Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Flytta ihop & bli sambo

    Samäganderättsavtal mellan sambor

    Hej! Om jag och min sambo köper en bil för ca 300 000 kontant. Hur skriver vi då ett avtal om hälften äganderätt vid ev försäljning/bodelning. Som ägare av fordon kan bara en person stå, eller?

    Rådgivarens svar

    2020-09-29

    Hej och tack för att du vänder dig till oss på Fråga Juristen med din fråga! Nedan kommer en redogörelse för vad som gäller och hur du kan gå vidare i din situation.

    Sambors egendom

    Sambors gemensamma bostad och bohag utgör samboegendom, 3 § sambolagen. Med samboegendom menas den gemensamma bostaden och bohaget. Det innebär att bilar inte är samboegendom och ska inte ingå i bodelningen. Den sambo som står som registrerad på bilen har därför rätt att få den när samboförhållandet upphör.

    Samäganderättsavtal

    Genom ett samäganderättavtal kan samborna avtala om att båda sambor ska anses vara ägare. Ett samäganderättavtal ska bland annat innehålla fördelningen av ägarandelar, ägarnas personuppgifter och den egendom som parterna samäger. Det finns inga formkrav för samäganderättsavtal. Skriftliga samäganderättsavtal är dock att föredra, eftersom de är lättare att bevisa än muntliga avtal.

    Dold samäganderätt

    Inom juridiken finns det en princip som kallas dold samäganderätt. Principen innebär att en sambo kan ha rätt till en andel av egendomen trots att bara en av samborna står som ägare. Tre kriterier måste vara uppfyllda för att dold samäganderätt ska anses föreligga. Det första kriteriet är att sambon köper egendomen i sitt namn men egendomen är avsedd att användas av båda samborna. Det andra kriteriet är att båda samborna bidrar ekonomiskt till köpet. Det tredje kriteriet är att det finns en uttrycklig eller i alla fall en underförstådd överenskommelse om att köpet sker för båda sambornas räkning och att ägandet ska vara gemensamt.

    Din situation

    Dold samäganderätt kan föreligga i ert fall om alla tre kriterier är uppfyllda. Enligt din fråga verkar det som att alla tre kriterier är uppfyllda och då behövs det inget samäganderättsavtal. Jag kan dock inte med säkerhet säga att det föreligger dold samäganderätt. Det är därför lättast att skriva ett samäganderättsavtal som tydligt reglerar vad som gäller.

    Sammanfattning och råd

    Jag rekommenderar att ni skriver ett samäganderättavtal där ni anger andelarna (1/2 i den samägda bilen). Juristerna på Familjens Jurist kan hjälpa er att teckna ett samäganderättavtal. Du kan boka en tid på Familjens Jurists hemsida.

    Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Om du har några ytterligare funderingar så är du välkommen att återkomma till oss med en ny fråga.

    Tina Hashem
    Rådgivare
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden