Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Flytta ihop & bli sambo

    Vad kan hända med min bostadsrätt när jag blir sambo?

    Jag och min pojkvän ska flytta ihop. Jag har en bostadsrättslägenhet sedan 2 år tillbaka som han ska flytta in i. Jag funderar på om man behöver skriva papper på att lägenheten faktiskt är köpt för mina pengar och var man i så fall får ett sådant kontrakt?
    Sen undrar jag vad som kan gå fel juridiskt sätt om vi blir osams och måste flytta isär. Vad han han/jag rätt till?

    Rådgivarens svar

    2020-12-13

    Hej! Tack för att du vänder dig med dina frågor till Fråga Juristen.

    Inledningsvis kommer jag gå igenom vad som gäller generellt, för att sedan kommentera din situation och därefter avsluta med en rekommendation om hur du kan gå vidare.

    Sambolagen
    När två personer i en parrelation flyttar ihop och stadigvarande bor tillsammans samt har ett gemensamt hushåll räknas de som sambor och sambolagen blir tillämplig. Vem som har rätt till bostad och bohag när samboförhållandet upphör beror på om bostad och bohag räknas som samboegendom eller inte.

    Bostad och bohag som har förvärvats för gemensam användning räknas som samboegendom enligt 3 § sambolagen. Samboegendomen ska vid samboförhållandes upphörande fördelas lika mellan samborna genom bodelning enligt 8 § sambolagen. Är bostad och/eller bohag inte förvärvad för gemensam användning, exempelvis införskaffad innan förhållandet uppstod, räknas den inte som samboegendom och ingår då alltså inte i bodelningen.

    Samboavtal
    Sambolagen är dispositiv, det betyder att bestämmelser i sambolagen kan avtalas bort. Samborna kan, genom att upprätta ett samboavtal enligt 9 § sambolagen, avtala om att någon bodelning enligt 8 § sambolagen inte ska ske eller att viss specificerad egendom ska innefattas. Samboavtalet ska upprättas skriftligen och undertecknas av båda samborna eller blivande samborna. 

    Sambolagens övertaganderätt av bostad
    16 § sambolagen finns en övertaganderätt för bostad som är samboegendom som innebär att den sambo som behöver den gemensamma bostaden bäst har rätt till den.

    22 § sambolagen finns ännu en övertaganderätt för bostad som inte är samboegendom som säger att den sambo som behöver bostaden bäst har rätt att överta bostaden om det är skäligt och mot att den övertagande sambon ersätter den andra sambons bostadens värde. Om det inte finns några barn i samboförhållandet gäller dock 22 § sambolagen endast vid synnerliga skäl. Sådana skäl kan exempelvis vara ålder, handikapp, hälsa och möjlighet till att erhålla en bostad på annat sätt.

    Din situation
    Jag förstår det som att du undrar om ni behöver skriva ett avtal rörande att bostaden är din och att din blivande sambo inte ska ha rätt till den om ni skulle gå skilda vägar. 

    När ni som är i parrelation flyttar ihop och stadigvarande bor tillsammans med gemensamt hushåll blir sambolagen tillämplig automatiskt. Bostad och bohag som ni införskaffar för att använda gemensamt kommer att räknas som samboegendom oavsett vem som betalat för egendomen.

    Din bostadsrätt är inte samboegendom om du inte ursprungligen köpt den för att ni ska använda den gemensamt – den kommer inte att ingå i en bodelning om erat samboförhållande upphör. Det finns dock, som visat ovan, en möjlighet att ta över en bostad även om den inte är samboegendom. Denna övertaganderätt kan inte avtalas bort men det krävs att det finns barn med i bilden eller att det föreligger synnerliga skäl, vilket är ett högt ställt krav.

    Om ni själva vill bestämma vad som ska ingå i en framtida bodelning kan ni upprätta ett samboavtal, då gäller det framför sambolagens bestämmelser 

    Rekommendation
    Min rekommendation är att du och din blivande sambo upprättar ett samboavtal så att ni själva kan bestämma vad som ska omfattas av en eventuell bodelning. Ett samboavtal kan effektivt motverka eventuella framtida missförstånd och tvister.

    Om du vill ha vidare rådgivning i ditt ärende kan du boka en telefontid hos Familjens jurist. Skulle ni vilja upprätta samboavtal kan ni nyttja Familjens Jurists onlinetjänst där man kan upprätta samboavtal till fast pris.

    Jag hoppas att du känner att du har fått svar på dina frågor och tveka inte att kontakta Fråga Juristen igen om du har andra frågor.

    Sofia Hjälmvall
    Studentrådgivare
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden