Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Flytta ihop & bli sambo

    Hur fördelas vinsten när sambor betalar olika mycket av en kontantinsats?

    Ponera att min sambo och jag tillsammans skulle köpa en lägenhet. Vi går in med olika mycket pengar, säg att han betalar 60% av kontantinsatsen och jag 40%. Vi delar sedan på bostadskostnaden rakt av, delar på eventuella renovationer etc. När vi sedan säljer lägenheten och gör en eventuell vinst, hur fördelar man vinsten? Hälften var, eller enligt hur mycket man gått in med i kontantinsats? Samma tvärtom, att vi går med förlust. Delar vi på förlusten rakt av eller ska min sambo då förlora mer pengar än mig? Tack på förhand!

    Rådgivarens svar

    2020-03-16

    Stort tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga! När man har olika mycket att lägga in till en kontantinsats kan man göra på olika sätt, och det är upp till dig och din sambo hur ni vill gå till väga. Jag kommer först att gå igenom några regler som är bra att känna till, och därefter beskriva två olika alternativ som man kan använda sig av i er situation. Men jag vill också nämna att det finns inget sätt som man “ska” göra på, utan det är upp till sambor att bestämma t.ex. hur vinst/förlust ska fördelas. 

    Jag besvarar frågan utifrån antagandet att ni båda kommer stå på lånet för bostaden.

    Bodelning enligt sambolagen

    I sambolagen finns en rätt till bodelning av samboegendom när samboförhållandet tar slut. Detta omfattar den gemensamma bostaden, om den förvärvats för gemensam användning, sambolagen §3. Vid en bodelning enligt sambolagen delas värdet på samboegendomen lika, sambolagen §8, och ingen hänsyn tas till att en av samborna har stått för en större del av en kontantinsats än den andra. Det spelar heller ingen roll vem av samborna som är ägare av bostaden. Resultatet om man inte gör någonting, alltså om man inte skriver några avtal, blir alltså likadelning.

    Lagen om samäganderätt (SägL)

    Vill man undvika en delning enligt sambolagen vid separation kan man upprätta samboavtal, där man bestämmer att viss egendom, till exempel en lägenhet, inte ska ingå i bodelningen, sambolagen §9. Om sambor då äger en lägenhet tillsammans, så är SägL tillämplig. Enligt SägL §1 så framgår att samägarna äger lika stor del av egendomen, om man inte bestämt något annat.

    Denna lag är också tillämplig om två sambor som äger en lägenhet tillsammans säljer den utan att samboförhållandet tar slut.

    Alternativ 1: Äga lika stor del av bostaden - upprätta skuldebrev och samboavtal

    Ett sätt att lägga upp det är att ni upprättar ett skuldebrev mellan er. Den som har mer att lägga in till kontantinsatsen lånar ut ett belopp till den andra så att man “går in med lika mycket”. Om din sambo till exempel har 150’000 och du 100’000 (alltså 60/40) upprättar ni ett skuldebrev där din sambo lånar ut 25’000 till dig. 

    Ni kommer då att äga bostaden med hälften var enligt huvudregeln i SägL. När skulden betalas så blir din sambo kompenserad för att han stått för en större del, men ni blir ändå likvärdiga ägare och delar lika på eventuell vinst eller förlust. Om ni går med förlust så kommer skulden till din sambo att finnas kvar (även om samboförhållandet tar slut).

    För att det här ska funka behöver ni även upprätta ett samboavtal som anger att bostaden inte ska ingå i en eventuell bodelning. Annars kommer bodelningen att jämna ut den fordran som din sambo har mot dig, se sambolagen §13.

    Alternativ 2: Äga olika stora delar av bostaden - upprätta samboavtal och ev. ett avtal om samägande

    Ett annat alternativ är att äga olika stora andelar av bostaden motsvarande vad ni går in med. Om ni lägger in en kontantinsats på 15 % kan det se ut såhär:

    85% är lån som ni båda står på, vilket ger er 42,5 % ägande var i lägenheten.

    Av de 15 övriga procenten står du för 40 % = 6% ägande i lägenheten.

    Din sambo står för 60 % av 15 procent = 9 % ägande i lägenheten. 

    Alltså:

    Du äger: 42,5 + 6= 48,5 % av lägenheten. 

    Din sambo äger: 42,5 + 9 = 51,5 % av lägenheten.

    Med detta upplägg uppnår man att vinst eller förlust fördelas mellan er utifrån era andelar. Gör ni på detta vis är det viktigt att göra två saker. För det första behöver ni ett samboavtal som undantar lägenheten från en bodelning, som i alternativ 1, annars jämnas värdet ut mellan er. För det andra behöver era ägarandelar framgå tydligt. Det uppnår ni antingen genom att skriva med det i köpekontraktet, eller genom att upprätta ett avtal om samägande mellan er. I ett sånt avtal kan ni också ange hur beslut ska fattas och klargöra hur ni fördelar bostadskostnaderna mellan er. Här finns stor valfrihet.

    Sammanfattning

    Det finns alltså olika sätt att gå till väga på. Gör man ingenting så delas värdet lika oavsett vem som betalat mer. Upprättar man skuldebrev och samboavtal så delar ni lika på vinst och förlust, men din sambo kompenseras för sin större insats. Om ni äger olika stora andelar kompenseras din sambo istället genom att han äger mer av lägenheten, och därför får en större vinst (eller större förlust) än du. 

    Med Familjens Jurists digitala tjänster kan ni själva upprätta ett samboavtal online. Är det några oklarheter och ni hellre vill prata med en jurist som kan hjälpa er att utforma era dokument så att ni med säkerhet uppnår det ni vill så kan ni upprätta skuldebrev, sambo- eller samäganderättsavtal över telefon hos Familjens Jurist. Självklart kan ni även komma in på ett personligt möte på ett kontor nära er.

    Hoppas du fått svar på din fråga!

    Fru Justicia
    Fru Justicia är vår digitala rådgivare som besvarar juridiska frågor.
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden