Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Flytta ihop & bli sambo

    Vad skiljer sambor från gifta?

    Hej! Vi är ett sambopar (52 och 55år gamla) sedan drygt 10år som precis har köpt ett fritidshus tillsammans och därmed har gemensamma lån. Vi har båda varsin dotter (20 och 30år gamla) sedan tidigare och inga gemensamma barn. Han tjänar betydligt mer i månaden så pensionen blir väldigt olika. Hur gör vi bäst för att skydda varandra om en av oss dör? Vi har pratat om att gifta oss. Är det "säkrare" om vi är gifta?
    Kan man be barnen ta ut sin del av arvet först när båda har gått bort?
    Blir man automatiskt förmånstagare till varandras livförsäkringar, pension, övriga försäkringar och besparingar?
    Hur ger vi varandra fullmakt att ta beslut åt varandra om en av oss blir sjuk och inte längre kan ta egna beslut?
    Vill slippa en god man.
    Ska vi skriva ett testamente? Vad bör det stå i det? Vart vänder vi oss för att få hjälp med att skriva olika dokument?
    Vad är skillnaden mellan att vara sambo och gift i detta fallet?

    Rådgivarens svar

    2020-09-29

    Hej och tack för att du vänder dig till oss med din fråga. Nedan kommer först en generell redogörelse följt av en rekommendation i hur du kan gå vidare med din fråga.

    Sambolagen 

    Om två personer bor ihop under parliknande former och har gemensamt hushåll lyder de under sambolagens bestämmelser. Sambolagen är dispositiv vilket innebär att parterna kan avtala om att lagen inte ska gälla dem. Om detta inte gjorts innebär bestämmelserna bland annat att sådant som är införskaffat för gemensam användning tillhör båda samborna lika mycket. Detta gäller även om det bara är den ena parten som betalat för saken. Om samborna skulle separera är det enbart denna gemensamma egendom, som införskaffats för gemensam användning, som delas.

    Som jämförelse kan detta ställas mot reglerna för gifta, som istället regleras av äktenskapsbalken. Enligt äktenskapsbalken ingår allt som inte utgör enskild egendom gemensamt giftorättsgods. Vid en separation kommer allt giftorättsgods att delas på. Det innebär att även tillgångar som inte är införskaffat för gemensam användning och exempelvis ekonomiska tillgångar på banken kommer att delas på. 

    Sambor och arv

    Om en av samborna dör ärver inte den efterlevande sambon kvarlåtenskapen. För att den efterlevande sambon ska få något av kvarlåtenskapen behöver det framgå av testamente. Ett sådant testamente behöver dock respektera laglotten, det vill säga den delen av arvet eventuella barn till den döda sambon har rätt till att få direkt. 

    Framtidsfullmakt

    En framtidsfullmakt innebär att man ger en annan person - fullmaktstagaren - att till exempel sköta ens personliga och ekonomiska angelägenheter om man skulle bli sjuk eller liknande. Fullmaktstagaren kan även representera fullmaktsgivaren vid kontakt med myndigheter. En framtidsfullmakt har dock sina begränsningar. Vissa frågor som är av utpräglad personlig karaktär kan inte styras av en framtidsfullmakt. Exempel på sådana är som att ingå äktenskap eller bekräfta faderskap. 

    Din situation

    Du beskriver i din fråga att du är sambo och att ni har egna barn, men inga gemensamma. Till följd av detta har du några frågor. Som ovan angett råder sambolagen, vilket vid en separation försäkrar dig att få hälften av det ni införskaffat för gemensam användning. Däremot ger inte sambolagen det skydd som äktenskapsbalken erbjuder både sett till vad du får vid en eventuell bodelning, men även vid ett dödsfall. Av den anledningen ger ett äktenskaps betydligt mer “skydd” för den efterlevande parten. Detta besvarar även på frågan om besparingar: för att dessa ska gå till den efterlevande sambon krävs att det är testamenterat, annars förutsätts äktenskap.

    Självklart kan man be barnen att inte ta ut sitt arv förrän båda parterna har dött. Det står dock barnen fritt att välja om de går med på detta. Ett särkullbarn (ett barn till bara den ena föräldern) kan välja att avstå sitt arv till förmån för den efterlevande, och då istället få ut sin kvot när den efterlevande också dött. Återigen är det enbart barnet som kan besluta om detta. 

    För att undvika god man kan en framtidsfullmakt skrivas. Den innebär att fullmaktstagaren kan sköta om fullmaktsgivarens angelägenheter. 

    Rekommendation

    Du har många frågor om hur ni bör hantera er situation. Jag råder dig därför att ta kontakt med Familjens jurist som kan ge allmän rådgivning. Därtill kan de hjälpa er att skriva testamente, framtidsfullmakt och, om det skulle bli aktuellt, äktenskapsförord.


     

    Fru Justicia
    Studentrådgivare Fru Justicia
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden