Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Flytta ihop & bli sambo

    Vad avses med uttrycket parförhållande i sambolagen?

    Hej
    Skulle ni kunna förklara för mig, om termen "parförhållande" ur sambolagens perspektiv, kan tillämpas till det här fallet? Har jag grunder att strida mot eventuell bodelning, med argumentering att vi inte lever i ett parförhållande (och har inte haft det för avsikt i flera år) pga. att sexuellt samliv, samarbete i vardagliga göromål och ekonomisk gemenskap/samarbete saknas? Min psykolog definierade mitt barns pappa som en inneboende som inte betalar hyra.Tack på förhand
    Jag ägde en bostadsrätt när min sambo(?) flyttade in hos mig från ett annat land, med en resväska, med avsikt att vi ska prova bo ihop och se om det kommer att fungera.
    Några månader senare, lämnar han sovrummet och sover i vardagsrummet. Han är bra på att manipulera, han hade stora planer och lovade att bidra ekonomiskt om vi flyttar. Samma år, säljer jag min lgh och köper en större där vi flyttar in tillsammans med barnet i magen. Jag ville ha samboavtalet, men han var förolämpad och sade att det är klart att lgh är min och att han aldrig kommer att göra anspråk på hälften. Hela tiden har vi levt i vart sitt rum.
    Sju år senare är lgh. fortfarande uppdelad i två krigszoner barnet springer emellan. Han står för maten (oftast den billigaste) och jag står för boendet helt ensam. Sedan 2014, lovar han att han kommer att flytta ut. Han hotar med att "söka skydd" om jag skulle slänga honom ut, innan han ordnar sin ekonomi och boendet, vilket jag tolkar som om han kommer att göra anspråk på min lgh.

    Rådgivarens svar

    2019-04-18

    Hej,

    Stort tack för att du vänder dig till oss på Fråga Juristen med din fråga!

    Sambolagen kan du hitta här. Nedan kommer en redogörelse för din situation, med svar på din fråga.

    Vad som avses med sambor
    Om pappan till ditt barn gör anspråk på lägenheten med stöd av sambolagen och reglerna om bodelning, så krävs alltså att bostaden är er gemensamma samboegendom. Det kan den bara vara om ni räknas som sambor i lagens mening. Den allmänna definitionen av sambor är, enligt 1 § sambolagen, två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och med gemensamt hushåll. Har man ett samboförhållande enligt denna definition så kan ens gemensamma samboegendom behöva innefattas i en bodelning, om inte ett samboavtal skrivits. Du nämner att ni inte skrivit ett samboavtal och att du inte ser ert förhållande som ett parförhållande.

    Parförhållande
    Uttrycket parförhållande har ersatts från att tidigare hetat ”äktenskapsliknande förhållande”, men betyder samma sak. I lagens förarbeten har uttalats man med uttrycket avser ett förhållande vari normalt ingår sexuellt samliv, men detta görs ingen utredning om. Framförallt ska domstolen istället beakta hur parterna betraktar sig själva och hur de betraktas av omgivningen. När domstolen bedömer om man kan anses vara i ett parförhållande i sambolagens mening kan hänsyn tas till gemenskap vad gäller semester, vänner och umgängesliv. Du säger att du inte uppfattar er som sambor, och detta är också någonting som domstolen ska ta hänsyn till.

    Bevisbördan
    Om du bestrider bodelningen på den grunden att ni inte lever i ett parförhållande, vilket lagen förutsätter, så är utgångspunkten att bevisbördan ligger på den som hävdar att det föreligger ett samboförhållande. Det betyder att utgångspunkten är att det är upp till ditt barns pappa att visa att ni lever i ett parförhållande. Det finns dock ett undantag från denna huvudregel som enligt omständigheterna i er situation kan bli tillämpligt. När man bor tillsammans och har gemensamma barn brukar förhållandet nämligen regelmässigt ses som ett samboförhållande. När man har gemensam folkbokföringsadress talar det också för detta. I en sådan situation så får den part som bestrider att ett samboförhållande föreligger ha bevisbördan för att så inte är fallet. Domstolen gör därefter en helhetsbedömning över situationen.

    Sammanfattning och råd
    Som svar på din fråga om du skulle kunna bestrida en bodelning på den grunden att ni inte lever i ett parförhållande så är min uppfattning att det förvisso kan vara möjligt, men jag kan dock inte svara på vad domstolen skulle komma fram till, eftersom domstolen i så fall skulle göra en helhetsbedömning där samtliga omständigheter i er specifika situation skulle beaktas. De kan tänkas beakta det faktum att ni stadigvarande bott tillsammans, har gemensamt hushåll och att ni har barn tillsammans, vilket tyder på att ett samboförhållande föreligger. Att ni däremot inte själva uppfattar er som sambor tyder ju på att ni inte lever i ett parförhållande. Jag kan alltså inte svara närmre på vad utfallet skulle bli, men jag hoppas ändå att du fått en bild över vad som avses med uttrycket ”parförhållande” och vad det skulle innebära för er.

    Om detta ska till domstol, om ett samboavtal ska skrivas eller om en bodelning ändå blir aktuell så är det bra att prata med en jurist. På Familjens Jurist är de experter inom just sambofrågor och familjerätt och kan hjälpa er i denna situation. Du kan komma i kontakt med en jurist genom att följa denna länk.

    Jag hoppas att du fått svar på dina frågor och önskar dig lycka till!

    Fru Justicia
    Studentrådgivare Fru Justicia
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden