Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Flytta ihop & bli sambo

    Möjlighet att ärva sambo?

    Hej! Jag och min sambo har precis fått vårt första barn. Hur säkerställer vi att vi det är vi som ärver varandra och inte vårt barn? Möjligheterna att bo kvar blir små om någon av oss måste ”köpa ut” dottern… Tacksam för svar.

    Rådgivarens svar

    2017-07-05

    Hej,

    Tack för att du vänder dig till Fråga Juristen för din juridiska frågeställning. Nedan kommer en redogörelse för vad som gäller och hur ni kan gå vidare i er situation.

    Samboförhållanden regleras i sambolagen och arvsrätt i ärvdabalken.

    Vem ärver vad?
    Sambo saknar lagstadgad rätt att ärva den andre sambon efter bortgång. Det innebär att om en sambo avlider tillfaller kvarlåtenskap istället barn eller andra släktingar enligt arvsordningen, se 2 kap. 1 § ärvdabalken. En efterlevande sambo saknar möjlighet att skydda sig själv mot gemensamma barns anspråk på kvarlåtenskapen.

    Samboförhållandet upphör efter sambos bortgång, se 2 § sambolagen. Efterlevande sambo har en rättighet att påkalla bodelning, se 8 § sambolagen. Vad som ingår i bodelningen är samboegendom, vilket utgörs av sambos gemensamma bostad och bohag som har införskaffats för gemensamt bruk, se 3 § sambolagen. Det innebär att hälften av samboegendomen undantas innan resterande kvarlåtenskap fördelas till efterlevande barn.

    Efterlevande sambo har möjlighet att överta bostaden, dock måste dödsboet ersättas med värdet av bostaden.  

    För att sambos ska ärva varandra krävs det att ett testamente upprättas. Barn har rätt till sin laglott. Laglott utgörs av hälften av kvarlåtenskapen efter den avlidne, se 7 kap. 1 § ärvdabalken. Det innebär att halva kvarlåtenskapen kan testamenteras bort.

    Vad bör ni göra?
    Viktigt att tänka på är att det inte går att skapa samma rättigheter till arv för efterlevande sambo som för makar. Sambos kan inte sitta i ett orubbat bo. Jag rekommenderar att ni som sambos med gemensamt barn upprättar inbördes testamente då barn inte kan avstå sin arvslott/laglott då deras rättigheter bevakas av överförmyndare. Ni kan även se över förmånstagarförordnanden gällande försäkringar och pension.


    Jag hoppas jag gett dig vägledning i dina funderingar och behöver ni hjälp med att upprätta ett testamente är ni varmt välkomna att boka tid hos en av våra familjejurister på ett kontor nära dig.

    Med vänlig hälsning,
    Maria Juhlin

    Fru Justicia
    Studentrådgivare Fru Justicia
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden