Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Flytta ihop & bli sambo

    Samboförhållande och skulder hos Kronofogden - Vad gäller?

    Hej!
    Hur fungerar det med skulder och Kronofogden när man är sambos. Får kronofogden räkna in inkomsten för den skuldfria i beräkningen? Hur blir det om man är gift?
    Tack på förhand!

    Rådgivarens svar

    2017-10-29

    Hej och stort tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga!

    Frågan rör tillgångar och skulder i ett samboförhållande, detta regleras i sambolagen (SamboL). Nedan kommer en redogörelse för vad som gäller i ditt fall.

    Samboegendom

    Man klassas som sambos enligt 1 § SamboL om man stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll. Vad som menas med gemensamt hushåll är att man har gemensam ekonomi eller ett ekonomiskt samarbete som gör att man kan säga att det rör sig om en hushållsgemenskap. I 3 § SamboL framgår vad som utgör samboegendom. Bestämmelsen föreskriver att bostad och bohag som har förvärvats för gemensam användning. Vad som har förvärvats innan man blev sambos räknas därför normalt inte in i samboegendomen.

    Samboavtal

    Din fråga rör skulder hos Kronofogden och huruvida Kronofogden får räkna in den skuldfries inkomst och svaret på denna fråga är att det beror på om man har gemensam ekonomi eller om man har ett ekonomiskt samarbete. Om man vill undvika att Kronofogden ska få räkna med den skuldfries inkomst i beräkningen skulle jag rekommendera att ett samboavtal upprättas som visar att inkomsten tillhör den skuldfrie och inte ska ingå i en eventuell bodelning, se 9 § första stycket SamboL. Detta blir alltså enskild egendom. Formkraven för samboavtal finns i 9 § andra stycket SamboL som föreskriver att avtalet ska upprättas skriftligen och ska undertecknas av samborna. Det som omfattas av detta avtal undantas alltså från samboegendomen.

    Äktenskap

    Om man är gift är det äktenskapsbalken (ÄktB) som tillämpas. Enligt 7 kap. 1 § ÄktB presumeras makarnas egendom vara giftorättsgods, med undantag för sådan egendom som är enskild. Vad som är enskild egendom framgår av 7 kap. 2 § ÄktB och kan till exempel vara sådan egendom som har reglerats i äktenskapsförord. Detta motsvarar ovan nämnda samboavtal. Kraven för att ett äktenskapsförord ska vara giltigt återfinns i 7 kap. 3 § andra stycket ÄktB som föreskriver att det ska upprättas skriftligen och undertecknas av makarna. Utöver detta ska äktenskapsförordet registreras hos Skatteverket (se bestämmelsens tredje stycke). För det fallet man gifter sig skulle jag rekommendera att ett äktenskapsförord upprättas som föreskriver att inkomsten utgör enskild egendom.

    Sammanfattning och kommentar

    Frågan om Kronofogden får räkna med den skuldfrie sambons inkomst i beräkningen beror på samboförhållandet. Oavsett om det rör sig om en gemensam ekonomi eller ett gemensamt samarbete skulle jag rekommendera att ett samboavtal upprättas som fastställer att den skuldfries inkomst inte ska ingå i bodelningen. Inkomsten utgör då en form av enskild egendom och undantas alltså från samboegendomen. Om man skulle gifta sig rekommenderar jag att ett äktenskapsförord upprättas. Detta ska, likt samboavtalet, föreskriva att inkomsten utgör enskild egendom. Både samboavtal och äktenskapsförord ska upprättas skriftligen och undertecknas av samborna/makarna, vad som är viktigt att komma ihåg är att ett äktenskapsförord också ska registreras hos Skatteverket.

    Hoppas att du fick svar på din fråga! Om du har ytterligare funderingar är du varmt välkommen att återkomma till oss.

    Bästa hälsningar,

    Felicia

     

    Fru Justicia
    Studentrådgivare Fru Justicia
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden