Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Flytta ihop & bli sambo

    Sambolagen och hyresrätt

    Hej min fråga gäller Sambolagen och hyresrätt! I detta enskilda ärende så va ingenting utav ägodelar/lösören skrivna på en enskild person förutom det vi hade med oss ifrån våra tidigare bohag.
    Jag och min dåvarande sambo flyttade in i en lägenhet 2018-10-01 och jag skrev mig där samma datum, och står även ensam på förstahandskontraktet.

    Min dåvarande sambo skrev sig runt 1 Januari 2019 på samma adress! Nu är det så att saker är inköpta gemensamt även om jag har stått för mer lr mindre allt, och har kvitton på det. Hon flyttade väldigt nyligen ut ifrån lägenheten och till en annan adress. Samtidigt som hon gjorde detta så skrev hon sig kort därefter på samma adress.
    I dagsläget står jag som ensam ägare på förstahandskontraktet, och då även som boende på våran gamla adress! Min fråga helt enkelt är om sambolagen gäller öht delvis eller inte alls i detta läget? Tacksam för snabbt svar.

    Rådgivarens svar

    2019-08-20

    Hej,

    Stort tack för att du vänder dig till Fråga Juristen.

    Regler om vad som gäller vid separation mellan sambor finns att hitta i sambolagen (SamboL). Eftersom att du inte nämner att ni har skrivit något samboavtal utgår jag från att ni inte har gjort det.

    Lägenheten utgör samboegendom
    Om du eller din sambo begär bodelning vid er separation ska enligt sambolagen er samboegendom delas upp mellan er, 8 § SamboL. Samboegendom är er gemensamma bostad och bohag, t.ex. möbler, hushållsmaskiner och annan lös egendom ni har i hemmet, om ni har förvärvat egendomen för gemensam användning, 3 § SamboL. All egendom som ni hade innan ni flyttade ihop är enskild egendom och ska inte ingå i bodelningen. Även egendom som ni har köpt efter att ni flyttade ihop men som ni inte köpt för gemensamt bruk är enskild egendom. Observera att en begäran om bodelning ska framställas av någon av er senast ett år efter det att samboförhållandet upphörde och att det efter denna tid är för sent att påkalla bodelning, 8 § 2 st SamboL.

    Att du står på hyreskontraktet behöver inte betyda att lägenheten utgör din enskilda egendom. Om lägenheten förvärvades för er gemensamma användning ska den ingå i bodelningen. Eftersom att ni tillsammans flyttade in i lägenheten från första början talar mycket för att den ska anses ha förvärvats för gemensam användning i sambolagens mening. Lägenheten ska i så fall räknas som samboegendom och ingå i bodelningen mellan er. All samboegendom ska delas lika mellan dig och din sambo, 14 § SamboL.

    Den som bäst behöver bostaden har rätt att bo kvar
    Enligt 16 § SamboL är det den av er som bäst behöver lägenheten som har rätt att bo kvar. För att avgöra vem av er som bäst behöver bostaden måste en helhetsbedömning göras. En viktig faktor som kan spela in är om någon av er har ett barn och därför skulle behöva bostaden bäst om barnet huvudsakligen kommer bo hos en av er. Er ålder och hälsa i övrigt kan få betydelse vid bedömningen. Även hur lägenheten ligger i förhållande till era arbetsplatser kan spela in i bedömningen. Hänsyn tas även till era ekonomiska situationer och vilken möjlighet ni har att kunna hitta ett nytt boende. I det här fallet har din tidigare sambo redan hittat ett nytt boende, vilket kan anses tala emot att hon bäst behöver lägenheten.

    Sammanfattningsvis
    Sambolagen är tillämplig på bostad och bohag som är införskaffade för din och din dåvarande sambos gemensamma bruk, detta oavsett vem som står på hyreskontraktet eller vem som har betalat för viss egendom. All sådan egendom som införskaffats under ert samboförhållane för att ni ska använda tillsammans ska delas lika mellan er vid en bodelning. Det du kan göra för att undvika dessa regler, om nu din tidigare sambo påkallar bodelning, är att försöka visa att syftet med införskaffandet varit att ensam använda egendomen.

    Hoppas att detta var svar på dina frågor! Om du vill ha ytterligare hjälp i ärendet kan du boka tid med någon av våra duktiga jurister på Familjens jurist. Läs mer och boka tid här.

    Med vänlig hälsning,

    Fru Justicia
    Studentrådgivare Fru Justicia
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden