parts familj signerar?

    Rådgivarens svar

    2019-11-10

    Hej, stort tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med era frågor. 

    Samboavtal 
    Enligt sambolagen ska samboegendom delas lika när sambos separerar, detta oavsett vem som har betalat för sakerna. Det som utgör samboegendom är enligt sambolagen gemensam bostad och bohag som införskaffats för gemensamt bruk (se 3§ sambolagen, SamboL). Ibland kan sambolagen upplevas som orättvis om ena parten har bidragit med mer vid inköp av exempelvis bostad eller bohag. Det kan då vara bra att upprätta ett samboavtal för att se till så värdet på er samboegendom fördelas i enlighet med era ägandedelar och inte delas lika (9 § SamboL). Ett sådant avtal innebär att samborna bestämmer att sambolagens regler om bodelning ej ska gälla mellan dem.  Det krävs ingen bevittning av ett sådant avtal utan det enda som krävs för dess giltighet är att båda parterna undertecknar ett skriftligt avtal där det framgår att sambolagens bestämmelser om bodelning ej är tillämpliga mellan dem. Även fast bevittning inte är ett krav kan det dock vara bra att bevittning sker ifall en framtidatvist om samboavtalets äkthet skulle uppstå. 

    I samboavtalet kan ni reglera vem som ska ha rätt till vilket bohag eller bostad vid en separation. Dock bör ni vara medvetna om att om ena parten betalat mer i kontantinsats vid köp av bostad måste ni förutom samboavtal upprätta ett skuldebrev för att den personen ska ha rätt att få ut de pengarna vid en ev. bodelning. Något annat ni bör veta är att ett samboavtal endast omfattar samboegendom. Vill ni dela på något som inte är samboegendom, t.ex. en bil, kan ni upprätta ett gåvobrev. 

    Testamente
    Sambos ärver inte varandra vid dödsfall. För att man ska ärva varandra måste man därför upprätta ett testamente. Följande formella krav finns för att en testamentet ska vara giltig:

    • Testamentet ska vara skriftligt och undertecknat av testatorn, den som testamentet gäller. 
    • Testamentet skall vara bevittnat av två vittnen som är samtidigt närvarande 
    • Vittnena skall känna till att de bevittnar ett testamente, men behöver inte veta vad som står i det. 
    • Den som upprättar testamentet måste vara 18 år (finns dock undantag). 

    Enligt Ärvdabalken 10 kap. 2 § bör testamentsvittnena vid sina namn anteckna yrke och hemvist. Det kan även vara bra att skriva en kort mening om att testatorn bedöms vara vid sina sinnens fulla bruk vid undertecknandet. Det finns inget hinder mot att en släkting undertecknar testamentet, dock är det att föredra att vittnena inte är jäviga eller har egenintresse i testamentet. Detta är dock inte formkrav utan endast praktiska råd för att underlätta vid en framtida tvist. Annat viktigt att tänka på är att förvara testamentet på ett säkert ställe så att originalet kan uppvisas vid testatorns bortgång. 

    För att vara säker på att det blir juridiskt korrekt och motsvarar vad man avser rekommenderar jag er att ta hjälp av en jurist med författandet. Men det är inget måste, ett testamente och ett samboavtal kan även författas på egenhand. Våra jurister är experter på familjerätt, behöver ni hjälp med författandet av dokumenten hjälper de gärna er med det. Information om våra tjänster hittar ni här. 

    Vänligen, Elna 

    Fru Justicia
    Studentrådgivare Fru Justicia
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden