Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Flytta ihop & bli sambo

    Vad händer med sambors testamenten om de skaffar barn?

    Hej,

    Idag men min sambo har vi 2 separata testamenten med full äganderätt till varandra, och vad någon kan komma att erhålla med anledning av detta testamente skall utgöra dennes enskilda egendom.

    Vi tänker att skaffa barn snart. Vad skulle vi behöva ändra i testamentet när vi har barn?

    Med vanliga hälsningar,

    Rådgivarens svar

    2021-03-26

    Hej och tack för att du vänder dig till oss med din fråga! Nedan följer en redogörelse för relevanta lagregler i Ärvdabalken (ÄB) och förslag på hur ni kan gå vidare i ert fall.

    Sambors ”icke” arvsrätt
    Sambor ärver inte varandra, till skillnad från makar. (Se 3 kap. ÄB) Det innebär att för att en sambo ska få ärva måste denna utses till testamentstagare genom ett testamente. Eftersom testatorn får förordna om sin kvarlåtenskap kan denna utse sambon till sin enda testamentstagare om den så önskar, vilket innebär att sambon kommer att ärva allt vid testatorns frånfälle.

    Bröstarvinges arvsrätt
    Testators vilja respekteras dock inte fullt ut om denne har bröstarvingar. En bröstarvinge har alltid rätt till halva sin arvslott, vilket utgör dennes laglott. (Se 7 kap. 1 § ÄB) Denna kan den utfå om denne påkallar jämkning av testamentet. (Se 14 kap. 5 § 2 st. ÄB och 7 kap. 3 § ÄB) Det är dock inte ovanligt att sambor skriver ett inbördes eller varsitt testamente där de anger att gemensamma barn ska ärva först när den efterlevande sambon avlidit. Bröstarvingen kan dock alltid få ut sin laglott, men väljer denna att respektera sina föräldrars vilja kan sambor i praktiken få till den ordning som gäller för makar enligt 3 kap. ÄB.

    Ändring av testamente
    Ett testamente kan ändras på flera sätt. Man kan göra ett tillägg i redan befintligt testamente enligt 10 kap. 6 § ÄB eller återkalla enligt 10 kap. 5 § ÄB. Om det återkallas bör det gamla förstöras och ett nytt upprättas. Oavsett måste formkraven i 10 kap. 1 § ÄB. följas. Det ska vara skriftligt, skrivas under av testator och två vittnen.    

    Er situation
    Förutsatt att ni inte angivet något annat i era testamenten än det som framkommit i frågan kommer ert planerade barn att betraktas som bröstarvinge till er båda och ärva den av er som inte överlever den andre, enligt den legala arvsordningen i 2 kap ÄB. Av den anledningen behöver ni egentligen inte ändra i era testamenten. Önskar ni dock att vara tydliga med att detta ska gälla trots att ni har barn kan ni ändra i era testamenten, eller återkalla era och skriva ett inbördes testamente. Oavsett vad kommer dock bröstarvinge kunna påkalla jämkning av testamentet och utfå sin laglott redan när den förste av er avlider. Har ni endast ett barn när någon av er avlider omfattar alltså dennes laglott hälften av all kvarlåtenskap.

    Hoppas du är nöjd med svaret. Om du har flera frågor eller önskar hjälp med testamente kan du boka tid med Familjens Jurist, alternativt skriva ett testamente för fast pris online. Där finns mallar för både enskilda och inbördes testamenten.

    My Lindén
    Rådgivare
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden