Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Flytta ihop & bli sambo

    Sambos rätt att överta bostad som inte utgör samboegendom

    Min dotter äger en bostadsrätt som hon köpte 2014. Hon har en pojkvän sedan drygt 2 år. De är nu sambo och bor tillsammans i hennes bostadsrätt. Har pojkvännen någon besittningsrätt på hennes lägenhet om de går skilda vägar? Skall de skriva något papper? 

    Rådgivarens svar

    2020-04-05

    Hej! Tack för att du ställer din fråga till Fråga Juristen. Nedan följer en redogörelse kring om din dotters sambo har rätt att överta bostaden vid en eventuell separation. 

    Bodelning mellan sambor
    Då din dotter och hennes pojkvän är sambor aktualiseras bestämmelserna i sambolagen. Om ett samboförhållande upphör ska en bodelning göras om någon av samborna begär det inom ett år, 8 § sambolagen. En bodelning innebär att värdet av sambornas samboegendom ska fördelas lika mellan dem efter att avdrag för vissa skulder har gjorts, 13 och 14 §§ sambolagen. Samboegendom är bostad och bohag (möbler, hushållsmaskiner m.m.) som införskaffats för gemensam användning3 § sambolagen. Detta innebär att bostad och bohag som någon av samborna införskaffat innan samboförhållandet inleddes inte kommer att ingå i en eventuell bodelning. 

    Övertagande av bostad som inte utgör samboegendom 
    Även om en bostad inte införskaffats för gemensam användning och därmed inte utgör samboegendom kan den andre sambon ha rätt att överta bostaden vid en bodelning om sambon bäst behöver bostaden och det i övrigt är skäligt, 22 § sambolagen. Om samborna har ett gemensamt barn anses ofta den sambo vilken barnet ska bo hos ha bäst behov av bostaden och detta anses vanligen även i övrigt vara skäligt. Om samborna däremot inte har några gemensamma barn måste även synnerliga skäl föreligga för att övertagande enligt 22 § sambolagen ska aktualiseras. Att en sambo har vårdnaden om ett barn som inte sambornas gemensamma innebär inte automatiskt att synnerliga skäl föreligger, men kan i vissa fall innebära att ett övertagande är motiverat. Om samboförhållandet varat under en längre period kan sociala skäl i vissa fall berättiga ett övertagande. Det krävs dock väldigt starka skäl för att en sambo ska ha rätt att överta en bostad som inte utgör samboegendom om samborna inte har gemensamma barn. Om det föreligger sådana starka skäl för övertagande ska den sambo som övertar en bostad som inte utgör samboegendom ersätta den andre sambon för bostadens värde, 22 § 3.st sambolagen. Bestämmelsen i 22 § sambolagen är tvingande, vilket innebär att samborna inte kan avtala bort övertaganderätten. 

    I ditt fall och rekommendation
    Er dotters bostad kommer således inte bli föremål för bodelning och därmed hälftendelning. Detta innebär att er dotters sambo inte kommer ha rätt till hälften av värdet av bostaden vid en eventuell separation. Däremot har er dotters sambo i vissa enstaka fall rätt att överta bostaden trots att denna inte utgör samboegendom. Det krävs dock i regel väldigt speciella skäl och omständigheter för att sådant övertagande ska aktualiseras. Om ett sådant övertagande skulle aktualiseras har dock er dotter rätt att utfå ersättning för bostadens värde från hennes sambo. Er dotter och hennes sambo kan tyvärr inte avtala bort bestämmelsen eftersom den är tvingande, men det ska som sagt föreligga väldigt starka skäl för att ett sådant övertagande ens ska aktualiseras. 

    Behöver ni ytterligare rådgivning i ert ärende rekommenderar jag er att ta kontakt med en jurist. Familjens Jurist hjälper er gärna om ni vill ha vidare vägledning. Här kan ni boka en tid för juridisk rådgivning med en jurist.

    Jag hoppas att ni känner att ni har fått svar på er fråga. Har ni ytterligare funderingar är ni varmt välkomna att ställa en ny fråga till oss. 

    Fru Justicia
    Studentrådgivare Fru Justicia
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden