Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Flytta ihop & bli sambo

    Min partner vistas mycket i min lägenhet - Räknas vi som sambor?

    Jag blev tillsammans med min pojkvän i januari 2018 och jag bodde då i en liten etta. Dock bodde jag där svart eftersom lägenheten stod på min mamma som hyrde ut den till mig. Min mamma bodde med sin sambo i en annan lägenhet. Jag var folkbokförd i den lägenhet som min mamma och hennes sambo bodde i. Jag köpte min nuvarande lägenhet i slutet av november 2018. Mitt syfte med lägenhetsköpet var att flytta till något större eftersom jag nu hade råd med det. Jag hade precis blivit klar med mina studier och fått ett jobb.

    Min pojkvän vistas hos mig jättemycket. Vi sover hos mig, äter hos mig och i princip lever hos mig. Men min pojkvän har alla sina kläder och egendom hemma hos sina föräldrar, där han "bor" och är folkbokförd. Han har av praktiska skäl nycklar till lägenheten. Han betalar inga räkningar, ingen hyra, ingen försäkring, har inte betalat något av möblerna. Ibland kan vi växla mellan vem som ska handla mat inför veckan men detta är sällan.

    Hur kan jag bevisa att lägenhetsköpet var endast för mitt eget bruk? Min pojkvän har ju varit med mig varje steg på vägen, men hans hem har alltid varit hos hans föräldrar. Var går gränsen mellan sambor och ett par där den ena vistas hos den andre väldigt mycket, dels för att den ena inte har en egen bostad? Kommer han enligt någon sambolag ha rätt till min bostadsrätt eller något bohag?

    Rådgivarens svar

    2019-09-26

    Hej och stort tack för att du valt att vända dig till Fråga Juristen! Jag har redigerat din fråga en aning för att göra den mer lättläst.

    Jag tolkar din fråga som att du undrar ifall din relation omfattas av sambolagens regler om bland annat bodelning. Sambolagen finner du (här). 

    När uppstår ett samboförhållande?

    Enligt 1 § sambolagen  är två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll att anses som sambos.

    Med uttrycket ”stadigvarande bor tillsammans” menas en inte alltför kortvarig relation. Olika faktorer kan vägas in i bedömningen av om förhållandet ska anses ha varit stadigvarande men sex månader användas som riktmärke för vad som räknas som ett mer varaktigt sammanboende. En gemensam folkbokföringsadress innebär att det presumeras (antas) att sammanboendet inte är tillfälligt. Att en part haft en annan bostad under tiden som förhållandet pågår och att den andra bostaden kan utnyttjas tyder på att förhållandet inte ses som ett samboförhållande. Om någon av parterna skulle vara folkbokförd på en annan adress än där paret bor krävs - i fall de inte har gemensamma barn - att en helhetsbedömning av deras förhållande utvisar att de har en gemensam permanentbostad och gemensamt hushåll och att detta förhållande varat en inte alltför kort tid.

    Med ”parförhållande” menas att man bor tillsammans i ett förhållande där det normalt ingår sexuellt samliv. Med ”gemensamt hushåll” menas att man samarbetar i vardagliga sysslor och att man har någon form av ekonomiskt samarbete gällande utgifter i hemmet.

    Hur påverkas egendomsförhållanden av att samboskap föreligger?

    Om ett samboförhållande i sambolagens mening föreligger så betyder det bland annat att en bodelning kan ske när förhållandet upphör om någon av samborna begär det ( 8 § sambolagen). I en sambobodelning ingår den så kallade samboegendomen som består av sambornas gemensamma bostad och bohag om egendomen förvärvats med avsikt att användas gemensamt. Bostad och bohag som har förvärvats efter att relationen inleddes blir normalt att betrakta som förvärvade för gemensam användning.

    Vad betyder detta i ditt fall?

    Eftersom din pojkvän inte är skriven hos dig, har en annan bostad som han utnyttjar samt den ekonomiska hushållsgemenskapen mellan er är begränsad så är det inte troligt att en domstol vid en bodelningstvist skulle komma fram till att ni var sambor vid den tidpunkt då du köpte din lägenhet. Lägenheten bör alltså inte kunna anses vara införskaffad för gemensamt bruk och bör därmed inte ingå i en framtida bodelning. Dock gör domstolen alltid en bedömning i varje enskilt fall och enbart av de uppgifter som framkommer av din fråga går det inte att säga med säkerhet vad utfallet skulle bli.

    Hur kan du gå vidare?

    Även om er relation i dagsläget antagligen inte kan ses som ett samboförhållande i lagens mening så kan det vara bra att hålla i åtanke att samboskap ofta är något som uppkommer successivt. Skulle din pojkvän i framtiden bo mer permanent hos dig och ni börjar dela mer på utgifter i hemmet kan det vara läge att fundera på att upprätta ett så kallat samboavtal. I samboavtalet kan ni avtala om att sambolagens regler inte ska tillämpas och att viss egendom, förslagsvis din lägenhet, inte ska ingå i en framtida bodelning (9§ sambolagen).

    Behöver ni hjälp med att upprätta ett samboavtal rekommenderar jag att ni kontaktar någon av våra duktiga jurister hos Familjens Jurist. Då kan ni antingen boka ett personligt möte, upprätta ett samboavtal online eller via telefon. Länk till bokningen finns här. Har du ytterligare frågor är du varmt välkommen att ställa dem till oss.

    Vänliga hälsningar
    Isabelle Hepsever

    Fru Justicia
    Studentrådgivare Fru Justicia
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden