Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Flytta ihop & bli sambo

    Samboförhållande

    Min sambo (f.d. maka) har flyttat till ett demensboende. Vi har levt tillsammans i 31 år och i några år var vi gifta. Vi flyttade isär ca. ett år, men umgicks dagligen. Slutligen bestämde vi oss för att sälja våra boenden och köpa en ny villa tillsammans för att leva som sambos. Det har vi gjort i 20 år, men nu har hon flyttat till ett demensboende. Har jag rätt att bo kvar i huset? Jag betalar alla utgifter själv. Hon betalar bara för sitt demensboende.

    Rådgivarens svar

    2019-07-01

    Stort tack för att du valt att vända dig till Fråga Juristen med din fråga. Nedan kommer jag börja med en kort allmän redogörelse över sambolagen och sedan hur du kan välja att gå vidare med din situation. 

    När man lever ihop som sambo är det reglerna i sambolagen (SamboL) som blir aktuella.

    Sambolagen

    Enligt huvudregel gäller att när sambos flyttar isär upphör samboförhållande enligt 2 § SamboL och bodelning av samboegendom ska då göras. Bodelningen sker dock inte automatiskt utan måste begäras av någon av samborna senast ett år efter att förhållandet upphört, vilket regleras i 8 § SamboL. I samboegendom ingår den gemensamma bostaden och bohag som införskaffats under samboförhållandet, 3 § SamboL. Detta ska alltså delas lika. Sådant som är egen egendom har dock vardera parten rätt att behålla själv.

    Frågan är om det kan anses att ni har ett samboförhållande eller om det har upphört. Enligt praxis, dvs avgörande från Högsta Domstolen, kan subjektiva avsikter vägas in i bedömningen av om ett samboförhållande anses ha upphört. Det innebär att man kan se till parternas vilja och anledningen till att man lever isär, som exempelvis att den ena vistas på sjukhus eller annan vårdinrättning, NJA 1994 s. 61.

    Sammanfattning och råd

    Det bästa är självkart att man komma överrens kring tillhörigheter och hur kostnader ska fördelas när man flyttar isär. I er situation är det kanske inte helt enkelt på grund av att det finns en sjukdomsbild som kan försvåra detta.

    En möjlighet är att se till hur fördelning av kostnader sker vid äktenskapsskillnad. Den som bor kvar i den gemensamma bostaden ska i sådant fall, precis som du gör, står för samtliga kostnader som berör bostaden som exempelvis el, vatten och ränta på eventuella lån. Den part som bor på boende står då för sina kostnader för sitt demensboende.

    Jag hoppas att du känner att du fått svar på din fråga. Vill du ha ytterligare hjälp i ärendet har vi jurister på Familjens Jurist som kan vara behjälpliga. Du kan i så fall boka en tid HÄR.

    Med vänliga hälsningar

     

    Fru Justicia
    Studentrådgivare Fru Justicia
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden