Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Flytta ihop & bli sambo

    Samboavtal rörande bodelning enligt sambolagen

    Angående samboavtal.
    Jag vill veta vad som menas med denna mening som står i mitt samboavtal?

    ”Undertecknade parter avtalar härmed att reglerna om bodelning i sambolagen
    (2003:376) inte skall gälla i vårt samboförhållande.”

     Tacksam för svar
    Med vänlig hälsning
     

    Rådgivarens svar

    2020-10-13

    Hej, tack för att du vänder dig till Fråga Juristen! Din fråga rör samboavtal och samboförhållande. Bestämmelser om samboförhållanden finns i sambolagen. Nedan följer en generell redogörelse för bodelning enligt sambolagen som jag hoppas kan hjälpa till att besvara din fråga. 

    Bodelning enligt sambolagen
    Enligt 8 § sambolagen är huvudregeln att bodelning ska ske vid samboförhållandets upphörande om någon av personerna begär det. Det som fördelas mellan personerna är samboegendom. Det som utgör samboegendom är enligt 3 § sambolagen sambors gemensamma bostad och bohag om det förvärvats för gemensam användning. I 4 § sambolagen radas några sorters egendom upp som inte ska ingå i samboegendomen. Om bodelning ska ske ska sambornas andelar av samboegendomen räknas ut enligt 12 § sambolagen. Därefter ska skulder räknas bort enligt 13 § sambolagen, och det som är kvar ska sedan enligt 14 § sambolagen läggas samman och delas lika mellan samborna. 

    Möjlighet att avtala om att bodelning inte ska ske
    I 9 § sambolagen finns en möjlighet för parterna att antingen avtala om att sådan bodelning jag beskrev ovan inte ska ske, eller att viss egendom inte ska vara med i bodelningen. Ett sådant avtal ska vara skriftligt och undertecknas av båda samborna. Detta talar för att den mening du undrar över i ditt samboavtal skulle kunna betyda att ni avtalat om att bodelning som normalt kan begäras enligt sambolagen inte ska ske i ert fall. Jag kan dock inte såhär på rak arm ge ett garanterat svar på hur just ert avtal ska tolkas då det kan ha betydelse bland annat hur resten av avtalet ser ut och vilka andra omständigheter som föreligger. Nedan följer information om hur du kan få vidare hjälp i ditt ärende. 

    Sammanfattning och rekommendation
    Sammanfattningsvis finns enligt 9 § sambolagen en möjlighet att i samboavtal komma överens med sin sambo om att bodelning enligt sambolagen inte ska ske. I annat fall ska bodelning ske vid samboförhållandets upphörande om någon av samborna begär det, detta enligt 8 § sambolagen. En sådan bodelning innebär att sambornas bostad och bohag räknas ihop och delas lika mellan samborna, se 12-14 §§ sambolagen. Om du behöver ytterligare hjälp och rådgivning i ärendet är min rekommendation att du kan vända dig till Familjens jurist där du kan boka antingen ett telefon- eller onlinemöte

    Jag hoppas att mitt svar hjälpte till att förklara hur regleringen på området ser ut. Om du har fler funderingar är du varmt välkommen att skicka in en ny fråga till Fråga Juristen.

     

    Nora Tengnér
    Studentrådgivare
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden