Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Flytta ihop & bli sambo

    Sambo och olika kontantinsatser vid köp av hus

    Hej! Jag och min sambo har precis skrivit ett kontrakt för ett gemensamt hus. Under tiden försöker jag sälja jag min bostadsrätt som min sambo flyttade in i för ett år sen.
    Det gemensamma huset kommer vi ha gemensamma lån för, men jag kommer lägga mer i kontantinsats än min sambo. Min fråga är hur jag gör för att få tillbaka min kontantinsats vid en separation? Vad kostar det att få hjälp av en jurist?

    Rådgivarens svar

    2020-01-18

    Stort tack för att du vänder dig till oss med din fråga! Nedan kommer en redogörelse för vad som gäller och hur ni kan gå vidare i er situation. 

     

    Sambolagen

    Då ni är sambos kommer sambolagen (SamboL) att vara tillämplig. När ett samboförhållande upphör genom en separation har samborna, enligt 8 § SamboL, en möjlighet att begära en bodelning av samboegendomen. En sådan begäran ska framställas senast ett år efter att samboförhållandet upphörde. Sambornas gemensamma bostad, om den förvärvats för gemensam användning, är en sådan egendom som ska ingå i en bodelning då detta utgör samboegendom, 3 § och 5 § SamboL

    Vid en bodelning ska först sambornas andelar beräknas, 12 § SamboL. Vardera sambo får avräkna så mycket från den samboegendom denne äger för att täcka de skulder som sambon hade när samboförhållandet upphörde, 13 § SamboL. Det som återstår av samboegendomen efter detta ska läggas ihop och delas lika mellan samborna, 14 § SamboL

    För att undvika en hälftendelning kan samborna enligt 9 § SamboL istället avtala om att bodelning inte ska ske eller att viss egendom inte ska ingå i bodelningen. Detta kallas för samboavtal och genom ett sådant kan alltså samborna helt eller delvis avtala bort reglerna om bodelning. Avtalet kan endast omfatta sådan egendom som är samboegendom och kan träffas före eller under samboförhållandet.

     

    Vad gäller i din situation?

    Om inte annat avtalas kommer det hus som ni gemensamt köper ingå i en bodelning vid en eventuell separation enligt 8 § SamboL, och en hälftendelning ska ske enligt 14 § SamboL. Sambolagen tar alltså inte hänsyn till hur mycket ena sambon erlagt i kontantinsats i förhållande till den andra. Jag föreslår två olika alternativ för att du ska ha möjlighet att få tillbaka erlagd kontantinsats vid en eventuell separation. 

    Äger ni halva bostaden var och delar på lånen finns möjligheten att upprätta ett skuldebrev för skillnaden mellan din och din sambos erlagda kontantinsats samt upprätta ett samboavtal. Ett skuldebrev är en ensidig, skriftlig utfästelse att betala visst penningbelopp. Detta innebär att din sambo åtar sig att betala dig för skillnaden mellan den kontantinsats som du erlagt samt den som din sambo erlagt. För att skuldebrevet inte ska få avräknas enligt regeln om avräkning av skulder i 13 § SamboL måste även ett samboavtal om att bostaden inte ska ingå i en bodelning upprättas. 

    Ett annat alternativ är att ni äger olika stora andelar av huset, i förhållande till hur mycket ni bidragit till köpet. Den sambo som erlagt en större summa i kontantinsats kan således att äga en större andel av huset. Även denna lösning kräver ett samboavtal, detta för att undvika den hälftendelning som anges i 14 § SamboL. Genom att skriva ett samboavtal om att bostaden inte ska ingå vid en bodelning kan ni alltså istället besluta att delningen istället ska ske utifrån den andel av bostaden vardera sambo äger. Den sambo som har lagt in mest pengar och därmed äger en större andel får då, vid en försäljning, ut en större del av en eventuell vinst än vad dennes sambo får.

     

    Min kollega har även svarat på en liknande fråga här där ni kan läsa mer. 

     

    Jag rekommenderar att ni tar kontakt med en jurist på Familjens Jurist som kan hjälpa er med att välja den lösning som passar er bäst. Här kan ni läsa om hur Familjens jurist kan hjälpa er med att upprätta skuldebrev och här om samboavtal, samt boka tid med en jurist. Av juristen kan ni även få en kostnadsuppskattning. Vill ni själva upprätta samboavtal och skuldebrev kan ni använda er av Familjens Jurists digitala tjänster, här kan ni upprätta samboavtal och skuldebrev online.

    Fru Justicia
    Studentrådgivare Fru Justicia
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden