Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Flytta ihop & bli sambo

    Juridiska överväganden som sambos

    Jag har köpt hus tillsammans med min sambo. Vi kommer att äga hälften var och ha delad ekonomi för övrigt. Min fråga är hur vi behöver skydda oss för eventuella framtidsfrågor då vi har barn på varsitt håll? Ska vi skriva samboavtal? Eller testamente?

    Rådgivarens svar

    2018-05-14

    Hej!

    Tack för att du vänder dig till oss på Fråga Juristen. Klokt av dig att tänka på frågor som kan uppkomma i framtiden redan nu. Att bli sambos är ett stort juridiskt steg och jag ska nedan redogöra för vad du behöver tänka på.

    Reglerna som är tillämpliga på din fråga hittar du i sambolagen (förkortas SamboL) samt ärvdabalken (förkortas ÄB).

    Sambolagen
    Att vara sambo innebär inte samma rättsliga skydd som det innebär att gifta sig. Av sambolagen följer bland annat att bostad och bohag som ni har införskaffat för att använda gemensamt utgör samboegendom (3-7 §§ SamboL). Vid en eventuell separation kommer ni att bodela denna egendom hälften var efter sambolagens regler.

    Sambolagen är dispositiv vilket innebär att stora delar kan avtalas bort. Detta kan göras genom att upprätta ett samboavtal (9 § SamboL)

    Tips och råd gällande samboavtal
    Sambos måste inte upprätta ett samboavtal men det kan många gånger vara mer förutsebart för er då ni själva eller tillsammans med en jurist har utformat avtalet och då vet vad som gäller.

    Idag väljer många sambos att upprätta ett samboavtal på grund av frågan om äganderätt. Detta då sambor äger var och en det de själva köper eller får med undantag från det som införskaffats för gemensamt bruk. Att man bidrar olika ekonomiskt har ingen betydelse för en framtida bodelning då det gemensamma ändå kommer att delas på hälften. Sommarstuga, bilar, fritidsutrustning, sparande på bank, aktier och fonder är inte samboegendom och kommer inte att delas på hälften vid en bodelning. Detta kan vid en separation tyckas orättvist om en sambo har investerat mycket i den egna egendomen (t.ex. renoverat sommarstugan) medan den andra parten har stått för de flesta kostnaderna i det gemensamma hemmet.

    Av din fråga framgår det att ni har delad ekonomi samt att ni äger hälften var av huset. Detta talar för att ni vill att en hälftendelning enligt sambolagen ska bli för handen vid en eventuell separation. Kanske bidrar ni ändå olika ekonomiskt eller så finns det egendom av affektionsvärde eller rent ekonomiskt värde som någon utav er vill behålla vid en bodelning. Det kan då vara klokt att reglera att viss egendom ska tillfalla den ena eller den andre sambon vid en bodelning. Med andra ord kan ett samboavtal hjälpa er att reglera hur fördelningen av egendomen ska se ut.

    I övrigt är ni är inte förmånstagare till varandras försäkringar vilket kan vara av vikt att se över om ni vill skydda varandra i framtiden. Skulle erat förhållande ta slut har ni dessutom ingen underhållsskyldighet jämtemot varandra. Detta oavsett hur lång tid erat förhållande har pågått.

    Tips och råd gällande testamente
    Sambos ärver inte varandra (se 1 § ÄB). Detta innebär att om någon utav er avlider så får den överlevande sambon bara ut halva bostaden och halva bohaget. Den andra halvan går till den avlidnes barn. Ett samboavtal kan inte användas för att säkra arvet varför det är viktigt att upprätta ett inbördes testamente för att hindra att lämna varandra arvlösa. Ni bör därför upprätta ett testamente där det framgår att din sambo ärver dig och vice versa. Ni kan testamentera om viss specifik egendom såsom huset och behöver alltså inte skriva testamente om all er egendom.

    Handlingsplan
    På Familjens Jurist har de en helt kostnadsfri tjänst som de kallar för ”Livsbesiktning®”. Vid en Livsbesiktning® får du prata med en jurist som tillsammans med dig går igenom din familjesituation utifrån ett familjejuridiskt perspektiv. Baserat på analysen går juristen igenom vilka juridiska dokument som behövs för just dig och din situation. Det är sedan upp till dig om du vill gå vidare eller inte. Men du får garanterat en bättre överblick över de juridiska konsekvenser just din livssituation kan leda till. På så vis kan du få en personlig rådgivning kring om du och din sambo behöver upprätta ett sambo-avtal eller ett testamente. Du kan på följande länk läsa mer om Livsbesiktning® eller boka in dig på ett möte.    Med vänliga hälsningar,
    Helena Piccolini Danielsson

    Fru Justicia
    Studentrådgivare Fru Justicia
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden