Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Flytta ihop & bli sambo

    Kan man få hjälp att skriva ett samboavtal?

    Kan ni hjälpa till att skriva ett samboavtal?
    Gäller skrivet samboavtal om man har skrivit ett eget ,vid en bortgång av den ena parten

    Rådgivarens svar

    2021-03-01

    Hej och stort tack för att du vänder dig till oss med din fråga! Nedan kommer en redogörelse för relevanta regler som följs av en rekommendation. Regler om samboavtal finns i sambolagen

    Kort om bodelning enligt sambolagen
    Om ett samboförhållande upphör ska samboegendomen fördelas mellan samborna genom bodelning ifall någon av samborna begär att bodelning ska ske, se 8 § sambolagen. Begäran om bodelning ska framställas inom ett år efter att samboförhållandet upphörde. Om samboförhållandet upphör på grund av att en sambo avlider ska begäran framställas senast när bouppteckningen förrättas, och då gäller rätten att begära bodelning för den efterlevande sambon, se 18 § sambolagen

    Den egendom som ingår i bodelningen är som sagt samboegendom. Enligt 3 § sambolagen är det makarnas gemensamma bostad och bohag som är samboegendom, under förutsättning att egendomen förvärvats för gemensam användning och inget undantag är tillämpligt. I bodelningen beräknas sambornas andel i samboegendomen, därefter räknas skulder av och det som är kvar därefter läggs ihop och värdet av det delas lika mellan samborna, se 12-14 §§ sambolagen

    Samboavtal
    9 § sambolagen reglerar möjligheten att skriva samboavtal. Man kan genom samboavtalet bestämma att bodelning inte ska ske eller att viss egendom inte ska ingå i bodelningen. Avtalet måste vara skriftligt och undertecknas av båda samborna. Jag tolkar din fråga som om du undrar ifall ett samboavtal som man skrivit tillsammans gäller efter det att en av samborna avlider. Om avtalet uppfyller formkraven torde det vara giltigt, men jag kan inte uttala mig om giltigheten av ett specifikt avtal eftersom det krävs att avtalet ses över. Om parterna skrivit ett samboavtal där möjligheten att begära bodelning skrivs bort skulle det få till följd att den efterlevande sambon inte längre har rätt att begära bodelning enligt 18 § sambolagen.

    Rekommendation
    I din fråga undrar du om du kan få hjälp att skriva samboavtal. Det är något du kan få hjälp med hos Familjens jurist som är mycket kunniga och erfarna på området. De kan svara på frågor kring samboavtal och dessutom hjälpa er att upprätta ett samboavtal. Min rekommendation är därför att kontakta dem så att avtalet blir giltigt och upprättat på bästa sätt utifrån just era förutsättningar. 

    Jag hoppas att mitt svar kan vara till hjälp. Om du har fler funderingar är du varmt välkommen att återkomma med en ny fråga till Fråga Juristen.

    Nora Tengnér
    Studentrådgivare
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden