Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Flytta ihop & bli sambo

    Kan man ärva sin sambo?

    Hej.
    Jag företräder min far i en boupptäckning.
    Min fars sambo sedan 38 år gick bort i november och nu försöker vi reda ut vad han har rätt till.
    Min far och hans sambo hade ett gemensamt konto där deras pensioner gick in. Alla räkningar drogs också från detta konto. Kvar på dösdagen ca 40000kr.
    Det har även först över pengar från detta konto till sambons egna sparande i fonder och kapitalkonton. Har min far någon juridisk rätt till dessa pengar? Ca 70000kr.
    Det har även sålts en bil efter dödsdagen som sambon stod som ägare på. 8000kr.
    Till fond kontot har det även sats in ett arv efter sambons bror på 30000 kr hur gör man med dessa pengar.

    Rådgivarens svar

    2021-03-11

    Stort tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga! Nedan kommer en redogörelse för vad som gäller och hur du kan gå vidare i din situation. Jag kommer främst att besvara din fråga utifrån reglerna i sambolagen och ärvdabalken

    Samboegendom kan delas

    Egendom som införskaffats för gemensam användning utgör samboegendom. (3 § sambolagen) När ett samboförhållande upphör (vilket är fallet om en av parterna avlider) kan en bodelning göras om någon av samborna begär det. (8 § sambolagen) Vid bodelningen kommer samboegendomen att listas och beräknas (12 § sambolagen) Värdet av samboegendomen, efter att eventuella skulder dragits av, läggs ihop och delas sedan lika mellan samborna. (13-14 §§ sambolagen) Har samborna ingått ett samboavtal får de där reglera att viss egendom ska undantas från bodelningen. (9 § sambolagen

    Arv enligt lag

    Av den legala arvsordningen följer även att sambos inte ärver varandra. (2 kap. 1-3 §§ ärvdabalken) Det finns dock en liten skyddsregel för den efterlevande sambon. Den efterlevande sambon har alltid rätt att få ut 2 prisbasbeloppp ur bodelningen. (18 § 2 stycket sambolagen) År 2021 är prisbasbeloppet 47 600 kr.

    Vad gäller i er situation? 

    Din far kommer alltså inte att ärva sin sambo automatiskt. Sambons arv kommer att fördelas till hens arvingar och inte till din far. Om din far begär bodelning har han dock rätt till hälften av den samboegendom som finns. 

    Står han som kontoinnehavare på det gemensamma kontot har han rätt till sin andel av pengarna där. Det kan dock vara svårt att bevisa vilken sambo som ägde vilka pengar. Går det inte att bevisa är huvudregeln att det ska delas lika. Privata sparkonton och liknande utgör inte samboegendom, och din far har inte någon rätt till pengarna på sin sambos privata konton. Om din far har någon rätt till bilens värde beror på om den kan anses utgöra samboegendom eller ej. Sambons arv utgör sannolikt enskild egendom, men är i vart fall inte samboegendom, så din far har troligen inte något rätt till de pengarna.  

    Min rekommendation

    Det ovan gäller under förutsättning att det inte finns något samboavtal eller testamente som förespråkar en annan fördelning. Det kan vara en god idé att genomföra en bodelning så att din far får rätt till sin hälft av samboegendomen. Att genomföra bodelningar är inte alltid helt enkelt och min rekommendation är att ni kontaktar en av Familjens Jurists kunniga jurister för att få hjälp att genomföra en bodelning. Det kan även vara en viss tidpress i er situation då en begäran om bodelning ska vara gjord innan bouppteckningsförrättningen, och då kan det vara skönt att ha hjälp av en expert.

    Jag hoppas att du fått svar på dina frågor. Hör gärna av dig igen om du har fler frågor eller funderingar.

    Nathalie Ottosson
    Studentrådgivare
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden