Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Flytta ihop & bli sambo

    Kan en fastighet utgöra samboegendom om fastigheten mottagits av ena sambon i gåva ?

    Har ställt frågan innan och omformulerar den. Jag och min sambo bor någonstans i Sverige Min sambo får i gåva en fastighet. Vi beslutar att flytta till min sambos nya hus. Vi beslutar att göra en total ombyggnad av huset och lån tas för detta. Jag skall göra allt arbete. Ett antal år senare avlider min mor och jag ärver cirka 209000. Jag har alltid velat ha en snickarverkstad för det är mitt fritidsintresse. Vi beslutar då att jag bygger verkstad. Vi skall använda mitt arv till material. Vi kommer då också överens om muntligt att om det tar slut mellan oss så skall jag få tillbaka pengarna för materialet till verkstaden Vi skaffar en hund på mitt initiativ. Hunden står skriven på henne. Nu är vårt förhållande slut.
    Jag har fått 100 000 kronor av hennes syster för allt arbete jag lagt på hennes fastighet som fastighetsskötare, samt den stora ombyggnation av min sambos hus. Denna ersättning har jag sagt ja till, men nu ett par månader senare när jag vill ha tillbaka lånet också samt hunden tycker min sambo att lånet, hunden var inkluderat i dessa pengar.
    Inget blev sagt vid detta tillfälle om lånet, hunden. Endast det min sambo sa till mig, och det var:
    Jag kan aldrig ersätta dig för allt arbete som du har lagt ned här. Om du får 100 000 kronor och bilen är du nöjd då. Jag svarade ja på frågan om jag var nöjd med ersättningen för arbetet.
    Inte lån, hund eller nåt annat, endast arbetet. Nu vägrar hon att prata mer med mig. Hennes son har samlat ihop mina saker säger han och ställt i et garage hos grannen.Sonen säger att det är hemfridsbrott om jag beträder fastigheten
    Jag vet inte vad dom ställt där och rädd att om jag kommer ditt och kontrollerar vad som finns, då godtar jag deras beslut av vad som är mitt
    Jag vill ha hunden, 45 000 kronor för material verkstad, elektriska maskiner som jag köpt till min hobbyverksamhet samt ombyggnation av hus och byggnation av verkstad, och det jag hade med mig och hälften av det som köpts under åren till hemmet.
    Räknas inflyttningsgåvor som en luftvärmepump som gemensam ägodel.
    Räknas en insatskamin, torktumlare och diskmaskin som gemensamt. Det fanns inget av dessa innan ombyggnationen
    Vad har jag rätt till att få.

    Rådgivarens svar

    2019-09-23

    Hej! Stort tack för att du vänder dig till oss på Fråga Juristen med din fråga.

    Samboegendom
    Då ni var sambos blir sambolagen tillämplig i ert fall, förutsatt att ni inte hade ett samboavtal. 

    Samboegendom består av sambornas gemensamma bostad och bohag, 3 § sambolagen. Om bostaden har förvärvats i syfte att samborna ska bo där tillsammans, utgör bostaden samboegendom. Exempelvis blir en bostad inte samboegendom om en sambo flyttar in hos en annan eftersom bostaden då inte förvärvats i syfte att den ska användas gemensamt. Om en av samborna fått bostaden i gåva, som i ert fall, kan denna utgöra samboegendom förutsatt att gåvan inte givits med villkoret att denna ska vara enskild egendom. När en gåva ges kan gåvogivaren anteckna i gåvobrevet att gåvan tas emot med villkoret att denne ska vara enskild egendom, enskild egendom är egendom som förblir enskild vid en bodelning. 
    Om bostaden utgör samboegendom innebär detta att bostaden ingår i en bodelning mellan samborna. Vid en bodelning delas all egendom, dvs bostaden och bohaget, lika mellan samborna. 

    Bodelning
    När man går isär som sambor kan samborna begära att en bodelning ska mellan dem, 8 § sambolagen. Viktigt är att en sådan begär framställs inom ett år från att samboförhållandet upphört, 8 § andra stycket sambolagen. 

    Fastigheten
    Fastigheten kan utgöra samboegendom om gåvobrevet inte innehöll något villkor om att gåvan skulle vara din sambos enskilda egendom. När din sambo fick fastigheten ska syftet ha varit att ni skulle flytta in tillsammans, vilket det låter som på din fråga. Omständigheter som tyder på att ni flyttat in i fastigheten tillsammans är att ni bott där tillsammans från start, att ni valt att renovera tillsammans, att du lagt in eget kapital för renovering osv.  

    Om fastigheten utgör samboegendom har du rätt till hälften av fastigheten genom bodelning enligt 3 § sambolagen. Då fastigheten ägs av din tidigare sambo faller bevisbördan på dig dvs du behöver bevisa att fastigheten förvärvats i syfte att ni skulle bo där tillsammans. 

    Bohag
    Begreppet bohag innebär allt lösöre som finns i den gemensamma bostaden t.ex. möbler, hushållsmaskiner, trädgårdsredskap osv. Om fastigheten anses utgöra er gemensamma bostad blir även allt lösöre i huset samboegendom som ni delar lika på vid en bodelning. Om fastigheten inte anses utgöra samboegendom är alla saker du köpt till fastigheten fortfarande dina enskilda. Du kan fortfarande inte gå in och bara hämta dina saker eftersom det skulle innebära att du gör dig skyldig till brottet självtäkt enligt 8 kap. 9 § brottsbalken. Istället kan begära handräckning hos Kronofogden enligt Lag (1990:746) om betalningsföreläggande och handräckningNär du ansöker om handräckning hos Kronofogden se till att ha dokument, kvitton osv för att styrka din äganderätt. När din tidigare sambo vägrar att lämna tillbaka dina saker kan hen dessutom göra sig skyldig till brottet olovligt förfogandeenligt 10 kap. 4 § brottsbalken

    Insatskamin, torktumlare och diskmaskin utgör inte lösöre eller samboegendom. Samtliga har karaktär av att vara byggnadstillbehör enligt 2 kap. 2 § jordabalken. Byggnadstillbehör är fast inredning som finns där för ett stadigvarande bruk. 

    Inflyttningsgåvor utgör bohag därmed även samboegendom förutsatt att gåvorna inte givits med ett förbehåll att gåvan ska vara ena sambons enskilda egendom. Troligtvis har ni fått inflyttningsgåvorna i syfte att i ska använda dem i ert gemensamma hem och bör således utgöra samboegendom.

    Verkstaden 
    Oavsett om fastigheten (huset) utgör samboegendon är det troligt att verkstaden inte utgör samboegendom. Huruvida du kan få tillbaka pengarna du lagt ut på att bygga verkstaden är svårt att besvara. Allt material och alla verktyg som finns i verkstaden kan du däremot få tillbaka genom att begär handräckning hos Kronofogden, se ovan. 

    Hunden
    Hunden räknas inte som bohag dvs. hunden utgör inte samboegendom. Eftersom din tidigare sambo står som ägare för hunden blir utgångspunkten att hunden är din sambos. Om ni båda betalat för hunden, t.ex. köpt hunden tillsammans, kostnader för mat och annat, veterinärkostnader, tyder detta på att ni samägt hunden. Om hunden är samägd regleras ägandet av samäganderättslagenDetta innebär att ni äger hunden gemensamt och ena kan inte besluta hur den vill kring frågor som rör hunden. Om du vill att ägandeskapet ska ligga på dig kan du väcka talan i domstol och få frågan prövad av rätten. Domstolen fastställer dem som är hundens ägare. 

    Slutsats
    Det är viktigt att du begär en bodelning och att detta görs inom ett år från att ni flyttat isär. När du begärt bodelningen behöver ni reda ut huruvida fastigheten utgör samboegendom eller inte, här kan du komma att behöva hjälp av en erfaren jurist. Om fastigheten betraktas som er gemensamma bostad blir även allt lösöre i huset samboegendom och ska således delas mellan er i en bodelning. Allt som du har köpt till verkstaden ut gör troligtvis inte samboegendom och du har rätt att få tillbaka allt. I första hand bör du tala med din sambo om att återfå sakerna eller ersättning motsvarande deras värde, om det inte är möjligt att komma överens kan du ta hjälp av Kronofogden genom att begära handräckning, se här. Gällande hunden kan det bli svårt att bevisa att hunden är samägd, det är viktigt att du kan ta fram kvitton och annan bevisning för att styrka att ni äger hunden tillsammans. Eftersom din sambo vägrar lämna tillbaka hunden eller dela på hunden kan det bli aktuellt för dig att få frågan prövad i domstol. Det kan vara bra att vara medveten om att det kan bli dyrt att ta upp frågan till domstol. Min rekommendation är att du tar hjälp av en jurist som kan sätta sig in i ditt fall då vissa av svaren på dina frågorna inte är helt självklara och ibland svårutredda. 

    Om du vill ha vidare hjälp i detta ärende rekommenderar jag dig att boka in en tid med en av våra familjejurister på Familjens Jurist. Du kan t ex boka in en telefonrådgivning som innebär att du och juristen diskuterar igenom din situation och hur du kan gå vidare med ärendet. Se här

     

    Fru Justicia
    Studentrådgivare Fru Justicia
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden