Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Flytta ihop & bli sambo

    Vad händer när ena sambon dör?

    Bakgrund: Min kille och jag ska bli sambo. Han ska flytta till mig. Jag har egen bostad, aktier och banksparringar. Jag har två vuxna barn.
    Min kille har ingen bostad. Han har ett vuxen barn.

    Min fråga: Vad gäller det om någon av oss dör? Vad gäller det om vi ska separera oss?

    Rådgivarens svar

    2021-01-12

    Stort tack för att du vänder dig till oss med din fråga! Nedan kommer en redogörelse för vad som gäller.

    Bodelning vid separation för sambor

    När ett samboförhållande upphör ska en bodelning ske om någon av parterna begär detta8 § sambolagen. Det är således inte ett måste att göra en bodelning om ingen av parterna vill detta. 

    I bodelningen ingår samboegendom. Som samboegendom räknas sambors gemensamma bostad och bohag, om egendomen förvärvats för gemensam användning, 3 § sambolagen. Här är det inte alltså avgörande vem som äger bostaden eller bohaget, utan när och till vilket syfte det anskaffats. Det är endast byggnad som kan anses som gemensam bostad, således inte t.ex. husbil. 

    Till sambors gemensamma bostad och bohag räknas inte egendom som används huvudsakligen för fritidsändamål, 7 § sambolagen

    Vid beräkningen av sambornas andelar i samboegendomen skall från vad en sambo äger av egendomen så mycket avräknas att det täcker de skulder som den sambon hade när samboförhållandet upphörde, 13 § sambolagen. Egendomen ska delas lika mellan samborna, 14 § sambolagen. Den sambon som har bäst behov av bostaden eller bohaget har rätt att erhålla denna, 16 § sambolagen. Den sambon som inte får bostad eller bohag på sin lott har rätt till ersättning från den andra sambon, 17 § sambolagen

    Arvsrätt vid sambos död

    Sambor har ingen rätt att ärva varandra, som makar har. När den ena sambon dör anses samboförhållandet upphört, 2 § sambolagen. Då kan den efterlevande sambon begära en bodelning enligt 8 § sambolagen. I bodelningen ingår endast samboegendom. Vad som utgör samboegendom är sambornas gemensamma bostad och bohag som har anskaffats för gemensam bruk, 3 § sambolagen

    Den efterlevande sambon kan i vissa fall ha rätt att stanna i bostaden, oavsett om den är samboegendom eller inte, 22 § sambolagen. I detta fall måste dock den efterlevande ersätta dödsboet då för bostadens värde. Denna regel gäller hyresrätter och bostadsrätter. 

    Det finns en annan skyddsregel för sambor när den ena sambon dör. Denna regleras i 18 § sambolagen och stadgar att, i den mån det räcker, har den efterlevande sambon alltid rätt att vid bodelningen erhålla samboegendom i värde av två prisbasbelopp vid tiden för dödsfallet. Prisbasbeloppet för år 2020 är 47 300 kronor. 

    Samboavtal

    Sambor kan skriva ett samboavtal för att reglera att viss egendom inte ska ingå i en framtida bodelning eller att en bodelning inte ska ske, 9 § sambolagen

    Tillämpning

    I ert fall är din bostad troligtvis inte att anses som samboegendom, eftersom som jag förstår det har du haft din bostad före ni blev sambos och den är inte anskaffad för gemensam bruk. Om ni under ert förhållande köper gemensamma möbler och dylikt kan detta anses som samboegendom som sedan kan ingå i en bodelning. 

    I princip samma regler gäller om någon av er dör. Som ovan framgår finns några skyddsregler för den efterlevande, som att denne kan ha en möjlighet att stanna i den avlidne sambos bostad. 

    Ni kan skriva ett inbördes testamente mellan er för att säkerställa mer ekonomisk trygghet när den ena sambon dör. Dock måste uppmärksammas att era barn alltid har rätt till sin laglott som är halva arvslotten. Den kan således aldrig testamenteras bort, 7 kap. 1 § ärvdabalken. 

    Hoppas du fick svar på dina frågor. Om du/ni behöver ytterligare juridisk hjälp, med t.ex. att upprätta testamente eller samboavtal kan jag rekommendera Familjens jurist. Annars är ni alltid välkomna att ställa fler frågor till oss på Fråga Juristen. 

    Elin Enlund
    Studentrådgivare
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden