Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Flytta ihop & bli sambo

    Samboavtal eller inbördes testamente?

    Hej och tack för en supersmidig tjänst! Jag och min sambo har varit tillsammans i snart tio år och köpte för tre år sedan ett hus tillsammans. Vi har två gemensamma barn, 2 och 5 år gamla. Min sambos mamma är på oss om att vi borde skriva samboavtal (eller gifta oss ;) – för att skydda barnen om något skulle hända med någon av oss. Vi har ingen koll på detta men känner att hon kanske har rätt… Vad har vi för alternativ? Vad innebär det att man skriver ett samboavtal? Tack!

    Rådgivarens svar

    2017-07-05

    Hej! Kul att du uppskattar vår tjänst! Nedan följer en redogörelse för vad som gäller i er situation och vilka olika alternativ som finns.

    Vad säger lagen?
    Regler om samboskap finns i sambolagen, SamboL. Vad gäller arv och barns rätt i samband med föräldrars bortgång aktualiseras även ärvdabalken, ÄB, och föräldrabalken, FB.

    En av de största skillnaderna mellan att vara gift och att vara sambo är att äkta makar ärver varandra, medan det inte finns någon lagstadgad arvsrätt sambor emellan. Om den ena parten i ett äktenskap dör ärver den andra automatiskt den avlidnes egendom. Gemensamma barn får vänta med att få ut sitt arv. Eventuella särkullbarn (barn från tidigare förhållanden) har rätt att få ut sitt arv direkt, men kan välja att avstå fram till dess att den efterlevande maken också har avlidit. Se 3 kap ÄB.

    När den ena parten i ett samboförhållande avlider har den efterlevande sambon däremot endast rätt att i en bodelning få ut hälften av den så kallade samboegendomen, det vill säga den gemensamma bostaden och det gemensamma bohaget, se 2-8 §§ SamboL. Den andra halvan, liksom all övrig egendom som den avlidne efterlämnar, fördelas mellan den avlidnes arvingar – i första hand barnen, se 2 kap ÄB. Om den egendom som barnen ärver är av större värde kommer förvaltningen av den att stå under överförmyndarens kontroll, vilket bland annat innebär att den kvarvarande föräldern måste redovisa egendomen till överförmyndaren, och är förhindrad att vidta vissa åtgärder utan överförmyndarens samtycke. Det kan skapa praktiska problem, om ett barn efter arvskiftet exempelvis står som delägare till en fastighet som föräldern vill sälja eller hyra ut. Se 13 kap FB.

    Det som nu sagts gäller under förutsättning att inget testamente finns. Parterna i ett samboförhållande kan välja att skriva ett inbördes testamente, där de förklarar att de vid den andres bortgång vill att den efterlevande sambon ska ärva hela kvarlåtenskapen. Om det finns barn med i bilden är ett sådant testamente inget hundraprocentigt skydd, eftersom barnen alltid har rätt att få ut sin laglott, det vill säga hälften av det de hade fått om inget testamente funnits. För att laglotten ska aktualiseras krävs dock att den som företräder barnet begär ut den genom att påkalla jämkning av testamentet, vilket sällan sker när det är fråga om gemensamma barn. Se 7 kap ÄB.

    Ett samboavtal är ett sätt för parterna att begränsa vilken samboegendom som ska ingå vid en framtida bodelning. Det aktualiseras alltså inte bara vid den ena partens bortgång, utan även då samboförhållandet upphör av annan orsak. Om en part exempelvis har betalat hela den gemensamma bostaden erbjuder samboavtalet en möjlighet att avtala bort lagens regler om hälftendelning. Det går dock inte att avtala om att annan egendom än den gemensamma bostaden och det gemensamma bohaget ska ingå i bodelningen. Se 9 § SamboL.

    Vad gäller i ert fall?
    Som jag uppfattar din fråga är ni främst intresserade av att skapa förutsättningar för en trygg familjesituation i händelse av att någon av er skulle gå bort. Då är det i första hand ett inbördes testamente som ni behöver. Det är det bästa skyddet som erbjuds inom ramen för samboskapet. Väljer ni att i stället gifta er får ni ett ytterligare lite starkare skydd, på så sätt att era gemensamma barn enligt lag måste vänta med att få ut sitt arv tills båda föräldrarna har gått bort. Ett samboavtal aktualiseras främst om någon av er har gått in med mer pengar i den gemensamma bostaden eller annan samboegendom och vill kunna ta tillvara sin rätt i en eventuell framtida bodelning.

    Hoppas att du fått svar på dina frågor! Om du och din sambo har ytterligare funderingar eller vill ha hjälp med att upprätta ett inbördes testamente eller samboavtal är ni varmt välkomna att boka tid med någon av våra familjejurister. Det kan ni göra här.

    Fru Justicia
    Studentrådgivare Fru Justicia
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden