Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Flytta ihop & bli sambo

    Kan sambolagens bodelningsregler gälla trots samboavtal?

    Hej! Så som jag har förstått så kan man upprätta ett samboavtal som gäller specifika saker. Jag tänker mig följande:
    X och Y upprättar ett samboavtal. Det enda som står är att soffan är X enskilda egendom och tv:n är Y enskilda egendom. De vill att lägenheten, alla andra möbler samt alla saker som inte är ens enskilda ska vara samboegendom vid en potentiell bodelning. I samboavtalet ska det enligt formkravet stå med att samborsana frånskriver sig bodelning enligt sambolagen. Hur kan bodelning enligt samboavtalet gälla för lösören som inte står med i samboavtalet, trotts att de frånskrivit sig den bestämmelsen?

    Rådgivarens svar

    2019-10-23

    Hej och tack för att du vänder dig till oss på Fråga Juristen med din fråga! Nedan kommer en redogörelse för vad som gäller i denna situation. 

    Samboavtal och bodelning
    Vid bodelning mellan sambor tillämpas sambolagen. Det är endast samboegendom som ingår i en eventuell bodelning mellan samborna om förhållandet upplöses och någon begär bodelning (se 8 §). Sambolagens regler om bodelning gäller så länge inte samborna själva avtalat om något annat genom ett så kallat samboavtal (se 9 §). Sambor eller blivande sambor får avtala om att bodelning inte skall ske eller att viss egendom inte skall ingå i bodelningen. Det finns alltså möjlighet att bara undanta viss egendom som inte ska vara samboegendom eller att avtala om att någon bodelning enligt sambolagen överhuvudtaget inte ska ske. Det man inte kan avtala om genom samboavtal är att viss egendom som inte räknas som samboegendom enligt sambolagen ska ingå i bodelningen. Samboegendom är enligt sambolagen sambors gemensamma bostad och bohag som har förvärvats för gemensam användning (se 3 §). De formkrav som gäller för samboavtal är att det ska vara ett skriftligt avtal som undertecknats av båda samborna (se 9 § 2 st). Det behöver alltså inte vara bevittnat eller liknande.

    Sammanfattning och rådgivning
    Sambos har rätt att avtala om att bodelning inte ska ske eller att viss egendom inte ska ingå i en bodelning. Det finns alltså inget krav på att bodelning enligt sambolagen helt måste frånskrivas när man skriver ett samboavtal. X och Y kan exempelvis avtala om att soffan och tv:n inte ska ingå i en eventuell bodelning men att resterande samboegendom ska delas lika enligt sambolagen. Det enda de inte kan göra är att avtala att egendom som inte räknas som samboegendom enligt sambolagen (t.ex. en bil) ska ingå i en framtida bodelning. Samboavtalet ska skrivas under av båda samborna för att vara giltigt.

    Om du vill upprätta ett samboavtal är mitt råd att du kontaktar en jurist för att få hjälp att diskutera avtalet och se till att allting går rätt till. Juristerna på Familjens Jurist har stor kunskap och erfarenhet av samboavtal och familjejuridik. Du kan gärna läsa mer om samboavtal hos Familjens Jurist. Där kan du boka ett personligt möte eller skriva samboavtal online samt via telefon till ett fast pris.

    Jag hoppas att du känner att du har fått svar på din fråga. Om du har några ytterligare funderingar så är du välkommen att återkomma till oss med en ny fråga.

    Fru Justicia
    Studentrådgivare Fru Justicia
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden