Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Flytta ihop & bli sambo

    Upprättande av skuldebrev och samboavtal mellan sambor

    Min son och hans sambo ska i september flytta in i ett nybyggt hus som kostar ca 4 500 000 kr. Sonen går in med 3 000 000 kontant, medan sambon kommer låna 1 500 000 kr.
    Har förstått att man måste skriva ett samboavtal och skuldebrev, men hur ska man formulera det? Är sambon skyldig sonen 1 500 000 kr? (4 500 000 - 1 500 000 = 3 000 000 / 2 = 1 5 000 000 kr). Är det den summan som ska stå i skuldebrevet?

    Rådgivarens svar

    2020-08-04

    Hej och stort tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga! Nedan kommer jag att redogöra för vad ett skuldebrev och ett samboavtal är. Därefter kommer jag att redogöra för min bedömning i er situation.

    Skuldebrev

    Ett skuldebrev definieras som en ensidig, och därmed inte ömsesidigt förpliktande, och skriftlig utfästelse att erlägga ett penningbelopp. Det är med andra ord ett skriftligt löfte att betala en viss skuld. I skuldebrevet står skulden skriven och skuldrelationen anges.

    Samboavtal

    För förståelsen av varför ett samboavtal bör upprättas, kommer jag först gå igenom vad en bodelning är. Av sambolagen 8 § framgår följande. När ett samboförhållande upphör, genom att samborna flyttar isär eller någon av dem avlider, fördelas sambornas samboegendom mellan dem genom bodelning. Av sambolagen 3 § och sambolagen 5 § framgår vidare följande. Sambornas gemensamma bostad utgör samboegendom om egendomen förvärvats för gemensam användning. Bostaden utgör samboegendom om den är avsedd som sambornas gemensamma hem och innehas huvudsakligen för detta ändamål.

    Enligt sambolagen 12 § ska vid bodelningen först sambornas andelar i samboegendomen beräknas. Vid beräkningen av sambornas andelar i samboegendomen ska från vad en sambo äger av egendomen så mycket avräknas att det täcker de skulder som den sambon hade när samboförhållandet upphörde, enligt sambolagen 13 §. Slutligen framgår följande av sambolagen 14 §. Det som sedan återstår av samboegendomen, sedan avdrag gjorts för att skulder ska täckas enligt 13 §, ska läggas samman. Värdet därav ska därefter delas lika mellan samborna.

    Sammanfattningsvis gäller därmed följande. Skulle ett samboförhållande upphöra kommer fastighetens värde delas lika mellan samborna, oavsett om den ena sambon har betalt mer på huset vid förvärvet. Har samborna därvid upprättat ett skuldebrev, vilket reglerar att den andre sambon är skyldig denne, kommer värdet av skulden dras av vid bodelningen enligt 13 §. Den andre sambon får med andra ord dra av för skulden, före en bodelning sker mellan dem.

    För att undvika en sådan situation vid en bodelning, ska samborna komplettera skuldebrevet med ett samboavtal. Enligt sambolagen 9 § får samborna nämligen avtala om att bodelning inte ska ske eller att viss egendom inte ska ingå i bodelningen. Genom samboavtalet kan samborna ange att fastigheten inte ska omfattas av sambolagens bodelningsregler och därmed inte ska delas lika mellan dem. Den sambo som enligt skuldebrevet är skyldig den andre sambon, får därmed inte heller dra av den skulden före en bodelning mellan dem.

    Sammanfattning

    Sammanfattningsvis är min bedömning i er situation följande. Genom att sambon och din son upprättar ett skuldebrev kan de reglera att sambon är skyldig din son del av den summa han betalt på huset. Om skuldebrevet ska reglera en hälftendelning, är min bedömning följande. 4 500 000 delat på två är 2 250 000. Har sambon lagt in 1 500 000, bör skuldebrevet reglera en skuld om 750 000. Skulle skuldebrevet i stället reglera en skuld om 1 500 000 kommer sambon stå för 3 000 000 (sin del om 1 500 000, plus skulden om 1 500 000 enligt skuldebrevet), och sonen kommer enbart stå för resterande 1 500 000.

    De bör även komplettera skuldebrevet med ett samboavtal, för det fall förhållandet skulle upphöra. Med det kan de reglera att bodelningsreglerna inte ska gälla för bostadsrätten, och att den därmed inte ska delas lika mellan dem. Med det kommer sambon inte kunna räkna av skulden, på grund av skuldebrevet, vid bodelningen.

    Hoppas att du känner att du har fått svar på din fråga! Jag förstår om min redogörelse kan kännas tämligen komplicerad. Jag rekommenderar er därför att boka in en tid med en av våra jurister på Familjens Jurist, för ytterligare förståelse och rådgivning. De kan även upprätta ett skuldebrev och ett samboavtal utifrån er situation och era önskemål.

    Fru Justicia
    Studentrådgivare Fru Justicia
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden