Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Flytta ihop & bli sambo

    Vad händer med min bostad om jag blir sambo?

    Hej! Har en liten fundering på boende. Jag bor i en bostadsrätt, radhus. Jag och min pojkvän funderar på att flytta ihop i detta radhus. Hur blir det om vi gör slut om några år, kan han begära att jag köper ut honom då fastän att jag äger radhuset? 

    Rådgivarens svar

    2020-03-17

    Hej och tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga! Nedan följer en redogörelse för vad som gäller i din situation. 

    Om din pojkvän flyttar in i ditt radhus betyder det inte att han blir ägare av radhuset. Han blir en ägare först om han köper in sig i radhuset och om han inte köper in sig i radhuset behöver du inte köpa ut honom. Däremot kan det bli fråga om bostaden ska ingå i en eventuell bodelning.

    Bodelning

    Den rättsliga regleringen för samboförhållande hittas i sambolagen (SamboL). Definitionen på sambo är två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har ett gemensamt hushåll (1§ SamboL). Man räknas inte som sambo om någon av samborna är gift. Detta innebär att om du och din pojkvän flyttar ihop räknas ni som sambor och sambolagen blir därför tillämplig. 

    När ett samboförhållande upphör har båda samborna rätt till bodelning (8§ SamboL). I bodelningen är det samboegendomen som ska fördelas, denna består av sambornas gemensamma bostad och bohag om de har förvärvats för gemensam användning (3§ SamboL). För att bostaden och bohaget ska vara samboegendom ska de ha förvärvats för gemensam användning, det som en sambo har förvärvat innan samlevnaden kan normalt sätt inte anses ha förvärvats för gemensam användning. Har dock egendomen förvärvats i nära anslutning till samlevnadens inledande kan det ibland anses ha skett för gemensam användning. Det avgörande i detta fallet är om avsikten när egendomen köptes har varit att egendomen ska användas gemensamt. Om samborna inte vill att egendomen ska vara samboegendom och ingå i bodelningen kan samborna skriva ett samboavtal. 

    Samboavtal

    Samborna eller de blivande samborna kan i ett samboavtal avtala om att bodelning inte ska ske eller att en viss egendom inte ska ingå i bodelningen (9§ SamboL). För att avtalet ska vara giltigt ska avtalet vara skriftligt och undertecknas av samborna (9§ st.2 SamboL). Har samborna skrivit ett avtal där de är tydliga med att bodelning inte ska ske eller att viss egendom inte ska ingå i bodelningen bortser man från sambolagen och istället följer sambornas avtal. Om samborna exempelvis inte vill att bostaden ska ingå i bodelningen kan de avtala om det i ett samboavtal. 

    Övertagande av bostad

    Om den ena sambon innehar den gemensamma bostaden med hyresrätt eller bostadsrätt kan den andra sambon ha rätt att överta bostaden även om bostaden inte är samboegendom (22§ SamboL). Denna rätten finns om den andra sambon bäst behöver bostaden och det med hänsyn till övriga omständigheter anses skäligt. Om samborna inte har gemensamma barn så måste det finnas synnerliga skäl för att den andra sambon ska ha rätt att överta bostaden, synnerliga skäl ska tolkas restriktivt. Denna bestämmelsen är tvingande vilket innebär att den inte kan avtalas bort. 

    Din situation

    Om din pojkvän inte köper in sig i radhuset blir han inte ägare av radhuset och du behöver inte köpa ut honom om ni senare skulle separera. Frågan blir istället om bostaden skulle ingå i bodelningen. Har bostaden förvärvats för gemensam användning så ska bostaden ingå i en eventuell bodelning och ska delas upp mellan er. Jag har inte någon information om hur bostaden har förvärvats och därför kan jag inte svara på om radhuset ska ingå i bodelningen. Det finns en möjlighet att avtala bort rätten till bodelning eller att avtala om att vissa saker inte ska ingå i bodelningen, genom ett samboavtal. Detta är ett sätt för dig att skydda din rätt till bostaden vid en eventuell separation, även om bostaden inte är förvärvad för gemensamt bruk kan det vara bra att få det skriftligt så att det inte blir konflikter senare.

    Rekommendation

    Jag rekommenderar att du upprättar ett samboavtal för att undvika konflikter vid en eventuell separation, men också för att skydda rätten till bostaden. Här kan du läsa mer om samboavtal och vad Familjens Jurist kan hjälpa dig med vid ett samboavtalFamiljens Jurist har en onlinetjänst där ni enkelt kan upprätta ett samboavtal till fast pris, ni kan också upprätta ett samboavtal via telefon eller boka ett personligt möte med en jurist.

    Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

    Fru Justicia
    Studentrådgivare Fru Justicia
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden