Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Flytta ihop & bli sambo

    Samboförhållande och samboegendom

    Hej, vi är fyra syskon som har en fråga ang. vår far som har kommit in på demensboende och betalar hyra mm för det. Hans sambo sedan 15 år vill bo kvar i huset som han äger. Hon äger själv ett hus i en annan kommun ca 20 mil ifrån vår fars hus.
    Huset vår far äger är mycket gammalt och slitet med stor trädgård som sambon inte orkar att sköta själv.
    så våra frågor är:
    Ska vår far betala kostnader för huset? + Demensboendet?
    Kan vi be sambon betala för kostnaderna i huset och trädgården
    Kan vi be henne flytta (hon har ju sitt eget hus som hon kan sälja eller hyra ut så att hon kan betala ett boende nära vår fars Demensboende)
    Kan vi tömma vår fars hus på de ägodelar som tillhör honom? möbler, fotoalbum, porslin mm (som tillhörde även vår bortgångna mor?)

    Rådgivarens svar

    2018-06-29

    Hej och tack för att ni vänder er till Fråga Juristen med era frågor!

    Reglerna om samboförhållanden finns i sambolagen där det bl.a. i 2§ SamboL stadgas när ett samboförhållande upphör. Ett samboförhållande upphör i någon av dessa fall:

    1. när ena sambon eller samborna ingår äktenskap,
    2. samborna flyttar isär, eller
    3. någon av samborna avlider.

    En direkt bedömning av er fars situation blir således att hans samboförhållande med sin sambo har upphört i och med att han flyttat till demensboendet. Vid bedömningen av om ett samboförhållande anses upphört utgår man från vad en utomstående part uppfattar. Men i och med rättsfallet NJA 1994 s. 61 menar högsta domstolen att det finns utrymme att beakta parternas subjektiva uppfattning i bedömningen. Om parterna flyttar isär ofrivilligt och parternas avsikt inte varit att förhållande ska upphöra så ska samboförhållandet anses bestå.

    Min bedömning i er fars fall är däremot att hans flytt till demensboendet är permanent och avsikten är inte att relationen ska bestå.

    När ett samboförhållande upphör kan någon av parterna begära att en bodelning ska göras med stöd av 8§ SamboL. Genom en bodelning fastställs vad som är samboegendom och hur den egendomen ska fördelas. En bodelning ska begäras senast ett år efter att samboförhållandet upphört, 8§ st 2 SamboL.

    För att bedöma om huset är samboegendom och om den ska ingå i bodelningen ska 5§ SamboL tillämpas. För att huset ska anses vara samboegendom ska den ha införskaffats i detta syfte, dvs. att man har köpt huset med avsikt att bo där som sambos, 3§ SamboL. Om er far hade huset innan hans sambo flyttade in och om han ensam står som ägare till huset talar detta för att huset inte utgör samboegendom.

    Konsekvensen av detta blir således att huset inte ska ingå i bodelningen och er fars sambo har ingen rätt att bo kvar där. Er far bär ansvaret för alla kostnader och för det underhåll som följer med ägandeskapet.

    Vill er fars sambo bo kvar i huset kan man se det som att hon då vill hyra huset medan er far inte bor där. Ni har således en möjlighet att  se till att er far upprättar ett avtal med henne om nyttjanderätt till huset. I det avtalet kan ni ålägga henne att underhålla huset och tomten och en del åläggnden följer då av 12 kap. jordabalken (hyreslagen).

    Om jag återgår till bedömningen av bodelningen så fortsätter den med att se över bohaget. Det är enbart sådan egendom ex. möbler och liknande som införskaffats i syfte att ingå i det gemensamma hemmet som utgör gemensam samboegendom. Om er far exempelvis har ett piano som han hade innan hans sambo flyttade in, så utgör pianot inte samboegendom.

    När all samboegendom identifierats ska allt delas lika mellan parterna.

    Sammanfattningsvis tolkar jag det som att det stora frågetecknet kretsar kring boendet i ert fall. Med den information jag fått av er talar mycket för att huset inte ska anses vara samboegendom och vid en bodelning skulle den inte komma att ingå i samboegendomen. Detta resulterar därmed att er far bär ansvaret för huset och hans sambo har ingen laglig rätt att efter samboförhållandets upplösande bo kvar där.

    När det gäller demensboendet så utgår jag ifrån att den kostnaden ska betalas, men jag vet inget mer om vad det är för boende och vad för villkor som gäller.

    Avseende er sista fråga bedömer jag den som besvarad, eftersom huset är er fars och hans sambo har ingen rätt att bo där så behöver ni inte tömma huset, han har rätt att ha kvar sin ägo där. Skulle ni göra något med hans egendom utan hans samtycke kan ni bl.a. komma att göra er skyldiga till stöld.

    Hoppas ni känner att ni fått svar på era frågor och skulle någonting vara oklart är ni välkomna att ställa en ny fråga eller kontakta någon av våra jurister på Familjens jurist, här.

    Mvh,
    Asal Gohari

    Fru Justicia
    Studentrådgivare Fru Justicia
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden