Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Flytta ihop & bli sambo

    Skuld till sambo på grund av husköp

    Jag och min sambo köpte hus för 4 år sen, jag hade 600 tusen kronor som jag satt in, han hade 240 tusen i lån som vi löste upp då. Han vill nu börja betala av det, hur gör vi på bästa sätt?

    Rådgivarens svar

    2021-03-12

    Hej och stort tack för att du vänder dig till oss med din fråga! Nedan kommer först en redogörelse för vad skuldebrev och samboavtal är. Sedan följer en rekommendation för hur ni kan gå vidare i er situation.

    Allmänt om skuldebrev
    Regler rörande skuldebrev finns i skuldebrevslagen. Lagen innehåller dock inte någon definition av skuldebrev. Enligt förarbetena till skuldebrevslagen ska ett skuldebrev vara en ensidig, till det yttre fristående, skriftlig utfästelse att erlägga ett penningbelopp. Med andra ord är ett skuldebrev ett skriftligt avtal om en skuld mellan två parter. Skuldebrev upprättas vanligtvis när den en part lånar pengar av en annan. Skuldebrevet fungerar som ett kvitto på skulden och ett bevis på lånet. I skuldebrevet ska det framgå vilket belopp skulden uppgår till, vilka parterna är samt när och hur skulden ska bli återbetald. Det kan även införas villkor rörande eventuell ränta. Skuldebrevet bör undertecknas av parterna och ur bevissynpunkt kan det vara bra att det bevittnas.

    Samboavtal
    Vad är ett samboavtal?
    Förhållandet mellan sambor och deras egendom regleras i sambolagen. När sambor upprättar ett skuldebrev för att reglera en skuld mellan dem, till exempel för att de gått in med olika insatser i ett husköp, bör de även upprätta ett samboavtal. I ett sådant får sambor avtala om att bodelning inte ska ske eller att viss egendom inte ska ingå i bodelningen, sambolagen 9 §. I detta fall bör huset undantas från bodelningen för att skuldebrevet ska få sin fulla verkan.

    Varför måste även ett samboavtal upprättas?
    Om det inte föreligger ett samboavtal kommer bodelningen ske enligt lagen, om någon av samborna begär det, sambolagen 8 §. Vid bodelningen ska samboegendom fördelas mellan samborna. Samboegendom består av sambors gemensamma bostad och bohag som köpts för gemensam användning av samborna, sambolagen 3 §. Det spelar ingen roll vem som har betalat för bostaden eller bohaget. Bostaden ska ingå i bodelningen om den förvärvats med avsikten att samborna ska använda den som gemensam bostad. Vid bodelningen ska skulderna som är hänförliga till samboegendomen räknas av och sedan ska värdet av samboegendomen delas upp lika mellan samborna, sambolagen 13 § och 14 §.

    Detta innebär att om ett samboavtal inte upprättas kommer ni att dela lika på värdet av huset, trots att den ena gått in med mer medel. Eftersom skulderna dras av innan likadelningen kommer även skuldebrevets värde dras av innan värdet delas lika mellan dig och din sambo.

    Rekommendation
    Som jag förstår det du skriver så vill din sambo nu börja betala av en skuld han har till dig på grund av ert husköp. Min rekommendation är därmed att ni upprättar ett skuldebrev där ni föreskriver hur stor skulden är och hur återbetalningen ska ske och att han sedan börjar betala av skulden. Väljer ni att göra så bör ni även upprätta ett samboavtal där ni avtalar om att huset inte ska ingå i en eventuell framtida bodelning.

    Vad gäller upprättande av juridiska handlingar såsom skuldebrev och samboavtal så är det av stor vikt att de blir rätt utformade för att vara juridiskt korrekta och för att undvika oklarheter och konflikter i framtiden. Hos Familjens Jurist kan ni enkelt och smidigt upprätta ett skuldebrev samt upprätta ett samboavtal online. Vill ni ha ytterligare hjälp kan ni även boka tid med en jurist.

    Jag hoppas du känner att du har fått svar på din fråga! Uppkommer ytterligare funderingar så får du gärna återkomma till oss med en ny fråga.

    Saga Väfors
    Studentrådgivare
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden