Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Flytta ihop & bli sambo

    Sambos möjlighet att överta hyresrätt

    Hej, 

    Mitt namn är Andrea, är 26 år gammal och har ett fast jobb och fast inkomst. Jag och mitt ex har haft ett samboförhållande sedan 2011, 2012 gjorde jag en fråga till Skatteverket om vi på något sätt kunde registrera att vi är sambos, då fick jag svar att det endast räckte med att vi hade adress tillsammans. Alltså vi har varit registrerade i gemensam adress sedan 2011 då och därmed räknats som sambos. Nu i mars bestämde mitt ex sig för att åka till sitt hemland på obestämd tid, då var vi fortfarande ett par. Jag har sedan dess skött allt det ekonomiska med boendet och övriga utgifter som lägenheten har, vill förtydliga att det är en hyresrätt och att kontraktet står på hans namn. Vi har inga gemnensama barn. 

    Jag har betalat allt sedan i mars, och nu har distansen slitit vårt redan slitna relation och vi har bestämt oss att gå skilda vägar. Han vet inte ens om han kommer tillbaks till Sverige någon gång närmaste tiden. Jag kan absolut inte göra något med lägenheten för att allt står på hans namn och han lämnade aldrig något fullmakt eller papper. 

    Finns det någon chans för mig att byta kontrakten till mitt namn istället? Hur ska jag gå tillväga? Jag känner att jag har mer rätt toll lägenheten nu när jag står för allt kostnad själv. 

    Tacksam för vägledning  

    Rådgivarens svar

    2017-07-18

    Hej och stort tack för din fråga! Reglerna om samboskap hittar vi i sambolagen, (SamboL), och reglerna om hyra av lös egendom hittar vi i 12 kap. jordabalken (JB). Här nedanför kommer jag redogöra för några alternativ i din situation. 

    Samboskap

    Av 1 § SamboL framgår att med sambor avses två ogifta personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har ett gemensamt hushåll. Detta innebär precis som du säger att ingen registrering av samboskap krävs, om man uppfyller det kriteriet ovan så räknas man automatiskt som sambor enligt lag. 

    Ett samboförhållande upphör om samborna med varandra eller någon av dem för sig ingår äktenskap, om samborna flyttar isär eller om någon av samborna avlider. I ert fall gör jag bedömningen att ert samboskap har upphört då ni har flyttat isär. Vid upphörande av samboskap ska en bodelning göras på begäran av någon av samborna enligt 8 § SamboL. Bodelningen ska som huvudregel begäras senast ett år från samboförhållandet upphörande. Det som ska ingå i bodelningen är den så kallade samboegendomen. Vad som utgör samboegendom framgår av 3 § SamboL, där framgår att det endast är bostad och bohag som är införskaffat för gemensamt bruk som är samboegendom.

    Överta bostad som utgör samboegendom

    Huvudregeln är att en hyresgäst bara har rätt att överlåta sitt hyreskontrakt till någon annan om hyresvärden samtycker till detta, det framgår av 12 kap. 32 § JB. Enligt 12 kap. 33 § 1 st. JB gäller denna huvudregel även vid överlåtelseformer som t.ex. bodelning. Däremot säger 2 st. i samma bestämmelse att om det är så att en sambo har fått bostaden tilldelad sig genom bodelning så har den sambon rätt att överta hyresrätten och kontraktet även mot hyresvärdens vilja. Om det är så att du och din före detta sambo införskaffade hyresrätten för gemensamt bruk (alltså för att flytta in och bo där tillsammans) så utgör den samboegendom. Då spelar det ingen roll vem av er som står på kontraktet till lägenheten, utgör den samboegendom ska den ingå i en eventuell bodelning. Vid bodelning av gemensam bostad blir 16 § 2 st. SamboL aktuell. Bestämmelsen fastställer att den sambon med bäst behov av bostaden har rätt till den i bodelningen. 

    När man avgör vem som har bäst behov av en bostad finns det flera olika saker att ta hänsyn till. Exempelvis har en sambos möjlighet att skaffa en ny bostad betydelse. Även omständigheter som en sambos ålder, hälsa och avstånd till arbetsplatsen kan vägas in i behovsprövningen. Nu nämner du att ni inte har några gemensamma barn, men har man det och barnen ska bo till övervägande del hos en av samborna så är det oftast den sambon som har bäst behov av bostaden.

    Överta bostad som ej utgör samboegendom

    Om det är så att er hyresrätt inte anförskaffades för gemensamt bruk (t.ex. om din före detta sambo ägde den och bodde där innan ni blev tillsammans och flyttade ihop) och alltså inte utgör samboegendom så finns det ändå en möjlighet för dig att överta bostaden. Detta går att utläsa av 22 § SamboL. Om den ena sambon innehar den gemensamma bostaden med hyresätt har den andra sambon rätt att överta den när samboförhållandet upphör om den sambon bäst behöver bostanden och ett sådant övertagande kan anses skäligt. Om samborna inte har eller har haft barn tillsammans, gäller detta dock endast om synnerliga skäl talar för det.

    Överlåta hyresrätt till närstående

    Det finns ännu en möjlighet för dig om det är så att sambolagens regler inte blir tillämpliga. I så fall finns det en möjlighet för din sambo som står på kontraktet att överlåta bostaden till dig enligt 12 kap. 34 § JB, denna bestämmelsen reglerar alltså överlåtelse av bostadsrätt till närstående. En hyresgäst har rätt att överlåta hyresrätten till en närstående som varaktigt sammanbor med honom. Med varaktigt sammanboende brukar man tala om att man ska ha bott tillsammans i 3 år, vilket ni har gjort. I dessa fallen krävs det dock antingen hyresvärdens medgivande eller att hyresnämnden ger tillstånd till överlåtelsen. Tillstånd ska lämnas om hyresvärden skäligen kan nöja sig med förändringen. En sådan ansökan görs av överlåtaren, i ditt fall alltså av din före detta sambo. 

    Sammanfattning

    Om lägenheten utgör samboegendom (om ni införskaffade den för gemensamt bruk) så kan du överta hyresrätten och hyreskontraktet genom att begära bodelning. Om du har bäst behov av lägenheten kan du då överta kontraktet, detta även utan hyresvärdens godkännande. Om lägenheten inte utgör samboegendom kan du även då överta hyresrätten och kontraktet om du har bäst behov av den samt om övertagandet inte kan ses som oskäligt och om synnerliga skäl föreligger. Du har även en möjlighet att överta lägenheten med hjälp av 12 kap. 34 § JB om din sambo överlåter den till dig. Att komma ihåg där är dock att det krävs hyresvärdens godkännande eller hyresnämndens tillstånd. 

    Hur du ska gå tillväga beror alltså lite på. Om ni införskaffade hyresrätten för gemensamt bruk så kan det vara bra att begära bodelning så snart som möjligt. Eftersom din före detta sambo inte har planer på att komma tillbaka till Sverige någon gång snart är chansen för att du har bäst behov av bostaden stor.

    Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Om det är något mer du funderar över är du såklart varmt välkommen att återkomma till mig. Vill du ha ytterligare hjälp är du även välkommen att boka tid med en av våra jurister, det kan du göra här!

    Vänligen, 

    Emma Andersson

     

    Fru Justicia
    Studentrådgivare Fru Justicia
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden