Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Flytta ihop & bli sambo

    Jämkning enligt sambolagen

    Hej!
    Jag och min sambo ska separera. Jag har under 5,5år betalt allt på boende och levnads kostnader vilket när man räknar på det strax över 1,1milj. Hon har inte haft någon som helst inkomst på dessa åren och inte heller gjort några stora ansträngningar för att hitta något jobb heller. Under dom 19,5åren vi har varit tillsammans har jag förutom alla boendekostnader även betalt strax över 35' kr i inkasso och kronofogdsskulder för min sambo. Är det verkligen så att boende och bohag ska delas lika i ett sådant här fall? Hon hävdar att sambolagen gäller och vill inte ta emot mitt erbjudande på 50' kr. Jag har förklarat att vi kanske kan få 1,5milj för huset som det är nu (stort renoveringsbehov) och när man drar av vinstskatt och lån blir där 100' kr över vilket blir vars 50' kr. Tacksam för svar.

    Rådgivarens svar

    2017-08-23

    Hej och tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga. Nedan kommer en redogörelse för vad som gäller och en tillämpning i din situation.

    Din fråga rör bodelning efter samboförhållande och regleras i sambolagen(SamboL), se här

    Allmänt om bodelning efter samboförhållande
    När ett samboförhållande upplöses blir sambolagens regler avseende bodelning tillämpliga. Bodelning är inte obligatoriskt utan görs endast om en sambo begär det, 8 § 1 st. SamboL. En begäran ska läggas fram inom ett år från att samboförhållandet upphörde enligt 8 § 2st. SamboL. Bodelningen sker med utgångspunkt i egendomsförhållandena den dag då samboförhållandet upphörde. Ett samboförhållande upphör, såvitt gäller separation, när parterna flyttar isär. Om parterna inte kommer överens kan de ansöka hos tingsrätten om att en bodelningsförrättare ska utses.

    Vid bodelning är det samboegendomen som ska delas lika. Samboegendom är enligt 8 och 3 §§ SamboL bostad och bohag. Före delningen ska skulder på den gemensamma bostaden och bohaget frånräknas, 13 § SamboL. De skulder som avräknas är alltså de som har koppling till den egendom som ingår i bodelningen, i övrigt svarar var och en för sina skulder.

    Jämkning
    I 15 § SamboL stadgas en möjlighet till jämkning vid bodelningen. Regeln innebär att avsteg kan göras från likadelningsprincipen. Genom jämkning kan justering av bodelningen göras på så sätt att en sambo får behålla mer eller allt av sin samboegendom. Jämkning får ske om likadelningen framstår som oskälig särskilt med hänsyn till samboförhållandets längd men även till sambornas ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt. Avseende förhållandet längd gäller att ju kortare samboförhållandet varit desto mer av den delningsbara egendomen får undantas från likadelningen.

    Avseende ekonomiska förhållanden kan den omständigheten att det finns betydande skillnader mellan sambornas förmögenheter bidra till jämkning. Men man bör dock ha i åtanke att sambolagens bodelningsregler inte syftar till att åstadkomma en allmän ekonomisk utjämning mellan samborna utan att bodelningen är begränsad till bostad och bohag.

    Skuldtäckning kan vara en annan faktor som bidrar till jämkning. Detta gäller  om den ena sambon vid skuldtäckningen avräknat stora skulder för vilka samboegendomen utgör säkerhet, men vilka tillkommit vid inköp av egendom som inte ska ingå i bodelningen. En likadelning av den andres samboegendom kan då framstå som oskälig.

    Sammanfattning och tillämpning i din situation
    Då ni varit tillsammans så pass länge är det inte aktuellt med jämkning på grund av samboförhållandets längd. Jämkning kan istället vara relevant med hänsyn till era ekonomiska förhållanden. Det är dock en prövning som måste göras i det enskilda fallet då det även finns andra omständigheter som man bör ta hänsyn till. Men jämkning skulle som sagt kunna bli aktuellt om det till exempel skulle anses oskäligt att dela bostaden lika mellan er på grund av att du stått för alla kostnader. Av frågan framgår att du betalat hennes skuld men detta är förmodligen inte en faktor som bidrar till jämkning i sig då det inte verkar som skulden avräknats från samboegendom.

    Hoppas du fick svar på din fråga. Önskar du ytterligare rådgivning eller hjälp med en eventuell bodelning är du varmt välkommen att boka tid hos våra duktiga jurister på Familjens Jurist. Vill du boka tid kan du göra det här.

    Fru Justicia
    Studentrådgivare Fru Justicia
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden