Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Flytta ihop & bli sambo

    Vad händer med huset om vi flyttar ihop?

    Hejsan!

    Jag köpte en villa för 1 år sedan för mig och mina barn.Om en tjej med 2 barn flyttar in utan att köpa in sig i mitt hus, har denna rätt till mitt hus vid en seperatiuon? Om en tjej samma som ovan flyttar in i mitt hus och köper in sig med t ex 1/4 av villans värde har denna rätt till mitt hus? När gäller 22 § sambolagen? Kan detta avtalas bort då jag vill behålla huset vid en seperation? Kan jag skriva ett testamente innan tjejen flyttar in där mina barn ärver huset ifall jag går bort?
    Kan detta testamentet även gälla om jag blivit sambo med tjejen i mitt hus och jag då skulle gå bort under denna tiden?

    Tack så mycket för svar!

    Rådgivarens svar

    2018-10-28

    Hej,

    Stort tack för att du vänder dig till oss på Fråga juristen med din fråga!

    Det är Sambolagen som reglerar samboförhållanden. När det gäller köp av fastigheter är det i Jordabalken som den rättsliga regleringen finns och reglerna i Samäganderättslagen kan bli gällande när fler än en person äger en fastighet. Nedan kommer en redogörelse för din situation där jag ska försöka besvara alla dina frågor.

    Allmänt om samboförhållande
    Enligt lagen avses med begreppet sambo att två personer stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll. När ett samboförhållande upphör ska, på någon av sambornas begäran, det som är er gemensamma samboegendom fördelas genom bodelning. Samboegendomen är den bostad och det bohag som förvärvats för gemensam användning. Det som förvärvats innan man blev sambor omfattas alltså inte och behöver som huvudregel inte ingå i bodelningen. Eftersom du hade villan sedan tidigare, utgör den alltså enligt denna huvudregel inte samboegendom och ska därför inte ingå i bodelningen. Precis som du nämner finns dock ett undantag från denna huvudregel.

    Undantaget i 22 § Sambolagen
    22 § Sambolagen kan innebära att en sambo får rätt till en bostad trots att den inte förvärvats för gemensam användning, om den andra sambon behöver bostaden bäst, och om ett övertagande med hänsyn till omständigheterna i övrigt kan anses skäligt. Bestämmelsen hänför sig dock till gemensam bostad som är lägenhet (hyresrätt eller bostadsrätt) och eftersom din fråga rör en villa, bör denna bestämmelse inte bli tillämplig i er situation. Det krävs i övrigt synnerliga skäl för att övertagande av bostad ska ske eftersom ni inte verkar ha några gemensamma barn. Det är ett högt ställt krav och bestämmelsen används restriktivt.

    Vad gäller om en sambo köper in sig i huset?
    Skulle din tjej köpa in sig i huset, skulle det påverka situationen på sådant sätt att även hon blir samägare till fastigheten tillsammans med dig. Reglerna som hänför sig till samägande kommer att gälla om detta inte avtalas bort. Det innebär bland annat att beslut som rör fastigheten ska fattas i enighet och att båda samägarna har rätt att besluta om att huset ska säljas på offentlig auktion. Som ägare får man alltså en större rätt att fatta beslut om huset.

    Vem ärver huset?
    Även om du och tjejen blir sambor, kommer ni inte att ärva varandra om inte ett testamente skrivs, där det framgår att det är sambon som ska ärva. I Sverige är det ens barn som i första hand ärver ens egendom vid dödsfall och sambor har ingen arvsrätt. Du behöver alltså inte skriva ett testamente för att din sambo INTE ska ärva huset, utan det kommer i så fall att tillfalla dina barn. Har hon dock köpt en del av huset, äger hon fortsatt den delen även om du skulle avlida och den delen kan hennes arvingar ärva.

    Rekommendation
    Det är jättebra att du kollar upp dessa saker innan ni väljer att flytta ihop, så att ni vet vad som gäller ifall någonting skulle hända. Ett råd till dig är att upprätta ett samboavtal där ni tillsammans kommer överens om hur samboegendom ska fördelas vid bodelning, om det är något som köpts in för gemensam användning som du inte vill ska delas lika vid en eventuell separation. Detta kan du få hjälp med genom att följa denna länk. Där kan du också boka tid med en jurist och få svar på andra frågor du har kring ditt stundande samboförhållande. Skulle du vilja få mer information om vem som ärver dig vid dödsfall samt hur ni ska tänka om ni vill börja äga huset tillsammans rekommenderar jag dig att boka en tid med en jurist.

    Jag hoppas att du känner att du fått svar på alla dina frågor. Lycka till!

    Fru Justicia
    Studentrådgivare Fru Justicia
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden