Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Flytta ihop & bli sambo

    Sambo betalar renoveringen av den gemensamma bostaden

    Jag och blivande sambo har köpt en bostadsrätt tillsammans som vi äger 50/50, vi står även lika delar på lånen och har betalat in lika mycket var i kontantinsats. Innan inflyttning har vi renoverat och jag har gjort utlägg på ca 130 000 och undrar nu hur vi kan reglera detta så att jag 1. Antingen får tillbaka mitt utlägg vid försäljning eller 2. Min sambo blir skyldig mig för "sin" del - alltså hälften av 130 000. Gällande alternativ 1. Ska jag då ha rätt att få ut hela summan för utlägget eller endast hälften som kan anses vara "hans" del i och med att vi äger 50/50?

    Och reglerar man ovan via samboavtal och skuldebrev?

    Rådgivarens svar

    2020-05-21

    Hej och stort tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga! Nedan kommer jag att gå igenom vad ett skuldebrev och vad ett samboavtal är. Utifrån det kommer jag att redogöra för min bedömning i din situation.

    Skuldebrev

    Ett skuldebrev definieras som en ensidig, och därmed inte ömsesidigt förpliktande, och skriftlig utfästelse att erlägga ett penningbelopp. Det är med andra ord ett skriftligt löfte att betala en viss skuld. I skuldebrevet står skulden skriven och skuldrelationen anges.

    Om exempelvis sambor äger en bostadsrätt gemensamt, och en av samborna betalar för renoveringen, kan de upprätta ett skuldebrev. Genom det får den betalande sambon tillbaka den summa, eller del av summan, som denne lagt på renoveringen.

    Samboavtal

    För förståelsen av varför ett samboavtal bör upprättas, kommer jag först gå igenom vad en bodelning är. Av sambolagen 8 § framgår följande. När ett samboförhållande upphör, genom att samborna flyttar isär eller någon av dem avlider, fördelas sambornas samboegendom mellan dem genom bodelning. Av sambolagen 3 § och sambolagen 5 § framgår vidare följande. Sambornas gemensamma bostad utgör samboegendom om egendomen förvärvats för gemensam användning. Med sambornas gemensamma bostad avses en bostadsrätt om den är avsedd som sambornas gemensamma hem och innehas huvudsakligen för detta ändamål.

    Enligt sambolagen 12 § ska vid bodelningen först sambornas andelar i samboegendomen beräknas. Vid beräkningen av sambornas andelar i samboegendomen ska från vad en sambo äger av egendomen så mycket avräknas att det täcker de skulder som den sambon hade när samboförhållandet upphörde, enligt sambolagen 13 §. Slutligen framgår följande av sambolagen 14 §. Det som sedan återstår av samboegendomen, sedan avdrag gjorts för att skulder ska täckas enligt 13 §, ska läggas samman. Värdet därav ska därefter delas lika mellan samborna.

    Sammanfattningsvis gäller därmed följande. Skulle ett samboförhållande upphöra kommer bostadsrättens värde delas lika mellan samborna, oavsett om den ena sambon ensamt har bekostat en renovering. Har samborna därvid upprättat ett skuldebrev, vilket reglerar att den andre sambon är skyldig denne för renoveringen, kommer värdet av skulden dras av vid bodelningen enligt 13 §. Den andre sambon får med andra ord dra av för skulden, före en bodelning sker mellan dem.

    För att undvika en sådan situation vid en bodelning, ska samborna komplettera skuldebrevet med ett samboavtal. Enligt sambolagen 9 § får samborna nämligen avtala om att bodelning inte ska ske eller att viss egendom inte ska ingå i bodelningen. Genom samboavtalet kan samborna ange att den gemensamma bostaden, exempelvis en bostadsrätt, inte ska omfattas av sambolagens bodelningsregler och därmed inte ska delas lika mellan dem. Den sambo som enligt skuldebrevet är skyldig den andre sambon, får därmed inte heller dra av den skulden före en bodelning mellan dem.

    Din situation

    Sammanfattningsvis är min bedömning i din situation följande. Genom att du och din sambo upprättar ett skuldebrev kan ni reglera att din sambo är skyldig dig för den summa du har lagt på renoveringen, alternativt hans del av den. Ni bör även komplettera skuldebrevet med ett samboavtal, för det fall ert förhållande skulle upphöra. Med det kan ni reglera att bodelningsreglerna inte ska gälla för bostadsrätten, och att den därmed inte ska delas lika mellan er. Med det kommer din sambo inte kunna räkna av skulden, på grund av skuldebrevet, vid bodelningen.

    Hoppas att du känner att du har fått svar på din fråga! Jag förstår om min redogörelse kan kännas tämligen komplicerad. Jag rekommenderar dig därför att boka in en tid med en av våra jurister på Familjens Jurist, för ytterligare förståelse och rådgivning i ditt ärende. De kan även hjälpa dig upprätta ett skuldebrev och ett samboavtal, utifrån just din situation och dina önskemål.  

    Fru Justicia
    Studentrådgivare Fru Justicia
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden