Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Flytta ihop & bli sambo

    Vad behöver sambor göra för att ärva varandra?

    Hej! Jag är en kvinna på 61 år och sambo sedan 18 år med en man på 60år! Vi har båda ett varsitt vuxet  barn! Vi bor i min sambos hus som han köpt några år innan vi träffades! Nu till min fråga, hur kan vi för att jag ska kunna känna mig tryggad OM min sambo skulle dö före mig! Med tanke på att hans dotter har rätt till sitt arv efter sin pappa!

    Rådgivarens svar

    2020-11-20

    Hej och tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga! Du undrar vad ni som sambos kan göra för att trygga för den efterlevande om någon av er skulle gå bort. Jag redogör därför nedan för tillämpliga lagbestämmelser och avslutar med en rekommendation utifrån er situation.

    Regler om sambors egendom

    Vad som gäller avseende sambors egendom regleras i sambolagen. Samboegendom är gemensam bostad och bohag som införskaffats för att användas gemensamt (3 och 5-6 §§). Som utgångspunkt ska samboegendom delas lika mellan samborna vid en separation, oavsett vem som betalat vad eller hur mycket. Annan egendom som exempelvis båt, bil eller fritidshus utgör inte samboegendom och omfattas därför inte av sambolagen. Detsamma gäller för bostad och bohag som någon av samborna redan ägde innan samboförhållandet inleddes. Sådan egendom tillfaller som regel den som äger den. Vill sambor inte att sambolagens regler ska gälla så kan man genom ett samboavtal avtala bort dessa (9 §). Finns inget samboavtal så gäller alltså sambolagen. Läs mer om samboavtal hos Familjens Jurist.

    Regler om testamente och arv

    Vem som ärver en avliden släkting regleras i ärvdabalken (ÄB). Var arvlåtaren gift, det vill säga den som avlidit, går arvet som utgångspunkt till den efterlevande makan. Var arvlåtaren inte gift går arvet istället till dennes släktingar i enlighet med legala arvsordningen där barn till arvlåtaren ärver i första hand (2 kap. ÄB). Bröstarvingar, det vill säga barn i rakt nedstigande led, har också alltid rätt till sin laglott. Laglotten utgörs av hälften av kvarlåtenskapen (7 kap. 1 § ÄB). Var den avlidne gift och barnen gemensamma med den efterlevande makan så får barnen dock vänta på sitt arv tills även den efterlevande avlider (3 kap. 1 § ÄB). Eventuella särkullbarn har däremot rätt att få ut sin laglott på en gång. Med andra ord kan inte bröstarvingar göras arvslösa.

    Till skillnad från äkta makar så ärver sambor alltså inte varandra. Går den ena sambon bort har därför inte den andra automatiskt rätt att ärva eller behålla bostaden eller liknande. Vill sambor ärva varandra behöver de därför skriva ett testamente. Bestämmelser om upprättande av testamente finns i 10 kap. ÄB. Testamente till förmån för en sambo kan antingen skrivas individuellt av respektive part eller som ett inbördes testamente.

    Din situation

    Eftersom din sambo köpte huset innan ni träffades så utgör det inte samboegendom och ska således inte delas lika vid en bodelning. Huset tillhör istället din sambo. Eftersom ni inte är gifta så ärver du och din sambo inte automatiskt varandra utan er kvarlåtenskap går istället till era respektive barn. Utan ett testamente ärver alltså din sambos barn allting efter honom medan ditt barn ärver allting efter dig. Med ett testamente kan ni därför trygga tillvaron för varandra om någon av er avlider. Då barnen inte är era gemensamma har de däremot alltid rätt att få ut sin laglott på en gång. Detta innebär att även om du och din sambo skriver testamente till förmån för varandra, så har era respektive barn rätt till hälften av kvarlåtenskapen från sin avlidna förälder. 

    Beroende på vem som köpt och betalat för eventuellt bohag ni införskaffat under tiden ni bott tillsammans så kan det också vara aktuellt att skriva ett samboavtal och på så sätt avtala bort sambolagens om likadelning regler helt eller delvis. 

    Ett alternativ, utöver testamente, är också att ni justerar ägarförhållandena på huset så att även du står som ägare. Detta kan ni exempelvis göra genom ett gåvobrev och ansökan om lagfart. Till sist, om ni skulle gifta er så utgör huset och allt annat ni äger som utgångspunkt giftorättsgods, om det inte genom äktenskapsförord eller testamente gjorts till enskild egendom. Giftorättsgods delas lika mellan makarna vid en bodelning. 

    En skillnad på att vara gift respektive sambo är alltså att makar till skillnad från sambos automatiskt ärver varandra men också att allt makar äger, med undantag för enskild egendom, utgör giftorättsgods och ska delas lika mellan makarna vid en bodelning. För sambor är det bara gemensam bostad och bohag som införskaffats för gemensamt bruk som utgör samboegendom och därmed delas lika, resten behålls av respektive part.

    Avslutande rekommendation

    Då ni är sambos ärver ni inte automatiskt varandra och det är därför viktigt att ni skriver testamente. Beroende på hur ni fördelat inköp av gemensamt bohag kan ni även fundera på om ni vill skriva samboavtal. Ett alternativ är också att ni skriver över del av huset på dig eller gifter er. Förutsatt att huset inte är din sambos enskilda egendom utgör det då giftorättsgods.

    För att ett testamente ska vara giltigt är det viktigt att det är korrekt, både till innehåll och form. För att undvika framtida konflikt och missförstånd är det därför rekommenderat att ta juridisk hjälp. Familjens Jurist kan till ett fast pris hjälp er skriva testamente. Vill ni hellre skriva handlingen själv, men med juridisk vägledning, så rekommenderar jag tjänsten testamente online

    Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Har du ytterligare funderingar, eller behöver vidare juridisk rådgivning angående er situation, så är du varmt välkommen att ta kontakt med Familjens Jurist med stor erfarenhet av vad som är bra att tänka på när man är sambo.

    Julia Tibäck
    Teamledare Stockholm
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden