Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Flytta ihop & bli sambo

    Hur ska kostnaderna fördelas i ett samboförhållande?

    Hej,
    Har funderingar på att bli sambo och hyra in mig i hans hus som han äger själv.
    Jag har tre barn i åldrarna 10-12 som jag har ensam vårdnad om.
    Han har en 12-åring och en 21-åring på heltid.
    21-åringen har ett välbetalt arbete.
    Frågan är hur mycket jag bör betala i boendekostnader?
    Hur vi delar matkostnader mest rättvist?
    Samt hur mycket 21-åringen bör betala för sig både för boende och mat?
    Ska "hyran" betalas på tre eller hur gör man?

    Mvh fundersam

    Rådgivarens svar

    2019-05-17

    Hej! Stort tack för att du vänder dig till oss på Fråga Juristen med din fråga. Redan inledningsvis kan sägas att lagarna som kommer aktualiseras inte anger hur gemensamma kostnader i fall så som ert ska fördelas. Det råder stor valfrihet att bestämma vem som ska betala vad och hur mycket. Däremot finns vissa bestämmelser som kan vara beaktansvärda när ni väljer hur ni vill dela upp kostnaderna. Det finns även vissa lagstadgade skyldigheter som ni har mot era respektive barn.

    Samboförhållanden
    Samboförhållanden ingås formlöst genom att två personer flyttar samman och lever i ett partsförhållande. Det är dock inte helt självklart när ett samboförhållande anses uppstå. Gemensam folkbokförningsadress, gemensamma barn, gemensam ekonomi, inbördes testamente, samboavtal m.m. anses dock utgöra indikationer på att ett samboförhållande föreligger.

    Om ni är att anse som sambos, vilket troligen är fallet, kommer sambolagen att bli tillämplig. Aktualiseras sambolagen ska vid ett eventuellt uppehåll av ert samboförhållande bodelning upprättas och då omfattas sådant som ni anskaffat för gemensamt bohag och bostad. Det som en sambo har förvärvat före samboförhållandet ska normalt inte anses förvärvat för gemensam användning och därmed inte ingå i eventuell bodelning. Skulle en sambo däremot ha förvärvat bostaden i nära anslutning till samboförhållandet kan det anses vara något som anskaffats gemensamt och ska därför ingå i en eventuell bodelning. Avgörande är vad avsikten med förvärvandet av bostaden var.

    Har din sambo förvärvat bostaden innan ni blev sambos och inte i nära anslutning till ert samboskap kommer bostaden således med största sannolikhet inte ingå i en eventuell bodelning. Skulle du ekonomiskt bidra genom att exempelvis amortera på eventuella lån och betala räntekostnader är det något som du normalt inte kommer att få tillbaka vid en eventuell upplösning av samboförhållandet. Detta gäller under förutsättning att ni inte upprättar ett samboavtal, då kan eventuell bodelning komma att se annorlunda ut och då även innefatta bostaden. Det är viktigt att ha detta i åtanke när ni bestämmer vem som ska betala vad och hur mycket ni ska betala. Det finns en risk att din sambos bostad skulle vara att se som något som ni inte anskaffat gemensamt och då inte skulle den ingå i en eventuell bodelning. Det är därför förslagsvis rimligt att du inte är med och amorterar på eventuella lån, eftersom du inte har någon rätt till bostaden vid eventuell upplösning av samboskapet eller vid försäljning. Vad gäller eventuella räntekostnader och driftkostnader, är det å andra sidan kanske mer rimligt att du är med och betalar. Om ni kommer överens om att du ska vara med och betala eventuella räntekostnader och amortera rekommenderar jag att ni upprättar ett samboavtal där ni anger att bostaden ska utgöra gemensam samboegendom, vilket ger dig en ekonomisk rätt till bostaden vid eventuell upplösning eller försäljning.

    Att notera är även att det vid samboförhållanden inte finns någon underhållsplikt, likt det gör i äktenskap. Det finns såldes inget krav på att sambos ska bidra till det underhåll som behövs för deras gemensamma och personliga behov ska tillgodoses.

    Vad gäller angående barnen?
    Föräldrar har en lagstadgad underhållsplikt till sina barn, fram tills dess att de är 18 år. Om barnet fortfarande studerar på grundskole- eller gymnasienivå föreligger dock en försörjningsplikt fram tills dess att de är 21 år. Detta innebär att din sambo inte har en försörjningsplikt för sin 21-åring och att 21-åringen då själv har ett ansvar att ordna med sin försörjning. Därmed kan ni ställa krav på att 21-åringen ska vara med och betala för boende- och matkostnader. Det finns dock inget hinder mot att din sambo eller ni gemensamt fortsätter att stå för kostnaderna för 21-åringen. Det sagda innebär endast att din sambo inte har någon skyldighet att stå för 21-åringens kostnader avseende försörjning. Det är således upp till er om ni vill att 21-åringen ska vara med och betala eller inte.

    Vad avser de yngre barnen är det ni som vårdnadshavare som har en underhållsskyldighet för dem. Det är således du personligen som ansvarar för försörjningen av dina barn och din sambo för sitt omyndiga barn. Regler om den underhållsskyldighet som föräldrar har för sina barn finns i föräldrabalken.

    Sammanfattning
    Det finns inga lagar eller regler för hur man som sambos ska dela upp kostnader för bostad, mat och andra gemensamma utgifter. Sambos har därför en stor valfrihet över hur uppdelningen av kostnaderna ska se ut. Det ni däremot bör ha i åtanke är att din sambos bostad, under förutsättning att den inte anskaffades för gemensamt ändamål, inte kommer ingå vid eventuell bodelning och du inte kommer få tillgång till någon eventuell ekonomisk vinst vid en försäljning. Ett förslag är att du endast betalar för driftkostnader eller att du betalar även för eventuell ränta och amortering och att ni då upprättar ett samboavtal i vilket det anges att bostaden ska ingå vid eventuell bodelning. Bor din sambo i en hyresrätt är det kanske mer rimligt att ni delar på hyran hälften/hälften eller med hjälp från 21-åringen.

    Till de omyndiga barnen har ni en underhållsskyldighet. Ni ansvarar därför för försörjningen för era respektive barn. Din sambos 21-åring kan ni däremot ställa krav på och då be honom/henne att vara med och betala en del av boende- samt matkostnaderna.

    Jag hoppas att du känner att du fått svar på dina frågor. Inget tydligt svar kan tyvärr ges över hur ni ska dela upp era kostnader, stor valfrihet föreligger och ni behöver inte förhålla er till några lagbestämmelser. Är ni intresserade av att upprätta ett samboavtal är ni varmt välkomna att boka en tid hos någon av våra jurister. Länk till bokningen finns här. Du är också välkommen att ställa ytterligare frågor till oss.

    Vänliga hälsningar,

    Elin Olsten

     

    Fru Justicia
    Studentrådgivare Fru Justicia
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden