Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Flytta ihop & bli sambo

    Vad säger sambolagen om fördelning av gemensamma kostnader?

    Finns det något i sambolagen som säger hur mycket varje part ska betala till gemensamma kostnader? Har fått höra att det står i lagen att man SKA dela lika på kostnader oavsett hur mycket man har i inkomst.

    Rådgivarens svar

    2020-12-12

    Hej! Tack för att du vänder dig med din fråga till Fråga Juristen.

    Inledningsvis ska sägas att det inte finns några bestämmelser i sambolagen som säger hur man ska fördela gemensamma kostnader. Det finns däremot flera regler som är bra att känna till då man bestämmer hur kostnaderna ska fördelas.

    Inledningsvis går jag igenom sambolagens regler om samboegendom och samboavtal för att därefter ge en rekommendation om hur du kan gå vidare.

    Sambolagen
    När två personer i en parrelation flyttar ihop och har ett gemensamt hushåll räknas de som sambor och sambolagen blir tillämplig. Om samboförhållandet av någon anledning upphör, förutom då upphörandet är på grund av att samborna gifter sig, finns regler som säger att bostad och bohag som har förvärvats för gemensam användning räknas som samboegendom enligt 3 § sambolagen. Samboegendomen ska vid samboförhållandes upphörande fördelas lika mellan samborna genom bodelning enligt 8 § sambolagen, oavsett vem av samborna som har betalat för egendomen. 

    Om bohag eller bostad har införskaffat för att användas för enskilt bruk och alltså inte gemensamt bruk, i vanliga fall sådant som införskaffats innan samboförhållandet uppstod, ska denna inte ingå i bodelningen.

    Detta kan göra att en person som flyttar in hos någon annan och bidrar ekonomiskt, genom exempelvis amortering eller betalning av räntekostnader, inte kommer att få tillbaka dessa bidrag vid samboförhållandets upplösande då bostaden inte ingår i bodelningen. Det kan därför vara lämpligt att, om bostaden inte ingår i en framtida bodelning, den part som äger bostaden betalar för den. Rörande driftskostnader kan det vara lämpligt att även den sambo som inte äger bostaden bidrar.

    Samboavtal
    Samborna kan, genom att upprätta ett samboavtal enligt 9 § sambolagen, avtala om att någon bodelning enligt 8 § sambolagen inte ska ske eller att viss samboegendom ska undantas bodelningen. Sambolavtalet ska upprättas skriftligen och undertecknas av båda samborna eller blivande samborna. 

    Underhållsplikt för gifta
    Det finns en underhållsplikt i 6 kap äktenskapsbalken som enbart gäller för gifta par. 6 kap 1 § äktenskapsbalken säger att var make ska efter förmåga bidra till det underhåll som krävs för att makarnas gemensamma och personliga behov ska tillgodoses. 6 kap 2 § äktenskapsbalken säger att om den ena makens bidrag inte räcker så ska den andra maken bidra med det som saknas.

    I sambolagen finns däremot ingen underhållsplikt mellan samborna och personer i samboförhållande kan alltså fritt bestämma över hur de fördelar kostnader mellan sig oavsett vilken inkomst de har.

    Rekommendation
    Det finns alltså ingen bestämmelse i sambolagen som säger hur sambor ska fördela sina kostnader men flera regler som är värda att ha i åtanke när kostander väl ska fördelas. 

    Min rekommendation är att om en sambo ska bidra ekonomiskt till något som den andra sambon äger ensamt bör detta avtalas om för att undvika eventuella framtida missförstånd och tvister. Exempelvis i samboförhållanden där bostaden inte är samboegendom och båda samborna betalar eventuella räntekostnader och amorteringar av lån rekommenderar jag att man upprättar ett samboavtal som anger att bostaden ska utgöra samboegendom. Detta gör att även den sambo som inte äger bostaden får ekonomisk rätt till den vid en eventuell bodelning eller försäljning, vilket kan upplevas som mest rättvist.

    Om du skulle vilja ha vidare rådgivning eller upprätta ett samboavtal kan du kontakta Familjens Jurist för ytterligare rådgivning och hjälp av en jurist eller nyttja Familjens jurists onlinetjänst för att upprätta ett samboavtal online till fast pris.

    Jag hoppas att du känner att du har fått svar på dina frågor och tveka inte att kontakta Fråga Juristen igen om du har andra frågor.

    Sofia Hjälmvall
    Studentrådgivare
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden