Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Flytta ihop & bli sambo

    Upphäva samboavtal

    Hej!
    En vän till mig har ingått samboavtal 2016 men vill nu upphäva avtalet. Vännens sambo går dock ej att finna någonstans varför vår fråga nu är: hur kan man upphäva samboavtalet utan den andres närvaro? Enligt paragraf 2 nr 1 i sambolagen upphör samboförhållandet om någon av dem ingår äktenskap. Betyder detta att samboavtalet upphör om min vän gifter sig med en annan person? Andra frågan är: enligt paragraf 2, nr 2 upphör avtalet om de flyttar isär. Räcker det med en adressändring eller måste båda dessa (nr 1 och 2) händelser upphöra i skriftligt avtal av de båda?

    Rådgivarens svar

    2018-08-14

    Hej! Tack för att du valt att vända dig till Fråga Juristen med din juridiska fråga.

    Samboavtal

    Först och främst behöver jag påpeka att det är en skillnad mellan avsluta samboförhållande samt att upphäva ett samboavtal. Samboavtalet kan fortsatt gälla även fast samboförhållandet upphört då man exempelvis kan reglera vad som ska hända efter samboförhållandet upphör i ett samboavtal. 2 § sambolagen reglerar endast när själva samboförhållandet ska anses vara avslutat. Detta kan ske på tre olika sätt, 1. någon av parterna ingår äktenskap, 2. samborna flyttar isär eller 3. någon av samborna avlider. Det räcker med att någon av dessa punkter är uppfyllda för att samboförhållandet ska anses vara avslutat. När ett samboförhållande avslutas blir sambolagens regler om bodelning gällande. Dessa finns i 8-21 §§ sambolagen. Vanligtvis brukar man skriva ett samboavtal och där reglera att sambolagens regler vid bodelning inte ska gälla. Det här innebär att samboavtalet kan vara gällande även fast det inte pågår något samboförhållande. Eftersom jag inte vet vad samboavtalet reglerar för frågor kan jag inte svara på hur det går att upphäva. Om avtalet rör en eventuell bodelning går det inte att frångå samboavtalet utan det ska följas i bodelningen så länge inte avtalet är oskäligt för då kan det jämkas enligt 36 § avtalslagen.

    Sammanfattning

    Det går troligtvis inte att upphäva samboavtalet utan den andres närvaro men det här betyder inte att samboavtalet inte kan ta slut. Den möjlighet som finns att upphäva avtalet är om avtalsvillkoren skulle vara oskäliga enligt 36 § avtalslagen och då kan din vän vända sig till domstolen för att få avtalet upphävt. Det här är tyvärr all hjälp jag kan ge er utifrån den information jag har men jag hoppas den har kommit till lite hjälp. Om ni har några andra frågor eller funderingar är ni välkomna att använda vår tjänst igen.

    Med vänliga hälsningar,

    Gabriel

    Fru Justicia
    Studentrådgivare Fru Justicia
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden