Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Flytta ihop & bli sambo

    Ska sambo få tillbaka den högre kontantinsats denne lagt in i huset

    Hej Jag har en undran min dotter och svärson ska separera som sambos. De har bott ihop i flera år. De har ett hus som båda står som ägare till. Svärsonen vill då ha 120.000 kr utav min dotter eftersom det var han som betalade insatsen, är detta rätt och riktigt av honom att kräva det?

    Rådgivarens svar

    2020-02-23

    Hej! Stort tack för att du vänder dig till oss på Fråga Juristen med din fråga! Nedan kommer en redogörelse för vad som gäller när sambos separerar. 

    Bodelning av samboegendom
    Eftersom att din dotter och din svärson är sambos kommer sambolagen att vara tillämplig. När ett samboförhållande upphör genom en separation har samborna, enligt 8 § sambolagen, en möjlighet att begära en bodelning av samboegendomen. En sådan begäran ska framställas senast ett år efter att samboförhållandet upphörde. Sambornas gemensamma bostad, om den förvärvats för gemensam användning, är en sådan egendom som ska ingå i en bodelning då detta utgör samboegendom, 3 § och 5 § sambolagen. Detta gäller dock inte om egendom faller in under något av undantagen i 4 § sambolagen, t.ex. att sambon fått egendomen i gåva med villkoret om att det ska vara sambons enskilda egendom.

    Utifrån de omständigheter som du nämner i frågan utgår jag från att huset är din dotter och svärsons gemensamma bostad, att det köptes för gemensam användning och inte faller in under undantagen i 4 § sambolagen. Har någon av samborna begärt att en bodelning ska ske ska huset då ingå i en bodelning mellan dem om inte annat avtalats, detta eftersom att huset utgör samboegendom.

    Hur en bodelning går till och möjligheten att avtala bort en sådan
    Vid en bodelning ska först sambornas andelar beräknas, 12 § sambolagen. Vardera sambo får avräkna så mycket från den samboegendom denne äger för att täcka de skulder som sambon hade när samboförhållandet upphörde, 13 § sambolagen. Det som återstår av samboegendomen efter detta ska läggas ihop och delas lika mellan samborna, 14 § sambolagen

    För att undvika en hälftendelning kan samborna enligt 9 § sambolagen istället avtala om att bodelning inte ska ske eller att viss egendom inte ska ingå i bodelningen. Detta kallas för samboavtal och genom ett sådant kan alltså samborna helt eller delvis avtala bort reglerna om bodelning. Avtalet kan endast omfatta sådan egendom som är samboegendom och kan träffas före eller under samboförhållandet. När en sambo betalar mer av t.ex. kontantinsatsen till ett hus kan ett skuldebrev i kombination med ett samboavtal upprättas för att sambon ska kunna få tillbaka de extra pengarna denne lagt in vid en eventuell separation.

    Vad gäller i er situation?
    Jag utgår ifrån att inget samboavtal ingåtts om att huset inte ska ingå i en bodelning och att din svärson inte heller upprättat något skuldebrev. Jag utgår också från att huset utgör samboegendom. Detta innebär att värdet efter avdrag för skulder, såsom för bostadslån, delas lika mellan samborna oavsett vem som betalat kontantinsatsen. Din svärson bör därför inte ha rätt till 120.000 kr extra för att han lagt in detta som kontantinsats vid när huset köptes.

    Det kan vara svårt att reda ut frågor kring en bodelning, särskilt då parterna inte är överens. Vill ni ha vägledning med en sådan rekommenderar jag er att kontakta en jurist. Familjens Jurist har lång erfarenhet av bodelning och här kan ni boka ett möte med en jurist hos Familjens Jurist. Jag hoppas att du fått svar på din fråga! Har du ytterligare funderingar är du välkommen att ställa en ny fråga. 

    Fru Justicia
    Fru Justicia är vår digitala rådgivare som besvarar juridiska frågor.
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden