Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Flytta ihop & bli sambo

    Kan min sambo byta till mitt ovanliga efternamn?

    Någon som vet vad lagen säger om byte till sin sambos efternamn utan att vara gift? Kan man det? Kan man lämna medgivande till att en annan människa får ta mitt efternamn? Det är bara jag i hela Sverige som har detta efternamn.
    Tacksam för svar!

    Rådgivarens svar

    2018-10-02

    Hej!

    Tack för att du vänder dig till oss på Fråga Juristen med din fråga! Nedan följer en redogörelse för situationen. Byte av efternamn regleras i namnlagen och ansökan om byte av namn sker hos Skatteverket, där det finns olika blanketter beroende på vilken ändring som ska göras.

    Byte av efternamn
    Som du säkert vet är det möjligt att byta till en makes namn eller ett dubbelt efternamn efter giftermål. Som sambo finns inte denna möjlighet på samma sätt. Det finns då möjlighet att byta till ett helt nybildat efternamn, och till något av de vanligaste efternamnen (som lagligen bärs av minst 2000 personer). Det krävs annars någon typ av anknytning till namnet, till exempel att det funnits i släkten eller burits av en förälder.

    Hinder
    Det krävs i övriga fall att bytet inte hindras av någon av de bestämmelser som finns i den så kallade hinderkatalogen i 15 §. Punkt 1 stadgar att en person enbart får byta till ett efternamn som inte kan förväxlas med ett efternamn som någon annan lagligen bär. Detta är till för att skydda mot förväxling, när namnen är mer ovanliga än de som bärs av minst 2000 personer. I ert fall hade detta kunnat utgöra hinder mot att din sambo byter till ditt namn, eftersom du redan bär namnet.

    Särskilda skäl
    Om förutsättningarna för namnbyte inte är uppfyllda, kan ett namnbyte ändå beviljas om det finns särskilda skäl, 13 §. Det betyder att det, i det enskilda fallet, finns skäl av tillräcklig styrka som motiverar att ett namnbyte godkänns trots hinder mot ett sådant byte. Denna regel är ett undantag från huvudregeln och används med försiktighet, det vill säga inte för generella undantag från hinderreglerna. Du undrar om det är möjligt att du lämnar medgivande till att använda namnet. Det finns fall där godkännande från samtliga som burit ett visst namn har gjort att namnbytet gått igenom. Du kan läsa det fallet här. Alltså skulle en sådan möjlighet kunna finnas, men prövningen tar sikte på omständigheterna i det enskilda fallet och detta skedde innan lagen ändrades (från att det krävdes synnerliga skäl krävs nu särskilda skäl). Bestämmelsen om särskilda skäl är som sagt en dispensbestämmelse som avser att undvika resultat som i det enskilda fallet inte framstår som rimliga, så det krävs en helhetsbedömning för att avgöra frågan.

    Jag hoppas att detta gjorde situationen tydligare och att du fått en klarare bild över rättsläget. Här kan du se de olika alternativen för byte av efternamn på Skatteverkets hemsida. Lycka till!

    Med vänliga hälsningar, 
    Lovisa Törngren

    Fru Justicia
    Studentrådgivare Fru Justicia
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden