Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Flytta ihop & bli sambo

    Vilka avtal behövs när två sambor köper ett hus tillsammans och går in med olika stora insatser?

    Par som köpt hus för 4 milj.
    Hen har 100.000 kr och jag har 2.000.000 till insatsen vilket gör att vi är mindre än 50% belånade och inte behöver bolåneamortera. Vi vill äga huset tillsammans 50/50 även om min insats är högre. Kommande renoveringar och underhåll på huset kommer vi också lägga lika stor del på. Vi har varsin ekonomi, ej gemensam i dagsläget. Planen är ett samboavtal där vi skriver att vid en eventuell försäljning/separation kommer var och en få tillbaka sin andel. Vi kommer också skriva ett skuldebrev där det står att min sambo är skyldig mig 900.000 kr. Jag kommer inte ta någon ränta och inte kräva amortering till mig utan tycker istället det är smartare att min sambo amorterar till banken på vårt bolån (medan jag inte amorterar alls) och på det sättet kommer de olika insatserna i huset sakta jämnas ut. Jag tror att detta sättet är smartast för att det är banken som tar ut ränta vilket innebär en kostnad och en risk. Låter det som en bra plan? Vi kommer också köpa bil snart och om några år renovera kök samt badrum vilket kommer bli stora kostnader. Eftersom jag har stor insats undrar jag om det är smartare att inte lägga in hela mitt belopp i huset utan istället lägga ett par hundra tusen på ett sparkonto tills bilköp och renoveringar blir aktuellt. Dock blir då pantbrev och räntekostnad högre och pengarna ligger på oviss tid på sparkonto utan ränta (ej fonder i och med att vi vill ha pengarna lättåtkomliga). Vilket är smartast här? Buffert för oväntade kostnader har vi redan i åtanke men här undrar jag om det är värt att lägga 100.000-200.0000 mindre i insats på huset för kommande bil- och renoveringskostnader? När skulden oss emellan blir mindre för varje amortering hur gör vi då med skuldebrevet som efter en avbetalning inte längre har korrekta siffror? Kan vi skriva i skuldebrevet att skulden betalas av med en fast summa varje månad men i form av amortering till banken? Jag vill att min sambo skall kunna bo kvar i huset om jag dör och är orolig för att hen inte kommer kunna det i och med att hen har lägre insats. Borde vi teckna livförsäkringar eller skriva testamente för att skydda varandra? Stort tack på förhand för hjälp!

    Rådgivarens svar

    2019-09-30

    Hej! Stort tack för att du vänder dig till oss på Fråga Juristen med din fråga.

    Jag ska nedan förklara de olika typer av avtal som aktualiseras i din fråga. Jag kommer dock inte att beröra de frågor som hör till hur ni ska dela upp ekonomin mellan er eftersom det är en fråga som bör lösas mellan er och som jag inte kan hjälpa er med. 

    Samboavtal 
    Samboavtal är ett avtal mellan två sambor om hur en eventuell framtida bodelning mellan dem ska se ut. I 9 § sambolagen regleras hur ett samboavtal ska upprättas samt dess innehåll. I ett samboavtal kan man skriva in huruvida det ska ske en bodelning eller inte, samt vilken egendom som ska förbli enskild. Om inget samboavtal upprättats och en sambo begär bodelning kommer deras gemensamma bostad och bohag att delas lika mellan dem genom bodelning. Ett samboavtal ska vara skriftligt och undertecknat av båda samborna. 

    Skuldebrev 
    Skuldebrev regleras i skuldebrevslagen (SkbrL). Ett skuldebrev är ett bevis på att någon (gäldenären) har en skuld till en annan (borgenären) och att den som innehar skulden har rätt att få betalt. Det är vanligt att man upprättar ett skuldebrev när två personer köper en bostad tillsammans och dem går in med olika stora insatser. Skuldebrevet som blir aktuellt kallas för ett enkelt skuldebrev enligt 3 kap. 26 § SkbrL. Enkla skuldebrev är ställda till en viss person och kan således inte överlåtas dvs. rätten att lösa in skulden kan inte säljas vidare. Det finns inget krav på att ett skuldebrev ska vara skriftligt men jag rekommenderar starkt att, om ni väljer att ha ett skuldebrev, det ska vara skriftligt och undertecknat av er båda. I skuldebrevet ska det framgå vem som är skyldig vem, hur stor skulden är, när skulden ska betalas. Om ni inte anger ett datum för när skulden ska vara betald kan du när som helst begära att din sambo betalar. Som du nämner i frågan går det bra att upprätta en betalningsplan tillsammans med skuldebrevet, se till att spara kvitto och andra underlag på varje ”avbetalning” som görs av din sambo. 

    Testamente 
    Sambor ärver inte varandra enligt lag och därför kan det vara klokt att upprätta ett testamente. Regler om arv och testamente hittas i ärvdabalken (ÄB). Syftet med att upprätta ett testamente är att kunna frångå från arvsordningen i ärvdabalken och således att man själv bestämmer hur arvet ska fördelas efter sig. För att ett testamente ska vara giltigt måste testamente ha upprättats enligt formkraven i 10 kap. 1 § och 2 § ÄB. Ett testamente ska vara skriftligt och undertecknat av testatorn dvs. den vars arv det gäller. Testatorns underskrift ska bevittnas av två oberoende vittnen, vittnena ska också underteckna testamentet. Vittnena ska således inte vara en arvinge eller någon som ärver enligt testamentet, gärna någon som yngre än du själv och någon som du redig och ansvarsfull. Makar och sambor brukar upprätta ett inbördestestamente vilket innebär att dem har ett gemensamt testamente ifall någon av dem dör så ärver den andra. I testamentet kan ni reglera att den efterlevande sambon får bo kvar i huset, detta kallas även för ”sitta orubbat bo”. Det är viktigt att du/ni är tydliga med vad ni vill i testamentet så att det inte uppstår några tolkningsproblem. 

    Livförsäkring
    En livförsäkring är en form av personförsäkring och regleras av försäkringsavtalslagen (FAL). En livförsäkring tecknas hos ett försäkringsbolag i syfte att skydda sina efterlevande t.ex. make/maka och barn. I livförsäkringen anger man en eller flera förmånstagare. Om den som är försäkrad avlider under försäkringstiden kommer förmånstagare att få ett belopp utbetalt av försäkringsbolaget. 

    Sammanfattning 
    Jag skulle rekommendera att du och din sambo upprättar skuldebrev eftersom ni går in med olika stora insatser, med skuldebrevet bör ni ta med en avbetalningsplan och för varje avbetalning infogar ni ett kvitto eller underlag på en del av skulden är betald. Hur ni vill lägga upp avbetalningsplanen är upp till er att bestämma vad som känns bäst. Renoveringar och andra kostnader kan man regleras när ni säljer huset genom att den som lagt ut pengar för renoveringen får tillbaka denna summa vid en försäljning. Även här är det viktigt att spara kvitton och underlag som visar på alla utlägg som gjorts. Ett samboavtal är alltid bra att ha när man är sambo, i samboavtalet kan ni reglera om ni vill att vissa saker ska vara era enskilda eller om ni ska dela lika på bostaden och lösöret inuti. Ett testamente rekommenderas till alla oavsett om man är i en relation eller inte, dock är det särskilt viktigt för er som är sambo att ha ett testamente om ni vill att ni ska ärva varandra helt eller delvis. Glöm inte bort förvara samtliga avtal, framförallt testamentet, på en säker plats. 

    Hoppas du känner att du fått svar på din fråga! 

    Alla ovannämnda avtal går att upprätta på egen hand så länge ni följer formkraven som finns föreskrivna för respektive avtal. Om ni vill ha hjälp att upprätta något av avtalet har Familjens Jurist en online tjänst där man kan upprätta avtal till ett fast pris, se här (samboavtal, testamente, skulderbrev). Möjligtvis kan det vara fördelaktigt att boka en kostnadsfri livsbesiktning som innebär att en jurist på Familjens Jurist går igenom din livssituation och därefter rekommenderar vilka juridiska avtal som behövs just i din situation, se här

     

    Fru Justicia
    Studentrådgivare Fru Justicia
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden